Preşedintele Radu Moldovan: În lipsa bugetului, vom lua bani din excedentul bugetar de anul trecut pentru proiecte de investiţii

Preşedintele Consiliului Judeţean, Emil Radu Moldovan, a anunţat în cadrul unei conferinţe de presă că, în şedinţa ordinară de joi va fi supus spre aprobare un proiect de hotărâre privind utilizarea parţială, în anul 2019, a sumei de 78,720 milioane lei, din  excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2018, ca sursă de finanţare pentru secţiunea de Dezvoltare, până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud.

         „Având în vedere decizia preşedintelui de a ataca bugetul la Curtea Constituţională, noi nu ne mai permitem să aşteptăm deciziile politice, pentru că în momentul de  faţă discutăm de o joacă politică. În şedinţa de joi voi prezenta consilierilor judeţeni un proiect de hotărâre prin care vom lua bani din excedentul anului trecut şi-i vom aloca proiectelor de investiţii, pentru a putea demara toate procedurile de achiziţie şi de contractare, pentru începerea unor noi investiţii. Lucrările de întreţinere, funcţionarea şi ceea ce este în derulare merge în cotă de 1/12 din bugetul anului trecut. Împreună cu colegii de la Consiliul Judeţean am găsit şi o soluţie pentru lipsa bugetului”, a precizat preşedintele Radu Moldovan.

         Anexa proiectului de hotărâre cuprinde nu mai puţin de 75 de obiective de investiţii care vizează atât infrastructura rutieră, Spitalul Judeţean, studii de fezabiltate etc.

Lista obiectivelor de investiţii finanţate în anul 2019 din excedentul bugetului local al anului 2018

Nr.

crt.

 

Denumire obiectiv de investiţii

- mii lei-

0

1

2

3

 

Total, din care:

 

78720

1

 

"Amenajare spaţiu verde şi instalare lift exterior" aferent Consiliului Judeţean Bistriţa-

Nao^i irl

635

2

 

„Amenajare spaţiu verde Piaţa Petru Rareş" - studiu de fezabilitate

40

3

 

Aplicaţie informatică venituri

7

4

 

Studiu de fezabilitate stadion Bistriţa

360

5

 

"Extindere clădire P+1E existentă cu un corp de clădire P+2E" Bistriţa

550

6

 

"Reabilitare, modernizare şi schimbare destinaţie în sediul DGASPC a imobilului situat în Bistriţa, strada Horea nr.20", jud. Bistrita-Năsăud

5312

7

 

Elaborare documentaţii pt obiectivul „Realizare spaţiu birouri, strada Păcii, nr.2A" municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

85

8

 

Elaborare documentaţii pt obiectivul „Realizare Muzeu, B-dul Independenţei, nr.24" municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa- Nă^url

70

9

 

„Reabilitare, modernizare, dotare internat P+3E situat în Bistriţa, B-dul Independenţei nr.23" - Şcoala Profesională Specială „Sf Maria" Bistriţa

1000

10

 

"Creşterea eficienţei energetice a Secţiilor externe ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, situate pe str.Alba Iulia, nr.7, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud"________________

1637

Nr.

crt.

 

Denumire obiectiv de investiţii

- mii lei-

0

1

2

3

11

 

"Creşterea eficienţei energetice a Secţiilor externe ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, situate pe str.Ghinzii, nr.26, Bistriţa, iiidptiil Ri^rita-Năsăurl"

734

12

 

„U.P.U. - S.M.U.R.D. - Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa - reabilitare, modernizare, pxfinriprp qi dntarp"

2155

13

 

„U.P.U. - S.M.U.R.D.- Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa - Construire Heliport pe terasa superioară a spitalului"

7900

14

 

Servicii de proiectare faza Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru obiectivul de investiţii „UPU-SMURD-Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa-Construire heliport pe terasa

<;i mprinară a <;nitalului"

96

15

 

Cofinanţare extindere, modernizare şi dotare secţie ATI şi unitate de transfuzii sanguine la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa

800

16

 

Actualizare Studiu de fezabiliate extindere imobil Spitalul Judeţean de Urgentă Bistriţa

150

17

 

Documentaţie tehnico-economicâ pentru realizarea obiectivului „Construire centru de radioterapie" Bistriţa

150

18

 

Dotări independente

2000

19

 

Proiect "Reabilitarea şi Restaurarea Castelului din localitatea Posmuş judeţul Bistriţa- Năsăud"

314

20

 

Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Castel Teleki Comlod, judeţul Bistriţa Năsăud

115

21

 

Amenajare curte - Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

530

22

 

îmbunătăţire sistem încălzire şi climatizare Centrul Cultural Dacia

490

Nr.

crt.

 

Denumire obiectiv de investiţii

- mii lei-

0

1

2

3

23

 

Cofinanţare 2% Proiect Team-up Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, finanţat din POCU

17

24

 

Cofinanţare aferentă proiectului „Apropiere de comunitate şi siguranţă" (construire a trei locuinţe protejate şi reconversie spaţii într-un centru de zi, Beclean)

152

25

 

Cofinanţare aferentă proiectului „Construire a patru Case de Tip Familial şi reconversie/modernizare spaţii în Centru de Zi" Beclean

100

26

 

Cofinanţare aferentă proiectului „Construire a trei Case de Tip Familial şi 1 Centru de Zi" Beclean

95

27

 

Documentaţie tehnico-economică şi execuţie obiectiv: „Magazii - Case de Tip Familial Năsăud" - 7 hur.

100

28

 

Documentaţie tehnico-economică şi execuţie obiectiv: „Magazii - Case de Tip Familial Bistriţa"

50

29

 

Documentaţie tehnico-economică şi execuţie Restructurare Centru pentru Protecţia Copilului Beclean

8000

30

 

Extindere linie de medie tensiune şi suplimentare putere cu 1400 kw în cadrul CMID Tărpiu

1027

31

 

Proiect IMPACT TEACA - Măsuri integrate pentru îmbunătăţirea situaţiei socio- economice a persoanelor defavorizate din comunităţile marginalizate ale comunei TEACA. îudetul Bistrita-Năsăud

63

32

 

Proiect IMPACT LECHINŢA - Măsuri integrate pentru îmbunătăţirea situaţiei socio- economice a persoanelor defavorizate din comunităţile marginalizate ale comunei LECHINŢA, judeţul Bistriţa-Năsăud

63

Nr.

crt.

 

Denumire obiectiv de investiţii

- mii lei-

0

i

2

3

33

 

„Construire ansamblu de locuinţe colective mici P+2E+M destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti în sănătate" Ri<+rita

628

34

 

Servicii de creaţie şi producţie în vederea realizării conceptului de brand a judeţului Bistrita-Năsăud

118

35

 

Studiu de fezabilitate "Complex sportiv în municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud" - CNI

117

36

 

Servicii de elaborare a studiilor necesare realizării utilităţilor şi amenajărilor necesare Complexului sportiv Bistriţa -CNI

80

37

 

Studiu de fezabilitate - Construire terenuri de sport şi amenajări adiacente

100

38

 

Servicii de proiectare fază Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) în vederea realizării obiectivului Amenajare Zonă de agrement - Inralitatp rnmnnnpntă 1 Inirpa-Risfrifa

80

39

 

Amenajarea Centrului judeţean de agrement Colibita. ludetul Bistrita-Năsăud

170

40

 

Amenajare garaj pentru autocar

192

41

 

Modernizare DJ 170 , km 13+450- 24+450 Nearilesti - Breaza - limită Jud. MM

2700

42

 

Modernizare DJ 172D, Lot 1, km 5+115- 11+578. tronson 2

150

43

 

Modernizare DJ 172D, Lot 2, km 18+045- 35+055

500

44

 

Modernizare DJ 172D, Lot 3, km 40+732- 54+842

500

45

 

Modernizare DJ 172D, Lot 4, km 56+556- 75+353

500

46

 

Modernizare DJ 172D, Lot 5f km 75+353- 93+132 Măgura Ilvei - Lunca Ilvei

500

47

 

Modernizare DJ 172, km 10+646-23+543,DN 17(Cociu)-Mocod;23+680-34+160, Mocod- Zagra (proiect tehnic+execuţie)

700

Nr.

crt.

 

Denumire obiectiv de investiţii

- mii lei-

0

1

2

3

48

 

Modernizare DJ 173, km 25+309-39+842, Sieu-Teaca (DN 15A); km 42+968-54+100 Teaca (DN 15A) - Ocniţa (proiect

fphnir+pypn ifip^

500

49

 

Modernizare DJ 172 G, km 0+000-10+000, Nuşeni-Feleac-Chiraleş (proiect tehnic+executie^

210

50

 

Modernizare DJ 172 H, km 0+000-5+000, Nuşeni - Corvineşti (proiect tehnic+execuţie)

200

51

 

Modernizare DJ 173 B, km 2+735-10+000, Bistrita-Tărpiu (proiect tehnic+executie)

170

52

 

Modernizare DJ 173 - km 15+245-22+000, Budacu de Sus-Şoimuş (proiect tehnir+exprntie^

100

53

 

Modernizare DJ 172 G, km 43+298- 50+000,Satu Nou-Cuşma (proiect tehnic+executie)

100

54

 

Modernizare DJ 154 D, km 12+120- 16+120,Viile Tecii-Budurleni (proiect tehnic+executie)

150

55

 

Modernizare DJ 172 E, km 0+000-7+000 Struaureni - Matei

50

56

 

Modernizare DJ 173 C, km 9+125 -19+860, Budus - Sieu

50

57

 

Pod peste Valea Meleş, pe DJ 172 H, km 6+118. Nuseni-Corvinesti (Enciu)

54

58

 

Modernizare DJ 173 C, km 3+062-6+185, Bistriţa-Budacu de Jos (proiect tehnic+executie)

2500

59

 

Pod peste Valea Meleş, pe DJ 172 H, km 14+960. localitatea Matei

1

60

 

Modernizare drum, DJ 172G, Sărăţel-DJ 154 (Droiect tehnic+executie)

3000

61

 

Modernizare DJ 172 K, km 1+316-4+875, Reteag-Braniştea (proiect tehnic+execuţie)

5000

62

 

Modernizare DJ 154 B, Km 10+620-15+400, Limita judeţ Mureş-Monor (DJ 154) (proiect fphnir+pxprutip)---------------------------

6000

Nr.

crt.

 

Denumire obiectiv de investiţii

- mii lei-

0

1

2

3

63

 

Pod pe DJ 154C, km 2+810, loc.Ruştior (proiect tehnic+executie)

800

64

 

Pod pe DJ 172G, Sărăţel-DJ 154 (proiect tehnic+executie)

5000

65

 

Pod km 16+824 pe DJ 170, Purcărete [ Droiect tehnic+executie)

1500

66

 

Pod km 20+897 pe DJ 170, Breaza (proiect tehnic+executie}

698

67

 

Pod pe DJ 17K, km 4+365, Reteag (proiect tehnic+executie)

6500

68

 

Modernizare DJ 162, km 38+839-45+439 (DN16), Silivaşu de Câmpie-Şopteriu-(DJ 173) Milas (expertiză+DAU)

4000

69

 

Modernizare DJ 154D, km 16+120-20+000, Budurleni-Brăteni (expertiză+DAU)

35

70

 

Pod pe DJ, km 1+ 086, Sieuţ (expertiză+DAU)

45

71

 

Pod pe DJ 172, km 11+873, Cociu (expertiză+DALI)

45

72

 

Pod pe DJ 172, km 22+087, Nimigea de Jos (expertiză+DAU)

45

73

 

Pod pe DJ 172, km 31+664, Zagra (expertiză+DALI)

45

74

 

Pod pe DJ 162, km 1+520, Teaca (expertiză+DAU)

45

75

 

Pod pe DJ 170, km 6+706, Ciceu Giurgeşti (expertiză+DAU)

45

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5