Pr.Vasile Beni: Când să ne rugăm ?

1.Când să ne rugăm, Cât să ne rugăm, Ce să cerem în rugăciune, Cum ar trebui să stea omul când se roagă? 2.Ce a spus Abraham Lincoln –fostul preşedinte S.U.A despre ,,Rugăciune”

Înainte de a citi textul Evangheliei aş dori să spun că în predica de astăzi mă voi opri şi voi încerca să răspund la câteva întrebări legate de ,,Rugăciune”: Când să ne rugăm, Cât să ne rugăm, Ce să cerem în rugăciune, Cum ar trebui să stea omul când se roagă? iar la final, ca şi o concluzie, să învăţăm ce a spus un fost preşedinte al S.U.A. despre rugăciune.
Textul Evangheliei duminicii a 18-a de după Rusalii este înscris în calendar ca fiind ,,Pescuirea minunată” şi iată ce ne spune: „În vremea aceea şedea Iisus lângă lacul Ghenizaretului şi a văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii ieşiseră din ele şi-şi spălau mrejele. Intrând în corabia care era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat; apoi, şezând în corabie, învăţa din ea mulţimile. Iar când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: depărteaz-o la adânc şi aruncaţi mrejele voastre, ca să pescuiţi. Atunci, răspunzând Simon, I-a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am ostenit şi nimic n-am prins; dar, la porunca Ta, voi arunca mreaja. Şi, făcând ei aşa, au prins mulţime mare de peşte, încât li se rupeau mrejele. Deci au făcut semn tovarăşilor, care erau în cealaltă corabie, ca să vină să le ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, de erau gata să se scufunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la picioarele lui Iisus şi I-a zis: du-Te de la mine, Doamne, căci sunt om păcătos; pentru că îl cuprinsese spaima pe el şi pe toţi cei care erau cu el, din pricina pescuitului atâtor peşti pe care îi prinseseră; tot aşa şi pe Iacob şi pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau tovarăşii lui Simon. Atunci Iisus a zis către Simon: nu-ţi fie frică; de acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi, trăgând corăbiile la uscat, au lăsat totul şi au mers după Dânsul”. (Ev. Luca 5, 1-11)
Încă de la început ar trebui să precizăm că nu ştim dacă eşecul sau insuccesul apostolilor la pescuit s-a datorat faptului că nu s-au rugat, dar putem observa foarte uşor că, atunci când Iisus este în mijlocul lor, totul este posibil. Trăim într-o societate care ne încleştează în ritmul infernal al activităţilor cotidiene, părând că nu mai e loc de rugăciune pentru că omul contemporan îşi petrece cel mai mult timp muncind, iar puţinul timp rămas ni-l dedicăm unor activităţi care să ne relaxeze şi nu este greşit, pentru că fiecare dintre noi avem nevoie de odihnă şi de relaxare. Dar este important să nu uităm de Dumnezeu, de Cel care ne dă sănătate să putem muncii, pentru a ne câştiga pâinea cea de toate zilele. Trăind într-o lume a concurenţei, în care suntem solicitaţi să răspundem prezent, ne întrebăm cât de mult timp ar trebui să acordăm rugăciunii, cum ar trebui să ne rugăm şi mai ales cum poate să arate un program de rugăciune al creştinului contemporan.
1) Când, cât şi cum ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu ?
Vedeţi dumneavoastră, toate activităţile noastre sunt organizate sau încercăm să le organizăm după un program bine alcătuit, înseamnă că şi rugăciunea poate fi făcută după un program. Acest program poate fi mai amplu sau mai scurt. Esenţial este ca rugăciunea făcută într-o zi să ne folosească. Mitropolitul de vrednică pomenire şi amintire Bartolomeu ne învăţa: „Nu ziceţi de 40 de ori „Doamne miluieşte” şi în grabă ci, mai bine de trei ori şi din suflet. Important însă e să ne rugăm, dar cum, ne întrebăm?
a) Când să ne rugăm? Este o întrebare care pe mulţi dintre noi ne preocupă, când, cât şi cum ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu. Este bine de ştiut, că Biserica ne îndeamnă să ne rugăm în toate momentele importante din viaţa noastră şi în special dimineaţa şi seara. Dimineaţa, multumindu-I bunului Dumnezeu că ne-am odihnit în noaptea ce a trecut şi suntem sănătoşi şi cerându-I ajutorul să ne ajute la ziua pe care tocmai o începem. Seara, să-I mulţumim Domnului că a fost alături de noi pe parcursul zilei pe care o încheiem. Pentru că rugăciunea înseamnă convorbire şi comuniune cu Dumnezeu, dar şi cu semenii. E bine să ne rugăm pentru noi, pentru familia noastră, pentru prietenii noştri, chiar şi pentru duşmanii noştri, cerând de la Dumnezeu anumite binefaceri şi mulţumind pentru cele primite. Aşa după cum am spus mai sus, Biserica ne îndeamnă să ne rugăm în toate momentele importante din zi. Vedem că Ceaslovul ori alte cărţi de rugăciune sunt pline de texte prin care invocăm ajutorul lui Dumnezeu în toate momentele din zi - dimineaţa, la prânz, seara, înainte şi după ce mâncăm -, la plecarea în călătorie sau la mutarea într-o casă nouă, când suntem în examene, bolnavi, când suntem în vrajbă, dar ne îndeamnă să ne rugăm şi pentru cei plecaţi în veşnicie. Aceste rugăciuni, pe lângă slujbele religioase, constituie momente de căpătâi în viaţa noastră. Prin rugăciune cerem lui Dumnezeu să ne ajute, să ne însoţească mereu. Şi cum avem nevoie permanentă de ajutorul lui Dumnezeu, înseamnă că şi rugăciunea noastră trebuie să fie permanentă. Dar cum putem oare să ne rugăm mereu? Ce program de rugăciune ar trebui să aibă credinciosul de rând pentru a primi în orice moment din viaţă ajutorul lui Dumnezeu? b) Cât timp acordăm rugăciunii?- dacă facem câteva calcule? Sfânta Scripură ne îndeamnă: „Rugaţi-vă neîncetat“. La prima vedere, ştiindu-ne preocupările cotidiene, acest îndemn al marelui Apostol ni s-ar părea o poruncă imposibil de realizat. Aşadar, înţelegem că nu putem sta neîncetat la rugăciune, din cauza activităţilor noastre zilnice, dar putem să avem mereu o atitudine şi un comportament care să arate că suntem oameni rugători. Cât timp acordăm rugăciunii - dacă facem câteva calcule? O zi are 24 de ore, o lună are în medie 30 de zile. Dacă le înmulţim cu 24, ajungem la un număr de 720 de ore. Dacă Dumnezeu este atât de bun şi ne poartă de grijă tot timpul, oare cât se cuvine să dedicăm rugăciunii? Câteva minute. Eu zic, pentru început, cel puţin 10 minute dimineaţa şi tot 10 minute seara, ceea ce înseamnă infinit mai puţin decât grija pe care ne-o arată Dumnezeu. Dacă participăm la Sfânta Liturghie în duminicile dintr-o lună, înseamnă 8 ore dedicate lui Dumnezeu, aceasta fiind a suta parte din timpul efectiv al lunii. Aşadar, o analiză obiectivă a programului nostru zilnic ne-ar arăta cât timp ne rugăm, dar şi cât timp ar trebui să acordăm de aici înainte rugăciunii, pentru a simţi cu adevărat ajutorul lui Dumnezeu. Este foarte importantă, şi aici aş vrea să amintesc, ca nici unul dintre noi să nu uităm de ,,Rugăciunea în familie”. Copiii trebuie să deprindă rugăciunea, încă din primii ani, când imită ceea ce văd la părinţi. Iar dacă văd că în familie există un program de rugăciune, cu siguranţă ei vor învăţa să se roage. Familia trebuie să fie o mică biserică, în care soţii sunt datori sau sunt chemaţi să cultive virtuţile creştine. Există rugăciuni pentru soţi, pentru copii, pentru părinţi. Viaţa de familie devine mai echilibrată în momentul în care membrii familiei se roagă, iar educaţia copiilor stă în strânsă legătură cu rugăciunea din familie. c) Ce să cerem în rugăciune ne spune Cuviosul Porfirie. Este normal să-I cerem lui Dumnezeu ceea ce ne dorim, dar să nu uităm că acesta este totuşi un lucru egoist. Ştim oare ce vrea Dumnezeu? Cuviosul Porfirie lămureşte: „Nu ar trebui să insistăm în rugăciune ca să dobândim ceea ce ne dorim, ar trebui mai degrabă să lăsăm totul în voia lui Dumnezeu”. Ce se întâmplă când noi insistăm şi cerem exact ceea ce ne dorim? Această nevoie sau dorinţă va creşte în continuu, şi niciodată nu vom fi mulţumiţi cu ceea ce avem. Cu cât alergăm mai mult după aceste dorinţe ale noastre, cu atât ele se vor îndepărta de noi. Dacă acum ne rugăm pentru note mari la facultate, mai târziu ne vom ruga pentru a ne găsi un serviciu, apoi pentru un serviciu mai bun, şi tot aşa... Şi totuşi, ce ar trebui să cerem când ne rugăm? Tot cuviosul Porfirie explică: „ În rugăciuni ar trebui să cerem numai mântuirea sufletului şi împlinirea voii lui Dumnezeu cu noi.” d) Cum ar trebui să stea omul când se roagă? Este o altă întrebare la care mulţi încercăm să primim un răspuns.Şi ne oprim la câteva exemple din Sfânta Scriptură: 1) În genunchi: „Apoi S-a retras de lângă ei, cam la o distanţă de o aruncătură de piatră, s-a pus pe genunchi şi s-a rugat (Luca 22:41)
2) În picioare: „Şi când staţi în picioare rugându-vă, să iertaţi dacă aveţi ceva împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru Care este în ceruri să vă ierte vouă greşelile”. (Marcu 11:25) 3) Cu faţa la pământ: „Iisus cade cu faţa la pământ (Mt. 26:39) în rugăciunea cu Tatăl – El, recunoaşte pe Dumnezeu ca Tată.
4) În pat, culcat: Mâniaţi-vă, dar nu greşiţi, de cele ce ziceţi în inimile voastre, întru aşternuturile voastre vă căiţi (Psalmul 4,4)
5) Cu faţa la perete: „Ezechia s-a întors cu faţa la perete şi s-a rugat: „Doamne adu-ţi aminte că în viaţa mea am căutat să fac ceea ce este bineplăcut înaintea Ta şi a oamenilor” (Isaia 38:2-3) 6) Rugăciunea stând jos: Domnul Iisus vorbea de multe ori poporului în timp ce şedea jos: În urmă a închis cartea, a dat-o îngrijitorului şi a şezut jos. „Şi toţi cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El” (Luca 4:20)
7) Cu faţa între genunchi: „Ahab s-a suit să mănânce şi să bea. Dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului, şi plecându-se la pământ, s-a aşezat cu faţa între genunchi (1 Împăraţi 18:42) Concluzie: Abraham Lincoln - cel de-al şaisprezecelea preşedinte al Statelor Unite ale Americii, a fost cel care a condus America în timpul Războiului Civil. Şi atunci a chemat întreaga ţară la post şi rugăciune şi s-a dedicat luptei pentru egalitate în drepturi, libertate şi democraţie. Fostul preşedinte S.U.A avea obiceiul să se roage lui Dumnezeu în fiecare dimineaţă timp de o oră, şi a fost întrebat de cei apropiaţi de ce se roagă aşa de mult, pentru că oricum poporului american îi merge bine. Iar acesta a răspuns: ,,Am atâtea lucruri de făcut în ziua de astăzi încât nu pot să le duc la bun sfârşit decât numai cu ajutorul lui Dumnezeu”. Amin! Să luăm aminte !

Pr.Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5