Raport Camera de Conturi Bistrița-Năsăud. Telciu, cel mai mare buget derulat de o comună în 2015

Camera de Conturi Bistrița-Năsăud a dat publicității Raportul privind finanţele publice locale pe anul 2015 la nivelul judeţului Bistrița-Năsăud. Documentul arată că la nivelul comunelor, cel mai mare buget a fost derulat de Telciu, cu plăți în valoare de 17.806 mii lei, iar cel mai mic al Unității AdministrativTeritoriale Comuna  Coșbuc cu plăți în valoare de 2.851 mii lei. Cea mai mare pondere în bugetul centralizat al județului  - 23% din venituri și 21% din cheltuieli - a aparținut Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Bugetul general centralizat al celor 63  unităţi administrativ-teritoriale a însumat  un volum total  de 1.035.216  mii lei venituri încasate și respectiv 1.020.235  mii lei plăți efectuate, execuția bugetară la 31.12.2015 încheindu-se cu un excedent în sumă de 14.981 mii lei. Bugetele unităților administrativ-teritoriale comunale au o pondere de 38% atât în total venituri buget centralizat la nivelul județului cât și în total cheltuieli, în timp ce bugetul Unității Administrativ-Teritoriale Județul BistrițaNăsăud reprezintă 23% în total venituri și 21% în total cheltuieli, iar bugetul municipiului Bistrița reprezintă 17%  în total venituri și 16% în total cheltuieli.

„Ponderea  veniturilor încasate în total venituri ale unităților administrativ-teritoriale, este deținută de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată – 393.065 mii lei (38%) și  subvenții de la alte nivele ale administrației publice – 230.763 mii lei (22,3%), cele două surse însumând   60,3% din veniturile încasate în anul 2015. La polul opus se situează încasările din  venituri proprii constând în impozite, taxe, contribuții și alte venituri, în sumă de 129.235 mii lei, plus cote și sume defalcate din impozitul pe venit, în sumă de 151.415  mii lei, care împreună constituie doar 27,11% din totalul încasărilor, ceea ce reflectă un grad scăzut de autofinanțare a unităților administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud”, se arată în Raportul Camerei de Conturi Bistriţa-Năsăud. Altfel spus, funcționarea administrației teritoriale locale este susținută prin sumele alocate de la bugetul de stat prin redistribuire, pentru echilibrarea bugetelor locale. 

În structura cheltuielilor totale  ponderea este reprezentată de cheltuielile de personal (27,7% din totalul plăţilor efectuate), urmată de proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (23,6%), în timp ce  cheltuielile de capital  reprezintă doar  19,9% din totalul plăţilor efectuate în anul 2015. „Această execuţie a cheltuielilor reliefează accentuarea tendinţei de orientare a fondurilor publice către cheltuieli sociale şi de consum, adică către secțiunea de funcționare a entităților  şi mai puţin către cea de dezvoltare, reprezentată de investiţii”, se mai precizează în Raportul privind finanţele publice locale pe anul 2015 la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud.   

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5