Rodna, pe lista Ministerul Turismului pentru a fi atestată ca staţiune turistică de interes local

Comuna Rodna, alături de comunele Bîrsana şi Botiza din judeţul Maramureş, municipiul Carei şi oraşul Livada, din judeţul Satu Mare, Cisnădie, din judeţul Sibiu, oraşul Novaci şi comuna Polovragi, din judeţul Gorj şi comuna braşoveană Vama Buzăului se află pe lista localităţilor propuse de Ministerul Turismului pentru a fi atestate ca staţiuni turistice de interes local. Ministerul  Turismului a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi, ca staţiuni turistice de interes local şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice.  

Pe termen mediu şi lung, proiectul de act normativ va crea un impact pozitiv ȋn sensul că localităţile atestate vor putea fi promovate ca staţiuni turistice de interes local şi vor avea şanse mai mari ȋn atragerea de finanţări nerambursabile, ȋn condiţiile ȋn care unele programe de finanţare impun existenţa atestării ca staţiune turistică. Avȃnd ȋn vedere efectul multiplicator al turismului ȋn sectoarele economice conexe, precum transporturile, construcțiile, agricultura, artizanatul și comerțul cu amănuntul, realizarea unor proiecte de dezvoltare a turismului ȋn localităţile atestate staţiuni turistice vor genera un impact benefic pentru dezvoltarea economică şi creşterea calităţii vieţii pentru rezidenţii acestor zone. Impactul pozitiv este determinat de creşterea circulaţiei turistice şi totodată a cifrei de afaceri a investitorilor din turism. Investitorii din domeniul turismului pot accesa finanţări structurale europene pentru construirea de structuri de primire turistice. Prin realizarea acestor proiecte, localitățile se vor dezvolta din punct de vedere turistic, ceea ce va determina o creştere a numărului turiştilor de pe piaţa internă şi externă

Rodna – este, fără îndoială, localitatea rurală grănicerească, montană, cu cea mai mare vechime (atestată documentar în anul 1235) în trecut unul din oraşele renumite ale Transilvaniei - dezvoltat pe baza exploatărilor miniere - distrus de tătari în 1241 şi refăcut la sfârşitul sec. XVIII, punct de vamă pe drumul ce trece în Moldova, fiind un timp în stăpânirea domnului moldovean Petru Rareş.

Satul Valea Vinului cu puţin peste 200 de locuitori, situat la intrarea în Parcul Naţional Munţii Rodnei te cucereşte din prima cu natura „crudă” care oferă peisaje spectaculoase. Din cele 3 trasee turistice omologate care străbat localitatea, două trec și prin Valea Vinului.

Comuna Rodna dispune de importante resurse naturale precum: Rezervaţia ştiinţifică „Pietrosul Mare”, 3300 ha, se află în partea de N-V a Munţilor Rodnei, Rezervaţia mixtă „Ineu - Lala”, 2568 ha, prezintă o largă dezvoltare a reliefului glaciar, Lacurile de tip glaciar (Iezer, Buhăescu, Ştiol, Lala Mare şi Lala Mic), Rezervaţia speologică Peştera Cobăşel; Izvoare de ape minerale; Valea Anieşului; Zăvoaiele Borcuţului; Rezervaţia botanică Poiana cu narcise din Muntele Saca, 5 ha.

Resursele antropice existente pe raza comunei sunt reprezentate de: Ansamblul bisericii parohiale ortodoxe, care cuprinde ruinele unui edificiu medieval și actuala biserică greco-catolică, care datează în forma actuală din anul 1859; Catacombele Rodnei despre care se spune ca ajung inclusiv până in satul vecin, Anieş, situat la aproximativ 3 kilometri distan’[.Cetatea Rodna sau Biserica Cetate a Rodnei, construită in secolul al XIII – lea;, Ruinele Bisericii dominicane și Muzeul Etongrtafic şi al Minteritului.

"Documentaţia transmisă de Consiliul Local al Comunei Rodna este în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare şi a fost aprobată prin hotărârea nr.37/26.04.2018 a Consiliului Local al Comunei Rodna, judeţul Bistrița- Năsăud.

Localitatea Rodna îndeplineşte criteriile minime obligatorii privind atestarea staţiunilor turistice de interes local şi întruneşte un punctaj de 175 de puncte la criteriile suplimentare, faţă de minimul de 90 de puncte necesare, pentru atestarea ca stațiune turistică de interes local", se arată în Nota de fundamentare a proiectului.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5