Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Bistriţa – o unitate de prestigiu, sigură şi cu pregătire profesională deosebită a cursanţilor în domeniul sanitar

 

O unitate de învăţământ de prestigiu şi de referinţă în cadrul sistemului de învăţământ particular este Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Bistriţa, care oferă o şansă pentru viitor pentru tinerii din judeţ şi nu numai, fiind prima şcoală postliceală sanitară particulară din România, unde se pregătesc, la cele mai înalte standarde, tineri pentru o profesie necesară în Europa.
Destinele acestei şcoli sunt conduse cu profesionalism de către jurist Alexandru Câţcăuan - în calitate de manager, şi prof. dr. Carmen Muscan - director, studii, unitatea având un parteneriat încheiat în 23 ianuarie 2012 cu Asociaţia lucrativă „Intermediere Europeană de Forţă de Muncă Calificată” (ARGE EFV) Kothen – Saxonia din Germania, funcţionează cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, conform Legii 20/1992, a Ministerului Educaţiei, cercetării, Tineretului şi Sportului şi Liga Femeilor din judeţul Bistriţa-Năsăud.
Merită să arătăm câteva aspecte concludente privind rolul şi importanţa şcolii, făcând un scurt istoric în acest sens.
Şcoala Sanitară Postliceală „Carol Davila” s-a înfiinţat prin Decizia nr. 573 din 25.09.2013, ca Filiala Bistriţa a Şcolii Sanitare Postliceale „Carol Davila” Bucureşti şi a aprobării Ministerului Sănătăţii şi a Legii 20/1992. Şcoala a funcţionat la început cu patru profile: Asistent medical generalist, Asistent de sănătate publică şi igienă, Asistent de laborator clinic şi Tehnică dentară.
Şcoala funcţionează în subordinea Ligii Femeilor din judeţul Bistriţa-Năsăud ca persoană juridică, constituită în baza Legii nr. 21/1924, respectiv OG nr. 26/2000, pe principiul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Pe parcursul celor 19 ani de funcţionare, şcoala a pregătit un număr de 1323 elevi în profesia de: Asistent medical generalist (750 elevi), Asistent medico-social (193 elevi), Asistent de laborator clinic (84 elevi), Asistent sănătate publică şi igienă (122 elevi), Tehnică dentară (149 elevi) şi Asistent de radiologie (25 elevi).
Marea majoritate a acestor absolvenţi lucrează atât în ţară cât şi în străinătate, în specializările pentru care au fost pregătiţi.
Datorită unui management defectuos, aplicat de vechea conducere a şcolii, începând cu anul şcolar 2000-2008, efectivele şcolii au scăzut vertiginos, ajungând ca în anul 2009 să-şi oprească total activitatea.
După schimbarea integrală a conducerii şi managementului şcolar aplicat, în toamna anului 2011, şcoala şi-a reluat activitatea cu o nouă conducere, cu un colectiv profesoral competent din punct de vedere profesional şi cu un personal administrativ corespunzător.
Procesul instructiv-educativ se desfăşoară în săli, cabinet de demonstraţie medicală şi cabinet de informatică.
Programa şcolară după care sunt instruiţi şi pregătiţi peste 200 de viitori asistenţi medicali generalişti corespunde exigenţelor învăţământului Uniunii Europene. Programa şcolară, potrivit Anexei nr. 3 la OMTC nr. 2713/29.11.2007 prevede:
Anul I: 42 săptămâni de curs cu 1560 ore (26 credite), din care 450 ore învăţământ clinic; Anul II: 42 săptămâni de curs cu 1680 ore (28 credite), din care 1008 ore învăţământ clinic; Anul III: 42 săptămâni de curs, cu 1680 ore (28 credite), din care 984 ore învăţământ clinic.
Şcoala funcţionează în regim de autofinanţare totală (asigurată prin taxele şcolare), fără subvenţii din partea statului sau din partea autorităţilor locale.
Din dotarea şcolii lipsesc multe materiale didactice, printre care manechinele, aparatura cea mai importantă planşe de anatomia şi fiziologia omului, dotări înstrăinate de fosta conducere a şcolii.
Şcoala Sanitară Postliceală „Carol Davila” anul acesta a câştigat un proiect din fonduri nerambursabile la Consiliul Judeţean B-N pe tema: „Învăţământul postliceal sanitar bistriţean – competitivitate şi excelenţă”.
Priorităţile Şcolii Sanitare Postliceale „Carol Davila” se constituie în: achiziţionarea de noi manechine, aparatură medicală şi instrumentar modern, dar şi introducerea limbii germane ca a doua limbă modernă, studiată pe durata şcolarizării.
Unitatea noastră este monitorizată de ARACIP (Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de pe lângă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) în vederea acreditării definitive, posibile după absolvirea primei promoţii 2011-2014.
În prezent, unitatea şcolară funcţionează în baza Autorizaţiei de încredere conform Hotărârii Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 48 din 27.05.2000 prin Ordinul ministrului nr. 4243 din 31.07.2000.
Şcoala are un parteneriat cu Germania pentru efectuarea practicii de vară în unităţi sanitare germane.
O manifestare importantă devenită tradiţională o constituie Colocviile Şcolii „Carol Davila” – ajunse la a VIII-a ediţie, cu tema „Sănătatea, drept fundamental al omului”.
Şcoala se află, anul acesta, 2013-2014, în faza finală de acreditare.

Trebuie şi este necesar să se elucideze, printr-un „drept la replică”, poziţia şcolii privind informaţiile incorecte apărute în presă
Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” dezminte articolul din data de 05.09.2013, articol online din ziarul „Adevărul de Bistriţa”, autor Sara Bianca, cu titlul: Şcoala Postliceală „Carol Davila” nu este acreditată şi mai are autorizată doar o specializare. Jumătate dintre cursanţi se transferă

1. În primul rând vă amintesc că în Bistriţa funcţionează 3 şcoli postliceale sanitare care pregătesc asistenţi medicali generalişti cu durata de 3 ani, cursuri de zi şi toate trei NU sunt acreditate, ele fiind doar autorizate… în curs de acreditare.
2. Scriaţi de transferuri: Vă informăm că transferurile NU sunt în masă aşa cum precizaţi, acestea sunt în limite normale şi fireşti în această perioadă, până la începerea noului an şcolar. Fiind mai mulţi operatori educaţionali pe piaţă, elevii pot opta pentru transfer, potrivit legii.
3. Problemele pe care d-voastră le menţionaţi numai d-voastră le vedeţi… noi, conducerea şi cei care se ocupă de Şcoala „Carol Davila” nu le vedem, deoarece ele nu există decât în imaginaţia d-voastră care este tendenţioasă şi denigratoare în această situaţie.
4. Vă rugăm pe viitor să vă documentaţi corect, folosind toate sursele, deoarece Şcoala „Carol Davila” este o şcoală cunoscută care şi-a făcut un renume prin existenţa ei din 1992 ca prima şcoală privată din judeţul B-N. Faptul că numele de „Carol Davila” nu este corect scris în material, ne dă încă o dată certitudinea că documentarea lasă mult de dorit.
Conducerea Şcolii „Carol Davila” şi corpul profesoral stă la dispoziţia tuturor cetăţenilor de bine din judeţul Bistriţa-Năsăud şi cu alte informaţii.

Spicuim câteva principii din Acordul privind colaborarea între Asociaţia lucrativă „Intermediere europeană de forţă de muncă calificată” (ARGE EFV), cu sediul în Kothen/Republica Federală a Germaniei/Saxonia-Anhalt şi Şcoala Sanitară Postliceală „Carol Davila” din Bistriţa-Năsăud/România

Iată conţinutul colaborării între ARGE EFV şi Şcoala Sanitară Postliceală „Carol Davila”

1. Schimb de experienţă în domeniile:
a. conţinutului şi metodelor muncii sociale din România şi Germania, evoluţii, similitudini, diferenţe
b. integrarea cadrelor didactice din ambele ţări în procesul transferului de calificări la şcolarizarea studenţilor prin discuţii anuale concrete, înţelegeri şi programe facturabile
c. organizarea şi desfăşurarea practicii studenţilor români în unităţi de îngrijire a persoanelor în vârstă din domeniile regionale din RFG în care activează ARGE EFV.
d. intermedierea/crearea şi pregătirea de oportunităţi concrete de lucru/angajare pentru absolvenţii români ai Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila” în unităţi medicale, adică în unităţi de îngrijire a bătrânilor, ca şi în clinici şi cele ale ofertanţilor de servicii de îngrijire de tip ambulatoriu de pe piaţa serviciilor sociale din RFG.
e. susţinerea generală a calificării şi perfecţionării angajaţilor din sectoarele de muncă socială din domeniul privat al judeţului Bistriţa-Năsăud.
f. crearea şi susţinerea activităţii şcolare în regim de voluntariat din partea cetăţenilor ambelor ţări.
g. munca eficientă şi modernă de Relaţii Publice, colaborarea cu mediul politic şi cu administraţia publică, ca şi cu asociaţii de interese din domeniul îngrijirii ambulatorii şi rezidenţiale de tip medical şi a persoanelor în vârstă.
h. munca de lobby politic pentru asigurarea surselor de finanţare publică şi privată în vederea asigurării unei calificări ambiţioase şi moderne a personalului calificat din domeniul îngrijiri în cadrul Şcolii Sanitare Postliceale „Carol Davila”.

2. Schimburi de experienţă privind proiecte şi măsuri comune, care au fost convenite sau chiar şi realizate de ambii parteneri

3. Schimbul de informaţii privind sistemele de protecţie socială din Republica Federală Germania şi România şi integrarea acestor cunoştinţe în procesul de calificare la Şcoala Sanitară Postliceală „Carol Davila”.

4. Consiliere, ateliere de lucru, conferinţe comune asupra problemelor sociale actuale cu tangenţă în măsură deosebită asupra domeniului medical, cu luarea în considerare a experienţelor din evoluţiile din RFG şi generalizarea lor, spre avantajul ambilor parteneri.

5 Dezvoltarea de concepte comune în vederea unei calificări optime a personalului de îngrijire pentru sectoarele rezidenţiale şi ambulatorii din domeniile medical şi de îngrijire a persoanelor în vârstă.
Un punct principal trebuie să-l reprezinte aici şi preocuparea şi metoda de privatizare a ofertelor de pe piaţa de servicii sociale spre a pregăti cursanţii şi în privinţa acestui domeniu de muncă al evoluţiilor viitoare.

Forme de colaborare
1. Schimb de informaţii şi experienţă (materiale scrise)
2. Studii şi vizite de lucru reciproce, atât pentru lectori, cât şi pentru studenţi.
3. Proiecte de formare şi consiliere, care trebuie convenite de comun acord, inclusiv elaborarea unor proiecte în parteneriat şi accesarea fondurilor europene pentru implementarea acestora.
4. Intermedierea de colaborări între Şcoala Sanitară Postliceală „Carol Davila” şi unităţi de performanţă din sectoarele de îngrijire a bătrânilor şi cel medical din RFG din regiunile acoperite de ARGE EFV.
5 .Realizarea unei predări moderne, vii şi performante la Şcoala Sanitară Postliceală „Carol Davila”, cu susţinerea ARGE EFV şi a unei şcoli lingvistice cu care are legături care trebuie să fie dezvoltate.
Sunteţi aşteptaţi la Casa de Cultură a Sindicatelor Bistriţa, str. Alexandru Odobescu, nr. 3, pentru lămuriri sau sunaţi la telefoanele 0263.233345, 0746.851566, 0745.970250.
Ioan Lazăr

Comentarii

18/09/13 12:09
ioan

Dintre profesorii care au predat in anul 2011cati au mai ramas in acest moment?Cred ca au plecat toti. De ce???

26/10/13 09:32
ada

Cati din cei ce predau(asistente si medici) au siustinut concurd de ocupare a postului si cati detin certificat de absolvire a unui modul de pedagogie postuniversitar? Este un criteriu important de indeplinit pentru acreditare. De asemenea cei ce predau trebuie sa aiba contract de munca cu norma intreaga la scoala?
Sa mai terminam cu frazele uteciste.

26/10/13 09:35
ada

"In 2013, managerul scolii vorbeste de "RFG"?

26/10/20 10:54
Ada

Dece ati fost inspectati de o comisie cu atributii pentru acreditatea scolilor de stat si publicat pe tabel aferent( am crezut ca ati fost nationalizati!) si dupa cateva luni s-a publicat corectia! Acolo ati avut relatii? Si comunicati corect numarul de elevi pe clase si ani de studiu! Aveti din ce in ce mai putini? De ce?

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5