Secretarul Consiliului Județean a aniversat 101 ani ! Vezi mesajele emoţionante pe care le-a primit !

Se pare că vicisitudinile, suferințele, necazurile, greutățile îi mobilizează, îi întremează, îi îmbărbătează și fortifică pe cei cu un caracter puternic. Ne confirm acest lucru Domnul Ioan Moldovan, fostul secretar al Consiliului Județean, destoinic și vrednic veteran al celei de-a doua mari conflagrații mondiale, colonel în retragere, care a aniversat frumoasa vârstă de…. 101 ani. E o recompensă pentru munca și activitatea sa prodigioasă desfășurată în slujba și folosul locuitorilor meleagurilor bistrițene precum și pentru sacrificiile făcute pentru neam și țară. Perioada sa activă a însumat 44 ani, din care vreme de peste opt ani și-a servit țara sub drapel în calitate de militar în termen, de elev al școlii de ofițeri de rezervă de artilerie și mai ales în cea de ofițer combatant al armatei române. În bătălia cea mai sângeroasă din istorie, cea de la Stalingrad, a avut neșansa să ajungă în postura de prizonier, iar sfârșitul captivității sale s-a încheiat abia la….01 noiembrie 1946 !, adică după un an și jumătate de la încetarea ostilităților și sărbătorirea zilei victoriei.Recomandat de experiența în munca de administrație și pregătirea profesională,ce includea liceul, școala de notar și facultatea de drept, la 01.06.1948 a fost numit pretor la Plasa Râciu, județul Mureș. N-a reușit să-și păstreze funcția decât câteva luni întrucât prin căsătorie a devenit ginerele părintelui protopop greco-catolic Simion Nicoară și amic cu majoritatea slujitorilor domnului din zonă, pe care obișnuia să-i consulte în diverse probleme,să-I întâlnească pentru schimb de opinii,iar uneori chiar pentru câte o partidă de șah. Conduita sa n-a fost agreată de șefii ierarhici, care l-au pus în discuție, iar cu acea ocazie un ins, care probabil n-a auzit de teritoriile românești răpite, de modul în care sunt tratate la vreme de război insubordonarea ori alte fapte penale săvârșite de militari, de Curtea Marțială, etc i-a cerut pe un ton imperativ ”să spună ce a cătat la Stalingrad ?!“. E adevărat că parcursul său eroic, sinuos, cu multe obstacole, suișuri și coborâșuri, însumând peste 2000 km n-a fost unul de simplă curtoazie, devreme, ce l-a făcut cu tunul, în calitate de comandant secție în cadrul Regimentului 1 Artilerie Moto Craiova și pentru care la 14.09.1941 a fost decorat cu Ordinul ” Coroana României“ cu Spade clasa a V-a și Panglică de ”Virtute Militară“, dar pentru asta i s-a cerut socoteală și a fost nevoit să dea explicații de mai multe ori în timpul prizonieratului. Nu se aștepta să fie luat la rost și de ai săi pentru că și-a servit țara.În final, s-a decis destituirea din funcție și mutarea disciplinară ca secretar al Comitetului Provizoriu de la Plasa Teaca. N-a uitat nici astăzi acea perioadă și are numai cuvinte de apreciere și gratitudine față de mulți dintre gospodarii vrednici de aici, care prin înțelepciunea lor nativă și experiență de viață l-au ajutat să-și îndeplinească în condiții ireproșabile atribuțiile specifice funcției. În acest fel s-a făcut remarcat,iar drept urmare a fost promovat la fostul Sfat popular raional, inițial în funcția de șef al secției secretariat, iar ulterior în cea de secretar. N-a avut parte însă nici aici de prea multă liniște întrucât la nivel de raion s-a constituit ”comisia de închiaburire“, iar funcția de președinte al acestei comisii revenea secretarului. Încă de la început s-a autorecuzat, s-a considerat incompatibil, deoarece soacra sa, Otilia Nicoară, mamă a cinci copii, era proprietară a 15 jugăre de teren agricol dobândite prin moștenire, pe care le lucra cu sprijinul a doi sau trei consăteni, ceea ce viziunea vremii însemna că ”exploatează forță de muncă străină“și a considerat că ”nu e firesc ca președintele comisiei de închiaburire de la Bistrița să fie un ginere de chiabur“. A fost trecut pe un post de execuție, respectiv pe cel de planificator. Ulterior, soacra s-a înscris cu terenul în colectiv, iar la 01.07.1957 a fost repus în funcție, pe care a exercitat-o până la ultima reorganizare administrativ-teritorială a țării, cea din 1968. După înființarea județului, a fost încadrat pe funcția de secretar al consiliului județean, pe care a îndeplinit-o în condiții ireproșabile vreme de un deceniu. A fost perioada cea mai prolifică, mai fertilă și mai plină de realizări nu numai din activitatea sa personală,dar și a unității noastre administrativ-teritoriale. În acești ani, au fost construite și puse în funcțiune numeroase capacități de producție industriale și agricole, s-a dezvoltat baza materială necesară educației, culturii, ocrotirii sănătății, turismului, iar fondul locativ a cunoscut o dezvoltare nemaiîntâlnită ( numai la Bistrița față de două blocuri de locuințe construite câtă vreme am aparținut de fosta regiune, s-au dat în folosință 30.000 apartamente). În toate aceste înfăptuiri rolul și aportul vrednicului sărbătorit au fost de primă importanță. În semn de respect și prețuire cu prilejul aniversării centenarului,oficialitățile județului i-au înmânat o plachetă și i-au adus cuvenitele mulțumiri. Impresionant este faptul că activitatea sa e cunoscută și apreciată și înafara județului. O dovadă emoționantă în acest sens a primit recent din partea unor militari din U.M. 01548 Focșani, care la inițiativa Asociației de caritate din Armata României – Camarazii au decis să doneze sânge, iar bonurile de masă primite le-au transmis din simpatie, admirație, respect și spirit de solidaritate între oștenii țării, vrednicului nostru concitadin. Militarii de la Focșani i/au transmis un emoționant mesaj al care are o triplă semnificație:
1.1). E expresia sentimentelor de stimă, respect, admirație, prețuire și solidaritate între generațiile de militari ai țării;
1.2). E un mesaj transmis peste ani de Moldovan Ioan, senior, tatăl sărbătoritului, căzut eroic la datorie în primul război mondial, fără să-și cunoască fiul, care îi zice: ” Băiete să ști că sunt mândru de tine !“;
1.3). Poate fi luat și ca un îndemn adresat bistrițenilor, care într-un an agricol cu o producție record, ne sugerează să nu-i uităm pe cei din așezămintele sociale, căminele pentru persoane vârstnice, centrele de plasament, familiile numeroase aflate în dificultate și să le donăm ceea ce ne prisosește. La sărbătoare a fost prezent şi comandantul Centrului Militar Județean, președintele Asociației Veteranilor de Război Bistrița-Năsăud, Generalul de brigadă Ioan Birișiu.
La ceas aniversar ne alăturăm tuturor celor care îl respectă și apreciază pentru și a-i adresa fostului înalt funcționar public model de o deosebită onestitate, corectitudine și omenie și fostului brav și neînfricat oștean al țării mulți ani în deplină sănătate și fericire.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5