Seniorii comunității năsăudene vor beneficia de servicii sociale, printr-un proiect cu finanţare europeană

         Administraţia năsăudeană a lansat o procedură de selecție pentru încheierea unui acord de parteneriat cu o entitate juridică privată, în vederea depunerii unei cereri de finanțare pe Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4. – Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice, Apelul de proiecte – Bunicii Comunității. Depunerea cererii de finanţare trebuie să se facă până în 26 octombrie, astfel că dosarele de candidatură pot fi depuse până în 18 octombrie.

Prin proiectul propus, orașul Năsăud urmărește să contribuie la creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale de la nivel local. Astfel, prin intermediul acestui proiect se dorește abordarea exclusivă a persoanelor vârstnice, mai precis a acelor persoane de 65 de ani și peste de la nivelul orașului Năsăud, prin furnizarea unor servicii sociale diferite. În Centru de zi vor fi activități de socializare/ reintegrare socială și de asistență și recuperare, pentru un număr de minimum 100 de vârstnici. De asemenea, Unitatea de îngrijire la domiciliu va oferi servicii pentru un număr de minimum 50 de vârstnici”, se arată în anunţul Primăriei Năsăud.

Prin proiectul „Servicii sociale pentru seniorii comunităţii năsăudene”, autorităţile locale din Năsăud își propun să contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale existente la nivel local, destinate  populației vârstnice aflate în dificultate, inclusiv a celor cu dizabilități, în vederea prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială a vârstnicilor prin întărirea participării sociale a acestora și promovarea îmbătrânirii active.

Astfel, în Centru de zi, care va fi amenajat tot printr-un proiect european, vor fi furnizate servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, şi anume îngrijire social-medicală prin terapii specializate de recuperare fizică, psihică, mentală; supraveghere, asistare și îngrijire personală pe timpul zilei; gimnastică și terapii de relaxare; activități de voluntariat și implicare activă în viața comunității; activități de socializare, companie și petrecere a timpului liber; informare și consiliere socială și psihologică; consiliere juridică, lobby și advocacy; linie telefonică de urgență; suport pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în exterior și însoțire, activități de administrare și gestionare a bunurilor, acompaniere și socializare; consiliere, informare și suport pentru familia persoanei vârstnice dependente care asigură îngrijirea acesteia; educație informală pentru o viață sănătoasă și activă; campanii de informare în masă privind nevoile persoanelor vârstnice și beneficiile îmbătrânirii active; acțiuni caritabile pentru vârstnicii aflați în risc de sărăcie, mici reparații și amenajări pentru adaptarea locuinței vârstnicului în scopul facilitării unei vieți independente.

Prin Unitatea de îngrijire la domiciliu, îngrijitori formali vor acorda ajutor persoanelor vârstnice dependente pentru efectuarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice.

            Având în vedere complexitatea proiectelor și cerințele necesare pentru serviciile sociale propuse a fi furnizate în beneficiul persoanelor vârstnice, s-a considerat necesară realizarea și implementarea proiectelor propuse în parteneriat cu una sau mai multe entități private, cu experiență în domeniul abordat, respectiv în furnizarea de servicii sociale de centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu pentru grupul vulnerabil al persoanelor vârstnice de la nivelul orașului Năsăud.

Încheierea unui acord de parteneriat cu o entitate al cărei domeniu principal de activitate este reprezentat de furnizarea de servicii sociale și care deține o licență provizorie sau definitivă pentru cel puțin unul dintre cele două servicii sociale precizate anterior, va aduce un plus de valoare nu numai proiectelor propuse, ci va contribui și la îndeplinirea obiectivelor specifice ale apelurilor de proiecte și a indicatorilor propuși și, implicit, la susținerea dezvoltării și integrării persoanelor vârstnice în societatea din care fac parte, sporind gradul de acoperire cu servicii sociale de la nivel local. Așadar, se va asigura îmbunătățirea condițiilor de viață ale persoanelor vârstnice și asigurarea unui cadru adecvat de îngrijire și petrecere a timpului liber la standarde europene, în conformitate cu legislația în vigoare.

            Nu în ultimul rând, cooptarea unui partener cu experiență în domeniu va contribui la furnizarea unor servicii sociale de calitate, prestate cu profesionalism, rezultatele obținute urmând a fi reflectate în indicatorii de proiect propuși.

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5