Ultimul mare Sfânt Părinte al primului Mileniu creştin

Sf. Ioan Damaschinul despre balaurul zilelor din urmă, Antihristul

Născut la Damasc (de unde şi numele său), într-o familie foarte nobilă şi bogată, în secolul al VII-lea post HR, ne-a lăsat între alte lucrări ale sale o “Dogmatica” ce îl aşează între cei mai străluciţi reprezentanţi ai gândirii religioase. Spre finalul lucrării sale, el se ocupă şi de probleme escatologice, din care redăm azi acest fragment:

“Se cuvine să se ştie că trebuie să vină Antihrist. Este Antihrist tot cel ce nu mărturiseşte că Fiul lui Dumnezeu a venit în trup, că este Dumnezeu desăvârşit şi că s-a făcut om desăvârşit, fiind în acelaşi timp şi Dmnezeu. Dar, în sens propriu şi special, Antihrist se numeşte acela care vine la sfârşitul veacului. Trebuie însă, mai întâi să se propovăduiască Evanghelia la toate neamurile, după cum a spus Domnul. Şi atunci, va veni spre mustrarea iudeilor, potrivnici lui Dumnezeu. Domnul le-a spus lor:”Eu am venit în numele Tatălui meu şi nu Mă primiţi; vine altul, în numele lui, iar pe acela îl veţi primi.” Iar Apostolul: “Pentru aceea, pentru că n-au primit dragostea adevărului, ca să se mântuiască, va trimite lor Dmnezeu lucrarea înşelăciunii, ca să creadă minciunii, pentru a fi osândiţi toţi cei care n-au crezut adevărului, ci le-a plăcut nedreptatea.” Aşadar, iudeii n-au primit pe Domnul IISUS HRISTOS şi Dumnezeu, care este Fiul lui Dumnezeu , dar vor primi pe înşelător, pe cel care se numeşte pe sine dumnezeu. Căci se va numi pe sine însuşi dumnezeu, îl învaţă îngerul pe Daniel, spunând aşa: “nu va ţine seama de Dumnezeul părinţilor lui.” Iar Apostolul spune: “Să nu vă amăgească pe voi în niciun chip, căci va veni mai întâi lepădarea de credinţă şi se va arăta omul păcatului, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau este închinat, aşa încât să şeadă el în Biserica lui Dummezeu, arătându-se pe sine cum că ar fi dumnezeu.” Când spune Apostolul “În Biserica lui Dumnezeu”- nu vorbeşte de Biserica noastră, ci de cea veche, de cea iudaică. Căci Antihrist nu va veni la noi, ci la iudei. Nu va veni pentru HRISTOS, ci contra lui HRISTOS; pentru acest motiv se şi numeşte Antihrist.

Trebuie mai întâi să se predice Evanghelia la toate neamurile şi atunci se va arăta cel fără de lege, a cărui venire va fi cu lucrarea Satanei, cu toată puterea şi cu semne şi minuni mincinoase, cu toată amăgirea nedreptăţii, la cei care pier, pe care Domnul îl va omorî cu graiul gurii Sale şi-l va pierde cu venirea arătării Sale. Deci nu însuşi diavolul se face om, aşa cum s-a înomenit Domnul - să nu fie!-, ci se naşte om din adulter şi primeşte toată energia lui Satan. Căci Dumnezeu, cunoscând mai dinainte toată perversitatea voinţei lui, pe care o va avea, îngăduie ca să locuiască diavolul în el.

Se naşte deci din adulter(curvie-n.n.), după cum am spus, este crescut în ascuns şi pe neaşteptate se răscoală, se împotriveşte şi împărăţeşte. La începutul împărăţiei lui, dar mai degrabă a tiraniei lui, ia chipul sfinţeniei, dar când ajunge stăpânitor, persecută aprig Biserica lui Dumnezeu şi-şi face cnoscută toată răutatea lui. Va veni cu semne şi minuni mincinoase, înşelătoare, nu adevărate, iar pe ei care au slabă şi neîntărită temelia minţii îi va înşela şi-i va despărţi de Dumnezeul cel viu, încât să se smintească de va fi cu putinţă şi cei aleşi.

Vor fi trimişi Enoh şi Ilie Tesviteanul şi vor întoarce inima părinţilor către copii, adică sinagoga către Domnul nostru IISUS HRISTOS şi către predica Apostolilor, dar ei vor fi omorâţi de Antihrist. Şi va veni Domnul din cer, în chipul în care Sfinţii Apostoli L-au văzut mergând la cer, Dumnezeu desăvârşit şi Om desăvârşit, cu slavă şi putere şi va omorî pe omul fărădelegii şi pe fiul pierzării cu duhul guri Lui. Aşadar, nimeni să nu aştepte pe Domnul de pe pământ, ci din cer, după cum însuşi ne-a dat încredinţare.”

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5