TIHA BÂRGĂULUI, O VATRĂ STRĂVECHE ÎN CURS DE MODERNIZARE

Tiha Bârgăului este una dintre comunele cele mai întinse din ţară având o suprafaţă ce însumează aproape 20.000 de hectare, din care peste 85% este acoperită de păduri, păşuni, fâneţe, ape şi drumuri, cu puţine terenuri arabile, livezi, curţi şi construcţii. Situată într-o mică depresiune, cu largi suprafeţe colinare şi montane, într-o zonă cu pitoresc deosebit, comuna este străbătută, pe circa 30 de km, de vechiul Drum Împărătesc ce făcea legătura Transilvaniei cu Bucovina, astăzi aflat în fază de modernizare, ca viitoare şosea europeană. Vechea vatră tihană făcea parte din comunitatea Borgo, atestată documentar la 1317, existând numeroase indicii că această denumire este cu mult mai veche, ea fiind dată de coloniile romane. Ulterior, a făcut parte din Bârgăul de Sus, din care s-au desprins şi alte localităţi bârgăuane, în jurul anului 1750, când a luat numele de Borgo Tiha, devenind, oficial, Tiha Bârgăului, abia în 1925.

Sub aspect administrativ, comuna Tiha Bârgăului cuprinde mai multe aşezări: Piatra Fântânelelor (numele sub care localitatea a fost atestată documentar, prin sigiliul mănăstirii cu acelaşi nume, din 1928), Ciosa, Iliuţa Bozghii, Mureşenii Bârgăului, Bozgani, Tureac şi Tiha propriu zisă, a cărei vetre vechi a fost, înaintea înfiinţării Regimentului de graniţă, pe platoul Strâmba, după cum se menţionează în documente.

Situată la răspântii de imperii, aşezarea tihană, ca de altfel întreaga Ţară a Bârgaielor, a fost apărată de plăieşii care păzeau culmile înalte şi trecătorile, vechii străjeri, al căror nume a rămas în toponimia locului, urmaţi de grănicerii al căror sediu de companie era în centrul comunei, dar şi prin jertfele localnicilor ce au luptat în cele două războaie, sau în rezistenţa anticomunistă, a căror memorie trebuie păstrată.

Locuitorilor comunei Tiha Bârgăului nu le-a fost niciodată viaţa uşoară, dar vitregia soartei lor a fost, în mai toate momentele grele, contracarată de o mare solidaritate şi o bună conducere obştească. După evenimentele din 89 în viaţa comunei Tiha s-au produs importante schimbări calitative, multe dintre ele lăsând în umbră realizările celorlalte comune bârgăuane. Amintim, deocamdată, câteva dintre principalele obiective realizate în ultimii ani, sau în curs de desfăşurare: regularizarea şi consolidarea malurilor din bazinul Văii Tiha şi ecologizarea albiilor, recondiţionarea drumurilor forestiere şi de hotar, protejarea ariilor naturale, curăţarea păşunilor comunale şi conservarea fondului forestier, recondiţionarea drumurilor şi a podurilor comunale, asfaltarea principalelor drumuri comunale, continuarea lucrărilor la reţeaua de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, cu finalizare până în anul 2013, electrificarea tuturor zonelor neelectrificate, inclusiv a grupurilor de case izolate, construirea unui nou cămin cultural, a unei săli moderne de sport şi a şcolii generale, la Tureac, a unei grădiniţe şi a unui dispensar, la Mureşeni, modernizarea căminelor culturale din Tiha Bârgăului şi Mureşenii Bârgăului, dar şi construirea unuia nou, la Piatra Fântânelelor, construirea unui dispensar în centrul comunei, modernizarea tuturor şcolilor şi grădiniţelor de pe raza comunei şi construirea a trei grădiniţe noi, încurajarea investitorilor şi întreprinzătorilor particulari, sprijinirea investiţiilor în turism şi agroturism, crearea premiselor pentru valorificarea produselor zootehnice ale locuitorilor, consilierea cetăţenilor în privinţa legilor privind retrocedarea şi aplicarea lor corectă, înlesnirea accesului populaţiei la sistemul medical, facilitarea accesului la educaţie pentru copiii din zonele izolate, dezvoltarea relaţiilor de dialog şi parteneriat, cu administraţii din ţările Uniunii Europene.

Aceste schimbări se datorează, în primul rând tradiţiei de unire şi bunei gospodăriri a locuitorilor, dar şi colaborării dintre consilierii locali şi executivul primăriei. Primarul Vasile Dologa şi viceprimarul Gheorghe Oniga au avut o permanentă preocupare în direcţia modernizării şi înfrumuseţării comunei, lucru deloc uşor, prin faptul că în administraţia Primăriei Tiha Bârgăului intră mai multe sate şi cătune, răspândite pe o suprafaţă întinsă. Cu toate greutăţile întâmpinate, realizările sunt evidente şi conduc localitatea bârgăuană spre statutul ei european.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5