Adunarea Generală a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – Filiala Bistriţa

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – Filiala Bistriţa (CECCAR) a desfăşurat, în sala de şedinţe din cadrul Hotelului Bistriţa, Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri, la care au participat experţii contabili şi contabilii autorizaţi, membrii ai filialei.
Ordinea de zi a adunării a cuprins o paletă largă de probleme specifice muncii constând în Raportul Consiliului Filialei Bistriţa privind activitatea desfăşurată în anul trecut, prezentat de preşedintele filialei, d-na Maria Hăbălău; realizarea programului de activitate pe anul 2013 şi realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli prezentate de d-na Poni Login, raportul cenzorului asupra gestiunii filialei, prezentat de cenzor Măricuţa Dunca; raportul comisiei de disciplină prezentat de dl. Benedic Bozga şi aprobarea Programului de activitate pentru anul 2014, aprobarea listei „experţilor contabili de onoare” şi a „contabililor autorizaţi de onoare” şi desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională.
Au fost organizate alegeri pentru reînnoirea a jumătate din numărul membrilor Consiliului Filialei BN, alegerea comisiei de disciplină şi a cenzorului.
Activitatea deosebită a fost condusă cu profesionalism de către d-na Maria Hăbălău, preşedinte în funcţiune, iar ca invitaţi, au onorat cu prezenţa, prof. univ.dr. Ioan Nistor de la Consiliul Superior al Corpului, Liviu Nedelea – vicepreşedinte, Ioan Bozga – preşedintele Comisiei de disciplină, de pe lângă Consiliul Filialei şi d-na Poni Login – director executiv.
La acest mobilizator eveniment s-au analizat problemele care stau în faţa profesiei de contabil şi expert contabil, constând în continuarea procesului de standardizare a profesiei contabile, diversificarea serviciilor prestate de membrii filialei, dezvoltarea procesului de educaţie, dezvoltarea activităţii de comunicare cu membrii şi beneficiarii lucrărilor executate de aceştia, aspecte legate de activitatea auditului de calitate, care trebuie îmbunătăţită la nivel de filială etc.
Întâlnirea a prilejuit ca cei care supraveghează la mersul corect al economiei de piaţă, să câştige o multitudine de idei şi de aplicare a acestora în viaţa de contabil şi expert contabil, o activitate deosebită, cu multiple valenţe, mobilizatoare pentru munca de viitor.
.......................................................................
Cititi editia print.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5