Experţii contabili şi contabilii din judeţ şi-au analizat munca

Adunarea Generală a membrilor CECCAR, Filiala Bistriţa

În ziua de 8 februarie 2012, începând cu ora 14,00 în Sala Mare din cadrul Hotelului Bistriţa, a avut loc Adunarea Generală a membrilor Filialei Bistriţa a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi: Partea I: 1.Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut. Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului. Realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut. Aprobarea listei “experţilor contabili de onoare” şi “a contabililor autorizaţi de onoare”. Aprobarea Listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul 2013. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite.

Partea II: 2.Alegeri pentru: reînnoirea a jumătate din numărul membrilor Consiliului filialei; alegerea comisiei de disciplină; alegerea cenzorului, alegerea preşedintelui filialei potrivit prevederilor Măsurilor nr.56/2009.

Adunarea va fi condusa de preşedintele in funcţiune - D-na Hăbălau Maria.

La Adunarea Generală au fost prezenţi: Domnul prof. univ. dr. Nistor Ioan, din partea Consiliului Superior al Corpului, Domnul Pop Radu Vasile, şef administraţie adj. din partea Administraţiei Financiare Bistriţa ca reprezentant legal al DGFP BN şi Doamna Ceuca Maria consilier Biroul Local de Expertize de pe lângă Tribunalul BN, d-na Poni Login – director executiv.

S-au dezbătut problemele care frământă profesia contabilă, şi anume: continuarea procesului de standardizare a profesiei contabile; diversificarea serviciilor prestate de membrii; dezvoltarea procesului de educaţie al membrilor; dezvoltarea activităţii de comunicare cu membrii şi beneficiarii lucrărilor executate de membri; aspecte legate de activitatea auditului de calitate, care trebuie în mod continuu îmbunătăţită la nivelul filialei.

A fost o activitate deosebită, cu multiple valenţe în care specialiştii au tras concluziile necesare şi s-au mobilizat corespunzător pentru activitatea viitoare.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5