AJOFM B-N vine în sprijinul şomerilor cu informaţiile necesare care îi vizează

Pentru a afla care sunt drepturile şi obligaţiile şomerilor, am stat de vorbă cu Cristian Ilie Petri, director interimar AJOFM B-N.

1) Care sunt condiţiile pentru ca o persoană sa beneficieze de indemnizaţie de şomaj ?

Beneficiază de indemnizaţie de şomaj, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :

o Au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii ;

o Nu realizează venituri, sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, în vigoare

o Nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii ;

o Sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă, ori au realizat venituri în aceea localitate.

2 ) Care sunt actele necesare înregistrării în baza de date a Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru persoanele aflate in căutarea unui loc de muncă ?

Actele necesare înregistrării în baza de date a Agenţiei pentru ocuparea Forţei de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt următoarele:

• Actul de identitate în original şi copie;

• Actele de studii si de calificare, în original şi copie ;

• Certificatul de naştere, căsătorie, in original si in copie ;

• Adeverinţa medicala, din care sa rezulte ca este apt de munca sau ca are eventuale restricţii medicale ;

• Acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că nu realizează venituri sau că realizează din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, în vigoare;

• Carnet de munca, în original şi în copie ( integral ) ;

• Adeverinţa eliberată de ultima unitate, din care să rezulte data şi motivul încetării contractului de munca ( dispoziţia de încetare ), adeverinţa cu ultimele 12 salarii

( adeverinţa tip ) ;

• Dosar plic.

3 )Ce este indemnizaţia de şomaj ?

Indemnizaţia de şomaj este o compensaţie parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ şi militarilor care au efectuat stagiul militar, şi care nu s-au putut încadra în muncă.

4) Care este cuantumul indemnizaţiei de şomaj pentru persoanele provenite din câmpul muncii ?

Cuantumul indemnizaţiei de şomaj este o sumă acordata lunar, şi in mod diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează :

• 75 % din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an ;

• suma prevăzută la lit. a) la care se adaugă o suma calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.

Cotele procentuale diferenţiate in funcţie de stagiul de cotizare sunt :

3 % pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani ;

5 % pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani ;

7 % pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani ;

10 % pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 ani.

5) Care sunt condiţiile in care indemnizaţia de şomaj poate înceta ?

Indemnizaţia de şomaj poate înceta in următoarele condiţii:

- la data încadrării in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;

- la data când realizează din activităţi autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, in vigoare;

- la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizează venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, in vigoare;

- la data refuzului nejustificat de a se încadra conform pregătirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu ;

- la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională, sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei ;

- daca perioada de pensionare pentru invaliditate depăşeşte 12 luni ;

- la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limita de vârsta, de la data solicitării pensiei anticipat, sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă ;

- la data plecării în străinătate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni ;

- la data începerii executării unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni ;

- in cazul decesului beneficiarului ;

- la expirarea termenelor de suspendare a plăţii indemnizaţiei de şomaj, daca beneficiarul nu s-a prezentat in timp util pentru repunere in plata ;

- la expirarea termenelor de acordare a indemnizaţiei de şomaj în funcţie de stagiul de cotizare ;

- la data admiterii intr-o forma de învăţământ, in cazul persoanelor asimilate şomerilor.

6) Când se poate suspenda plata indemnizaţiei de şomaj ?

Suspendarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează :

- la data la care nu şi-a îndeplinit obligaţia de a se prezenta lunar, pe baza programării, sau ori de cate ori sunt solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării in munca;

- pe perioada îndeplinirii obligaţiilor militare ;

- la data încadrării in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni ;

- la data plecării din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei şi, după caz, la data obţinerii autorizării pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj, la cererea persoanei care se deplasează in interiorul Comunităţii Europene, şi al Spaţiului Economic European pentru a căuta un loc de munca, şi doreşte să îşi menţină plata indemnizaţiei de şomaj;

- pe perioada in care este arestat preventiv, sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni ;

- la data pensionarii pentru invaliditate ;

- pe perioada acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizaţiei de maternitate, şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap ;

- pe perioada incapacităţii temporare de munca mai mare de trei zile, din cauza accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, a altor forme de pregătire profesională, în timpul, şi din cauza practicii profesionale ;

- pe perioada acordării plăţilor compensatorii, potrivit legii.

7) Care sunt masurile pentru stimularea ocupării forţei de munca ?

Masurile pentru stimularea ocupării forţei de munca sunt:

1. Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca;

2. Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor, şi crearea de noi locuri de munca.

8) Cum se realizează creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca, şi de către cine ?

Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca se realizează de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud prin acordarea următoarelor servicii :

1. informarea si consilierea profesionala ;

2. medierea muncii ;

3. formarea profesionala ;

4. consultanţă şi asistentă pentru începerea unei activităţi independente, sau pentru iniţierea unei afaceri ;

5. completarea veniturilor salariale ale angajaţilor ;

6. stimularea mobilităţii forţei de munca.

9) Cum se realizează stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor ?

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în munca a şomerilor se realizează prin:

1. subvenţionarea locurilor de muncă;

2. acordarea de credite în condiţii avantajoase, în vederea creării de noi locuri de munca;

3. acordarea unor facilităţi.

Conform OUG nr.126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelului salariului de baza minim brut pe tara, şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare, stabilirea subvenţiilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj se calculează conform indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă ( valoarea acestui indicator la ora actuala fiind de 500 lei). Până la apariţia acestui act normativ, stabilirea subvenţiilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj se calculează în funcţie de salariul minim brut pe ţară, garantat în plată.

Comentarii

02/05/10 21:58
muresan liliana

Am si eu o intrebare: daca sunt in somaj acum si doresc sa inchei un contract de colaborare in asigurari , fara carte de munca, numai pe baza de comisioane, imi pot pierde calitatea de somer? Multumesc.

02/05/10 21:57
muresan liliana

Am si eu o intrebare: daca sunt in somaj acum si doresc sa inchei un contract de colaborare in asigurari , fara carte de munca, numai pe baza de comisioane, imi pot pierde calitatea de somer? Multumesc.

08/04/10 20:59
tinca

fiind in somaj pana in luna martie am fost repartizata de catre fortele de munca din tecuci la un depozit lucrand de la 4 dimineata pana la 7 seara zi de zi fara nici un liber inclusiv duminica, (sclava)... si nemaiputand face fata oboselii extenuante cat si problemelor de aksa sunt nevoita sa refuz fara nici un comentariu...ce pot face in situatia asta?

01/01/10 23:32
Vizitator

Am si eu o intrebare:daca lucrez cu carte de munca dar jumatate de norma beneficiez de indemnizatia de somaj?Multumesc.

12/03/13 11:19
Matal Lucica Simona

As dori sa stiu care sunt actele necesare pe care trebuie sa le depun la ALOFM/TECUCI,in vederea obtinerii unui loc de munca,tinand cont de faptul ca nu am studii superioare,doar liceul.Multumesc anticipat!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5