ANGAJAMENT pentru EDUCAȚIA FĂRĂ DISCRIMINARE, agreat la Parlamentul României de Ziua Naţională a Egalităţii de Șanse între Femei şi Bărbaţi

De Ziua Naţională a Egalităţii de Șanse între Femei şi Bărbaţi, membri ai Parlamentului României, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, reprezentanţi ai mediului academic şi de afaceri, precum şi organizaţii nonguvernamentale au agreat un angajament comun în cinci puncte reprezentând obiective concrete pentru educaţia fără discriminare în România.

Angajamentul constituie un deziderat al participanţilor la conferinţa EDUCAȚIA FĂRĂ DISCRIMINARE – SOLUȚIA DURABILĂ PENTRU EGALITATE DE ŞANSE ŞI DE GEN ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ, desfăşurată la iniţiativa Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor.

În cadrul conferinţei şi pe parcursul celor trei paneluri care i-au urmat, vorbitorii şi cei circa 80 de participanţi au dezbătut aspecte privind reflectarea egalităţii de şanse şi de gen în manualele şcolare şi în curriculum; educaţia pentru sănătate, inclusiv reproductivă; accesul egal la educaţie şi educaţia incluzivă.

Deşi în ultimii 15 ani, în perioada pre-aderare şi apoi, ca membră a Uniunii Europene, România a înregistrat numeroase progrese în domeniul egalităţii de şanse şi de gen la toate nivelurile, în 2018 societatea românească este încă împovărată de multiple tipuri de discriminare şi de stereotipuri.

Participanţii la conferinţă au conchis că este nevoie de o mai bună aplicare a legislaţiei în vigoare, de responsabilizarea instituţiilor în implementarea strategiilor sociale şi a programelor naţionale care să corecteze aceste aspecte.

Doar printr-o abordare integrată şi cu colaborarea tuturor actorilor şi a factorilor de decizie vom putea promova constant şi eficient egalitatea de şanse şi de gen în societatea românească actuală. Iar singura soluţie viabilă pe termen lung este educaţia.

La finalul evenimentului, participanţii au agreat un angajament de colaborare

pentru asumarea unor obiective concrete în eliminarea stereotipurilor şi discriminării din educaţie, ca paşi naturali spre o Românie modernă şi europeană:

  1. Revizuirea urgentă a manualelor școlare astfel încât să se elimine stereotipurile discriminatorii, atât de gen cât și etnice și să se include referințe la rolul istoric al femeilor și la contribuțiile lor culturale și științifice, inclusive cele ale femeilor rome;
  2. Eliminarea stereotipurilor și barierelor structurale care le împiedică pe fete să acceseze domenii de studii masculinizate, precum știința și tehnologia.   
  3. Includerea educației de gen și a educației pentru sănătate, inclusiv sexuală ca materie obligatorie în curriculum școlar.
  4. Formarea corespunzătoare a cadrelor didactice
  5. Îmbunătățirea infrastructurii școlare pentru a reduce diferențele sociale în accesarea educației obligatorii. 

                     deputat Cristina Ionela Iurişniţi

preşedinte Comisia pentru pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

 

ANGAJAMENT COMUN

al participanților la Conferința națională cu tema

EDUCAȚIA FĂRĂ DISCRIMINARE

– SOLUȚIA DURABILĂ PENTRU EGALITATE DE ŞANSE ŞI DE GEN ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ

Parlamentul României, 8 mai 2018

 

            În 2018, societatea românească este încă împovărată de multiple tipuri de discriminare și de stereotipuri. România este penultima în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu un scor de 52.4 puncte faţă de media europeană de 66.2 (EIGE, 2017). Totodată, ca drept fundamental, egalitatea de șanse este un principiu înscris şi garantat de Constituţia României (Art.16, alin. (3). Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei și bărbați are ca scop eliminarea discriminării directe şi indirecte după sex din toate sferele vieţii publice.

            Este nevoie de o mai bună aplicare a legislației în vigoare, de responsabilizarea instituțiilor în implementarea strategiilor și a programe naționale, de schimbarea mentalităților unor generații  întregi, de implicarea liderilor de opinie din toate domeniile, de promovare prin mass-media. Dar pe termen lung, singura soluție viabilă este educația.

            România este semnatara unor tratate internaționale care pun accent pe educație ca mijloc de combatere a discriminării, precum Convenția de la Istanbul și Convenția CEDAW a ONU. Conform recomandărilor Organizației Națiunilor Unite, în spiritul principiilor europene, precum și la solicitarea numeroșilor actori din societatea românească, România trebuie să-și să intensifice eforturile pentru respectarea drepturilor femeilor și îmbunătățirea nivelului de egalitate de șanse și de gen.      

            În calitate de participanți la Conferința națională cu tema EDUCAȚIA FĂRĂ DISCRIMINARE – SOLUȚIA DURABILĂ PENTRU EGALITATE DE ŞANSE ŞI DE GEN ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ, organizată în data de 8 mai 2018 la Parlamentul României, ne angajăm ca, în limita mandatului și a misiunii organizației pe care o reprezentăm, să sprijinim următoarele obiective pentru eliminarea stereotipurilor și discriminării din educație, ca paşi naturali spre o Românie modernă şi europeană:

  1. Revizuirea urgentă a manualelor școlare astfel încât să se elimine stereotipurile discriminatorii, atât de gen cât și etnice și să se include referințe la rolul istoric al femeilor și la contribuțiile lor culturale și științifice, inclusive cele ale femeilor rome;
  2. Eliminarea stereotipurilor și barierelor structurale care le împiedică pe fete să acceseze domenii de studii masculinizate, precum știința și tehnologia.   
  3. Includerea educației de gen și a educației pentru sănătate, inclusiv sexuală ca materie obligatorie în curriculum școlar.
  4. Formarea corespunzătoare a cadrelor didactice
  5. Îmbunătățirea infrastructurii școlare pentru a reduce diferențele sociale în accesarea educației obligatorii. 

                     

Semnează:

Membri ai Parlamentului României

Reprezentanţi ai Administrației Prezidențiale

Reprezentanți ai Guvernului și ai instituţiilor guvernamentale

Membri ai corpului diplomatic

Reprezentanţi ai mediului academic

Reprezentanți ai mediului de afaceri

Reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale

Mass-media

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5