APIA a plătit prima tranşă din renta viageră aferentă anului trecut

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a efectuat miercuri plata unei prime tranşe din renta viageră aferentă anului 2013, pentru beneficiarii care şi-au vizat carnetele de rentier în perioada 1 - 31 martie 2014 şi au avut deschise conturi bancare. Suma totală plătită este de 11.116.597,21 lei, având ca sursă de finanţare bugetul naţional, pentru un număr de 9.653 beneficiari.

          La nivelul judetului nostru sunt înregistraţi 69 de rentieri agricoli cu o suprafaţă totală de 283,86 ha, însă până la această dată doar 34 de fermieri şi-au vizat carnetele de rentier, pentru o suprafaţă de 124,82 ha, ne informează consilierul principal Marcela Vlaşin din cadrul APIA BN.

 ***

Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa, ori încheie acord cu investitorul (se aplică persoanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv).

          Pentru a intra în posesia rentei cuvenite, începând cu data de 1 martie până la data de 31 august a fiecărui an, rentierii trebuie să se  prezinte personal ori prin mandatar la oricare centru judeţean al APIA în vederea solicitării vizei anuale a carnetelor de rentier agricol, în baza cărora se va plăti renta viageră agricolă.

          Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat sau pentru care s-a încheiat acord cu investitorul şi echivalentul a 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat.

          Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha, suma plătită este proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul.

          Plata rentei viagere agricole se face în lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de BNR din anul pentru care aceasta se datorează. Plata se efectuează prin mandat poştal, virament bancar sau orice modalitate prevăzută de lege. Renta viageră se plăteşte într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moştenitorii săi pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor. 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5