BAC 2022: 1884 de candidaţi, la ultima probă scrisă! Primele rezultate, pe 27 iunie!

Astăzi s-a desfăşurat ultima probă scrisă din cadrul sesiunii iunie-iulie 2022 a examenului național de bacalaureat, şi anume proba la alegere a profilului și specializării. Potrivit datelor transmise de inspectorul şcolar general Cristian Nicula, în judeţul nostru au participat 1884 din cei 1916 candidați (toate promoțiile) înscrişi, fiind 32 de absenţi. Nu a fost eliminat niciun candidat. Există candidați din promoțiile anterioare care susțin doar una sau două probe, celelalte fiind promovate și recunoscute în sesiunile precedente.
Elevii au putut opta pentru disciplinele:
Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană
Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană (Limba maghiară)
Biologie vegetală și animală
Chimie anorganică TEH Nivel I/II
Chimie anorganică TEO Nivel I/II
Chimie organică TEH Nivel I/II
Chimie organică TEO Nivel I/II
Chimie organică TEO Nivel I/II (Limba maghiară)
Economie
Filosofie
Fizică TEH
Fizică TEO
Fizică TEO (Limba maghiară)
Geografie
Geografie (Limba maghiară)
Informatică MI C/C++
Informatică SN C/C++
Logică, argumentare și comunicare
Logică, argumentare și comunicare (Limba maghiară)
Psihologie
Sociologie

Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 27 iunie (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Afișarea rezultatelor finale este prevăzută în data de 1 iulie.

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație publică subiectele și baremul de corectare pentru fiecare probă scrisă, zilnic, la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să parcurgă, cumulat, următoarele etape/condiții:
recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
media notelor obținute la probele scrise trebuie să fie 6 (cel puțin).

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5