Cercul ASTRA oraș Năsăud – modelul președintelui Floarea Pleș

Prof. Ioan Seni

Cercul ASTRA oraș Năsăud are cea mai mare vechime la nivelul Despărțământului năsăudean. Fondatorii lui merită multă recunoștință din partea comunității năsăudene și printre ei pot fi amintiți directorul Grigore Găzdac, profesorul Octavean Ruleanu, protopopul Ioan Dâmbu, profesorii Grigore și Florica Marțian Marțian, Traian Pavelea, Ioan Lăpușneanu, antreprenorul Dumitru Nistor, Ioan și Lucreția Mititean, preotul Dumitru Tomi – primul președinte de care se leagă și obținerea unui sediu în spațiul Primăriei, realizarea Bibliotecii ASTREI prin donații și realizarea primei galerii a academicienilor năsăudeni în acest sediu. Al doilea președinte a fost regretatul profesor Emil Nistor de care se leagă mutarea arhivei, bibliotecii și galeriei din sediu la Protopopiat (căci Primăria intra în reabilitare generală). N-a mai avut răbdarea să vadă sediul nou căci, după o neașteptată suferință, s-a mutat la cele veșnice.
Președintele sub a cărui conducere Cercul ASTRA oraș se revigorează și cunoaște o perioadă de profundă schimbare și dinamizare este ec. Floarea Pleș, personalitate marcantă a orașului, prin demnitățile pe care le-a ocupat de-alungul vieții sale la nivelul urbei năsăudene, timp în care s-a bucurat de un prestigiu binemeritat. În primul rând a reevaluat evidența membrilor Cercului, scoțindu-i din evidență pe cei plecați în alte localități, pe cei decedați, respectiv pe cei autoexcluși prin neplata cotizației anuale, după care, prin strategii ce țin de bunătate, dărnicie, răbdare, modestie și sârguință a reușit să sporească numărul de membri, ajungând astăzi la peste 150 de astriști care reprezintă cele mai diverse medii de viață și activitate, atât tineri cât și vârstnici, proveniți din rândul cadrelor didactice, a cadrelor din medicină, din administrația locală, din rândul artiștilor, liber profesioniștilor, dar cel mai adesea, din rândul prietenilor apropiați. Cred că este un caz unic la nivelul Asociațiunii ASTRA, sau poate unul din cele mai rare cazuri să ai membri ASTRA care, deși trăiesc la București, la Iași, la Botoșani, la Suceava, la Bistrița, la Cluj-Napoca sau la Roma (Italia), la Londra (Anglia), sunt membri ai Cercului Astra Năsăud. Da, nu-i puțin lucru și prin acest aspect se detașează de mulți astfel de președinți, devenind o personalitate tot mai unică, distinctă și distinsă.
În strategia Domniei Sale, D-na președintă Floarea Pleș le propune membrilor săi acțiuni educative diverse și atractive, întodeauna legate de evenimentele calendaristice (laice sau creștine), dar și de preferințele oamenilor, indiferent de vârstă sau profesie. Așa se face că în fiecare lună, Cercul Domniei Sale are pe puțin o activitate remarcabilă de certă importanță. În compania Domniei Sale ne întîlnim la bustul Eminescu și Veronica Micle (de 15 Ianuarie), la Monumentul Eroilor (de 1 Decembrie sau de Ziua Eroilor), la spectacolele găzduite de Casa de Cultură (prin grija managerului Silviu Rus), la serbarea de 8 Martie (dedicată mamelor.. și onorată de primarul orașului cu frumoase buchete de flori, onorată și de astriștii talentați, cu versuri, cântece și mult umor..), la serbările dedicate lui Coșbuc și Rebreanu sau dedicate altor personalități năsăudene, la expozițiile organizate de astriștii năsăudeni sau de alți oaspeți, la adunările generale ale Astrei sau ale despărțămintelor din țară (Sibiu, Abrud, Reghin, Alba Iulia, Blaj, Iași, Dej, Beclean..), la lansările de carte (din oraș, de la Dej, Cluj-Napoca, Bistrița.., Maieru, Rodna, Ilva Mare, Salva, Cristeștii Ciceului..), la manifestările pe care le-a inițiat, dedicate Zilei Drapelului sau Imnului național, la schimburile de experiență cu copiii din Basarabia, aflați în Tabăra „Acasă la noi” sau cu delegații astriști ai Universității din Cahul ori cu delegații Societății „Limba Noastră” din Chișinău; la manifestările organizate de partenerii ASTREI năsăudene: Clubul Copiilor Năsăud, Culturl Eroilor Bistrița, VRR Cluj-Napoca, Societatea Filatelică Bistrița, Liga Scriitorilor, filialele Cluj și Năsăud; la concertele de colinzi inițiate de Domnia Sa, de biserici, de școli..; la diverse simpozioane sau sesiuni științifice..
Din 2012, de când a preluat funcția de președinte al Cercului oraș s-a implicat în susținerea Adunării anuale a Despărțământului Năsăud, adunări care au avut loc fie la Muzeul Grăniceresc, fie la Casa de Cultură sau Primărie, atât direct, cât și prin membrii Cercului care au făcut parte din comisiile de lucru ale fiecărei adunări. La Adunarea generală din 11 febr. a.c., Floarea Pleș - ca un președinte de succes al ASTREI și membru în conducerea centrală a acesteia, propunea ca Asociațiunea ASTRA să-și creeze un departament de tineret la nivel central, responsabil cu organizarea tineretului astrist la nivel de țară; dorește ca ASTRA Năsăud să aibe pagină de web pentru comunicare pe internet cu alte filiale din țară; dorește să propună administrației locale realizarea a trei panori pentru cele trei intrări în oraș cu următorul text: NĂSĂUD – ORAȘUL ACADEMICIENILOR.
Iată un model de președinte care, prin Asociațiunea ASTRA, poate, vrea și dorește să-și servească orașul sau localitatea în care trăiește, găsind mijloace și strategii adecvate. Toți astriștii indemnați de Domnia Sa au certitudinea că ceea ce fac împreună prin ASTRA, fac ceea ce-i bine și util pentru oraș, pentru societate, pentru patrie. Numai cu astfel de președinți se pot îndeplini sau realiza obiectivele educative ale Asociațiunii ASTRA. De aceea recomand celorlalți președinți de cercuri din Valea Someșului, a Sălăuței, a Ilvelor, președinților de secțiuni, inclusiv mie îmi recomand acest model de președinte harnic, destonic și generos. Ca președinte poți pedepsi sau recompensa, poți dojeni sau lăuda, poți urî sau ierta, poți face câte puțin din toate virtuțile sau viciile îngăduite pe Pământ. Președinta Floarea Pleș alege pentru fiecare membru al Cercului său, doza de bunătate de care acesta să se poată bucura, astfel ca lucrurile la Astra să înainteze spre bine, spre unitate, spre respect și omenie. De aceea îi dorim: ”De la codru - măreție,/ De la stâncă – trăinicie,/ De la floare – frumusețe,/ Eleganță și finețe./ De la Cer – seninătate,/ De la Domnul – bunătate,/ De la oameni – omenie./ Ani să ne trăiți o mie.”

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5