Hotărâre privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume-fructe şi agricultura ecologică

Beneficiarii sprijinului financiar trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)să fie producători agricoli – persoane fizice – membre ale asociaţiilor sau organizaţiilor profesionale legal constituite, persoane fizice autorizate, persoane juridice, membrii grupurilor de producători, ai grupurilor de producători recunoscute preliminar sau ai organizaţiilor de producători;

b)să aibă în folosinţă suprafeţe agricole de cel puţin 0,25 ha;

c)să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul administraţiei publice locale.

Pentru sectorul de agricultură ecologică, faţă de criteriile de eligibilitate menţionate la alin. (2), beneficiarii trebuie:

a)să fie înregistraţi anual la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca producător în agricultura ecologică;

b)să fie sub contract cu un organism de inspecţie şi certificare aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Sprijinul financiar se acordă pentru fiecare beneficiar într-o singură tranşă.

Ajutorul specific pentru sectorul legume-fructe este următorul:

a)1110 lei/ha pentru persoanele fizice – membre ale asociaţiilor sau organizaţiilor profesionale;

b)2960 lei/ha pentru membrii grupurilor de producători, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice;

c)3700 lei/ha pentru membrii grupurilor de producători recunoscute preliminar sau membrii organizaţiilor de producători.

Ajutorul specific pentru sectorul agricultură ecologică este următorul:

-sprijin prin susţinerea a 50% din contravaloarea taxei de inspecţie şi certificare plătită de producător organismului de control cu care a încheiat contractul. Sprijinul maxim acordat este de 900 lei, pentru fiecare producător;

-425 lei/ha pentru culturi pe teren arabil, păşuni şi fâneţe permanente aflate în perioada de conversie. Sprijinul se acordă pentru o suprafaţă de maximum 20 ha, pentru fiecare producător;

-700 lei/ha pentru culturi de viţă de vie şi livezi aflate în perioada de conversie. Sprijinul se acordă pentru o suprafaţă de maximum 20 ha, pentru fiecare producător;

-75 lei/familia de albine, certificată în sistemul de agricultură ecologică, până la maximum 50 familii de albine, pentru fiecare producător.

Suma totală a sprijinului financiar acordată pentru unul din cele două sectoare, legume-fructe sau agricultura ecologică, nu poate depăşi 7500 euro/exploataţie, conform art. 3, alin (2) din Regulamentul 1535/2007 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei de produse agricole.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5