La Năsăud, a început preluarea cererilor pentru acordarea ajutoarelor de încălzire pentru sezonul rece

Primăria Orașului Năsăud distribuie formularele tipizate necesare obținerii ajutoarelor de încălzire a locuinței cu gaze naturale și lemne, pentru sezonul rece, respectiv pentru perioada 1 noiembrie 2015-31 martie 2016. Formularele se pot ridica de la sediul Primăriei Orașului Năsăud, situat în Piața Unirii, Nr.15, din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială sau pot fi preluate de pe site-ul instituției: www.primarianasaud.ro. Acestea se depun o singură dată pentru întregul sezon rece.
Cetățenii care folosesc gazul pentru încălzirea locuinței trebuie să depună odată cu cererea și o copie a facturii de gaz din care să reiese codul de abonat. Cei care se încălzesc iarna cu lemne au nevoie de factura de curent în copie. Pe lângă toate aceste documente, cei interesați vor depune și o serie de documente care să justifice veniturile și componența familiei (copii după actele de identitate - buletine, certificate de naștere, certificate de căsătorie etc.) precum și copii după documente care atestă veniturile familiei (cupon pensie, cupon alocație copii, adeverință salarii, adeverință de la finanțe că nu realizează venituri suplimentare, cupon șomaj etc.) din luna anterioară depunerii cererii. Pentru a beneficia de acest ajutor, cuantumul per membru /familie nu trebuie să depășească 615 lei/lună.
Sprijinul acordat, în cazul celor care utilizează gazul pentru încălzire se scade din factura de gaz, iar cel acordat cetățenilor care folosesc drept sursa de încălzire lemnul, este unul bănesc și se atribuie lunar celor în drept, aceștia urmând a fi anunțați în timp util când să se prezinte la casieria Primăriei pentru ridicarea sumelor.

Șef serviciu,
Bârlădean Elvira

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5