MEDITAȚIE DESPRE ÎNGERUL PĂZITOR

Sărbătoarea sf. Arhangheli Mihail și Gavriil ne oferă fericitul prilej de a medita pentru câteva minute asupra importanței sau rolului pe care îngerul păzitor îl are în viața noastră a fiecăruia.Deschizând sf.scriptură a vechiului testament aflăm cum l-a început Dumnezeu a făcut cerul și pământul.Dacă prin cuvântul ,,pământ” înțelegem tot ceea ce putem cuprinde cu ochii noștri trupești ,prin cuvântul,,cer”înțelegm lumea spirituală a îngerilor.Pe mai departe să căutăm a înțelege ce sunt îngerii,care este lucrarea îngerilor,dar și cum îngerii le spun oamenilor ce să facă,cum ei prevestesc viitorul, dar și cum pedepsesc. Ce sunt îngerii?-ființă spirituală și necorporală,creați de Dumnezeu,înaintea lumii văzute.Înger înseamnă vestitor,iar îngerii de toate categoriile sunt slujitorii lui Dumnezeu,aducând la îndeplinire voia Lui și slăvindu- L neîncetat.Sf. Dionisie Aeropagitul îi împarte în trei cete sau grupe:-serafimi ,heruvimi și tronuri,-domniile ,puterile și stăpâniile, -începătoriile,arhanghelii și îngerii. Dumnezeu a rânduit fiecărui om un înger păzitor,care are o legătură directă cu sufletul nostru,el este martorul tăcut a ceea ce făptuim și gândim îndreptându- ne spre bine și izbăvindu-ne de rău.Fiecare credincios are alături un înger ca apărător și păstor care să-l îndrume în viață(Sf. Vasile cel Mare),iar îngerul îl primim la Botez ,când preotul se roagă:,,însoțește viața lui cu înger de lumină,ca să- l izbăvească pe el de toată bântuiala potrivnicului,de întîmpinarea celui viclean,de demonul cel de amiază și de nălucirile rele”.Îngerul îi arată omului că este chipul lui Dumnezeu și el ne oferă un model de conduită morală în viețuirea pământească a omului.De la el învățăm smerenia ,ascultarea rugăciunea,înțelepciunea și iubirea față de om.În momentul rugăciunii omul îl are mereu în apropiere pe îngerul său păzitor așa cum Iisus l-a avut în grădina Ghetsimanii –de unde învățăm că în cele mai grele perioade ale vietii,umanul simte o prezență tainică care este cea a îngerului păzitor.Sf Maxim Mărturisitorul ne arată că omul și îngerul se întâlnesc în Biserică la Sfânta Liturghie,unde împreună se roagă și aduc doxologie lui Dumnezeu. Care este lucrarea îngerilor ?-în vechiul testament după ce Adam și Eva au căzut în păcatul strămoșesc îngerii erau cei care păzeau drumul spre pomul vieții(fac.3,24),un înger l-a oprit pe Avram când a să-și aducă pe Isac ca jertfă(fac.22,11).În noul testament-îngerii sunt cei care îl slujesc pe Iisus după ispita din pustie(Mt 4,10),un înger îl întărește în grădina Ghetsimanii(Lc.22,14)și tot îngerii vestesc femeilor mironosițe că Iisus a înviat(Mt.28,2-8),sunt cei care se arată apostolilor l-a înălțare și le anunță a doua venire a lui Iisus întru slavă.(Fap.1,10). Îngerii le spun oamenilor credincioșii ce să facă:-doi îngeri îi spun lui Lot pentru a pleca cu familia din Sodoma,pentru a-și salva viețile(fac.32,1-33).În noul testament un înger se arată lui Iosif si îi spune să nu se teamă de a o lua pe Maria logodnica sa ,că ceea ce este zămislit întrînsa este de la Duhul Sfânt.Tot îngerul este cel care-i spune să fugă în Egipt pentru că Irod vrea să i-a viața Pruncului.Îngerul este cel care a prăvălit piatra de la ușa mormântului și le- a spus femeilor mironosițe nu vă temeți,căutați pe Iisus, nu este aici a Înviat. Îngerii prevestesc viitorul dar și pedepsesc -lui Lot că vor nimici Sodoma,lui Ilie că are de făcut drum lung,lui Zaharia că Elisabeta v-a naște un copil l- care îi vor pune numele de Ioan,iar păstorilor că vor găsi un prunc înfășat în scutece și culcat înt-o iesle.Dar tot îngerii sunt care pedepsesc-pe cei din Sodoma ,pe irod care șezând pe scaunul împărătesc și poporul a strigat,,glas de dumnezeu nu de om”și a fost luat de un înger al Domnului și mâncat de viermi(f. Ap7,21).Să nu uităm că dacă un prieten te poate părăsi ,îngerul păzitor sau îngerii lui Dumnezeu nu ne părăsesc niciodată și ne izbăvesc și din primejdii așa cum i-a izbăvit pe cei trei tineri din cuptorul cu foc,pe Daniel din groapa cu lei(Daniel 3și 6),dar și pe Petru l-a eliberat din închisoare-de aceea în rugăciunea pe care i-o adresăm:eu sunt mic ,tu fă-mă mare ,eu sunt slab tu fă-mă tare-îi arătăm slăbicunea noastră în credință și în fapte bune ,rugându-l să ne-o sporească- cu o condiție să credem și să ne rugăm lui.Amin!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5