Meditaţie despre îngerul păzitor-la sărbătoarea sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil

,,Să nu uităm că dacă un prieten ne poate părăsi, îngerii lui Dumnezeu nu ne părăsesc niciodată”
Biserica ne cheamă,în fiecare an la 8 noiembrie,să cinstim pe sfinţii îngeri care sunt puteri cereşti,create de Dumnezeu pentru a împlini voia Lui şi a sluji tainelor cereşti.Deasupra lumii văzute,trecătoare şi limitată,în care trăim noi,există lumea sfinţilor îngeri,a celor fără de trup,de aceea sunt numite puteri netrupeşti.Sărbătoarea sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil ne oferă fericitul prilej de a medita pentru câteva minute asupra importanţei sau rolului pe care îngerul păzitor îl are în viaţa noastră a fiecăruia.Deschizând sf.scriptură a vechiului testament aflăm cum l-a început Dumnezeu a făcut cerul şi pământul.Dacă prin cuvântul ,,pământ” înţelegem tot ceea ce putem cuprinde cu ochii noştri trupeşti ,prin cuvântul,,cer”înţelegem lumea spirituală a îngerilor.Haideţi pe mai departe să căutăm a înţelege ce sunt îngerii,care este lucrarea îngerilor,dar şi cum îngerii le spun oamenilor ce să facă,cum ei prevestesc viitorul, dar şi cum pedepsesc.
Ce sunt îngerii?-fiinţe spirituale şi necorporale,creaţi de Dumnezeu,înaintea lumii văzute.Înger înseamnă vestitor,iar îngerii de toate categoriile sunt slujitorii lui Dumnezeu,aducând la îndeplinire voia Lui şi slăvindu- L neîncetat.Sf. Dionisie Aeropagitul îi împarte în trei cete sau grupe:-serafimi ,heruvimi şi tronuri,-domniile ,puterile şi stăpâniile, -începătoriile,arhanghelii şi îngerii.
Dumnezeu a rânduit fiecărui om un înger păzitor,care are o legătură directă cu sufletul nostru,el este martorul tăcut a ceea ce făptuim şi gândim îndreptându- ne spre bine şi izbăvindu-ne de rău.Fiecare credincios are alături un înger ca apărător şi păstor care să-l îndrume în viaţă(Sf. Vasile cel Mare),iar îngerul îl primim la Botez ,când preotul se roagă:,,însoţeşte viaţa lui cu înger de lumină,ca să- l izbăvească pe el de toată bântuiala potrivnicului,de întîmpinarea celui viclean,de demonul cel de amiază şi de nălucirile rele”.Îngerul îi arată omului că este chipul lui Dumnezeu şi el ne oferă un model de conduită morală în vieţuirea pământească a omului.De la el învăţăm smerenia ,ascultarea rugăciunea,înţelepciunea şi iubirea faţă de om.În momentul rugăciunii omul îl are mereu în apropiere pe îngerul său păzitor aşa cum Iisus l-a avut în grădina Ghetsimanii –de unde învăţăm că în cele mai grele perioade ale vietii,umanul simte o prezenţă tainică care este cea a îngerului păzitor.Sf Maxim Mărturisitorul ne arată că omul şi îngerul se întâlnesc în Biserică la Sfânta Liturghie,unde împreună se roagă şi aduc doxologie lui Dumnezeu.
Care este lucrarea îngerilor ?-în vechiul testament după ce Adam şi Eva au căzut în păcatul strămoşesc îngerii erau cei care păzeau drumul spre pomul vieţii(fac.3,24),un înger l-a oprit pe Avram când a vrut să-şi aducă pe Isac ca jertfă(fac.22,11).În noul testament-îngerii sunt cei care îl slujesc pe Iisus după ispita din pustie(Mt 4,10),un înger îl întăreşte în grădina Ghetsimanii(Lc.22,14)şi tot îngerii vestesc femeilor mironosiţe că Iisus a înviat(Mt.28,2-8),sunt cei care se arată apostolilor l-a înălţare şi le anunţă a doua venire a lui Iisus întru slavă.(Fap.1,10).
Îngerii le spun oamenilor credincioşii ce să facă:-doi îngeri îi spun lui Lot pentru a pleca cu familia din Sodoma,pentru a-şi salva vieţile(fac.32,1-33).În noul testament un înger se arată lui Iosif si îi spune să nu se teamă de a o lua pe Maria logodnica sa ,că ceea ce este zămislit întrînsa este de la Duhul Sfânt.Tot îngerul este cel care-i spune să fugă în Egipt pentru că Irod vrea să i-a viaţa Pruncului.Îngerul este cel care a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi le- a spus femeilor mironosiţe nu vă temeţi,căutaţi pe Iisus, nu este aici a Înviat.
Se spune despre marele scriitor Soljeniţân că,aflându-se într-un lagăr de concentrare şi simţindu-se singur,a vrut într-o zi să se sinucidă.Deodată,lângă el apăru de undeva un om(îngerul) şi a şezut alături.El nu avea voie să vorbească,aşa că omul(îngerul) a luat un băţ şi a făcut semnul crucii pe duşumeaua murdară.Apoi a şters ca să nu vadă gardianul.A fost de fapt îngerul salvator a lui Soljeniţân.Crucea i-a amintit de iubirea personală a lui Dumnezeu pentru el.A prins curaj şi a continuat calvarul suferinţei.
Îngerii prevestesc viitorul dar şi pedepsesc -lui Lot că vor nimici Sodoma,lui Ilie că are de făcut drum lung,lui Zaharia că Elisabeta v-a naşte un copil l- care îi vor pune numele de Ioan,iar păstorilor că vor găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat înt-o iesle.Dar tot îngerii sunt care pedepsesc-pe cei din Sodoma ,pe Irod care şezând pe scaunul împărătesc şi poporul a strigat,,glas de dumnezeu nu de om”şi a fost luat de un înger al Domnului şi mâncat de viermi(f. Ap7,21).Să nu uităm că dacă un prieten te poate părăsi ,îngerul păzitor sau îngerii lui Dumnezeu nu ne părăsesc niciodată şi ne izbăvesc şi din primejdii aşa cum i-a izbăvit pe cei trei tineri din cuptorul cu foc,pe Daniel din groapa cu lei(Daniel 3şi 6),dar şi pe Petru l-a eliberat din închisoare-de aceea în rugăciunea pe care i-o adresăm:eu sunt mic ,tu fă-mă mare ,eu sunt slab tu fă-mă tare-îi arătăm slăbicunea noastră în credinţă şi în fapte bune ,rugându-l să ne-o sporească- cu o condiţie să credem şi să ne rugăm lui.Este minunat să ştim că în imediata noastră apropiere există mereu o prezenţă cerească ,un sol coborât de sus,care de cele mai multe ori lucrează tainic,iar uneori pentru a comunica cu noi,din ordin divin îşi face simţită prezenţa în mod activ.Deci ,fiecare creştin,în călătoria sa prin lumea aceasta,are călăuzirea îngerului păzitor,care ţi slujeşte şi îl ajută să trăiască după voia lui Dumnezeu.Să nu uităm că cinstindu-l pe îngerul păzitor şi rugându-ne lui zilnic,ne vom bucura mereu de asistenţa protectoare şi asemenea lui vom umbla în legea Domnului.Amin!
Pr. Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5