MEDITAŢIE LA DUMINICA A 29-A DUPĂ RUSALII

(a celor zece leproşi-Luca 17,12-19)

Să-I mulţumim lui Dumnezeu şi să fim recunoscători-sau-Să fim recunoscători şi să-I mulţumim lui Dumnezeu

Ar fi frumos şi creştineşte să fim recunoscători tuturor celor care ne-au făcut şi ne fac bine

Este titlul pe care l-aş da meditaţiei la duminica a douăzeci şi noua după Rusalii,iar pentru a înţelege de ce m-am oprit asupra lui ,haideţi mai întâi să ne oprim la textul evangheliei acestei duminici:,,În vremea aceea, când a intrat Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece bărbaţi leproşi care stăteau departe şi care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-ţi milă de noi! Iar El, văzându-i, le-a zis lor: duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit de lepră. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors şi cu glas mare slăvea pe Dumnezeu; şi a căzut cu faţa la pământ lângă picioarele lui Iisus şi I-a mulţumit. Şi acela era samarinean. Iisus însă, răspunzând, a zis: oare, nu toţi cei zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu, decât numai acesta care este de alt neam? Apoi a zis către acela: scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit”.(Lc.17,12-19)
Dacă citim cu atenţie pericopa evanghelică de azi desprindem două portrete morale:pe de-o parte chipul luminos al samarineanului,o adevărată pildă de recunoştinţă faţă de binefăcătorul său şi,pe de altă parte,exemplul negativ al fraţilor săi de suferinţă,acum vindecaţi,o ilustrare a ingratitudinii,a lipsei de recunoştinţă faţă de cei care ne-au făcut un bine oarecare.Fiecare dintre noi cred că ne bucurăm de atâtea daruri şi binefaceri din partea lui Dumnezeu,fie că suntem vrednici să le primim,fie că nu suntem vrednici,căci după cuvântul Mântuitorului:,,El face să răsară soarele peste răi şi peste buni şi trimite ploaie peste drepţi şi peste păcătoşi.”Evanghelia vrea să ne arate cum toţi ne plecăm genunchii în faţa sfântului altar sau în faţa icoanei atunci când suntem la ceas de cumpănă şi de primejdii,dar îndată ce rugăciunea ni s-a împlinit,uităm cu uşurinţă că avem datoria morală să înălţăm şi o rugăciune de mulţumire pentru binele pe care l-am primit.Una dintre cele mai înspăimântătoare boli care secera viaţa oamenilor în vechime era lepra, o boală molipsitoare şi care se manifestă prin putrezirea cărnii,astfel încât cel atins de lepră trebuia să stea izolat de ceilaţi oameni în aşa zisele ,,leprozerii”,care erau de obicei la marginea cetăţii şi nimeni nu avea voie să se apropie la o distanţă mai mică de opt paşi de cel bolnav. Sf. evanghelie a duminicii de astăzi ne spune cum Mântuitorul se îndrepta spre Ierusalim iar la marginea unui sat Ghineia este întâmpinat de zece bărbaţi leproşi care se roagă:,,Iisuse Învăţătorule,fie-Ţi milă de noi”.Iisus îi vede şi I se face milă de ei şi nu le cere nicio jertfă,nicio rugăciune,nu-I întreabă de credinţa sau faptele lor ,pentru că îi era de ajuns suferinţa lor şi îi trimite să se arate preoţilor.Şi pe când ei se duceau s-au curăţit de lepră,iar unul dintre ei văzând că s-a vindecat,s-a întors a căzut cu faţa la picioarele lui Iisus şi I-a mulţumit.Lucru ce-l determină pe Iisus să întrebe:,,oare nu toţi zece s-au vindecat dar ceilalţi nouă unde sunt”
Şi noi, în viaţa de zi cu zi, înălţăm rugăciuni către Bunul Dumnezeu ,rugându-L să ne ajute şi poate de cele mai multe ori uităm să- mulţumim sau să fim recunoscători.De aceea pe mai departe haideţi să ne oprim la câteva exemple din sf.scriptură , din viaţa noastră de zi cu zi dar şi acelor care ne-au făcut un bine ,din care învăţăm că trebuie să fim recunoscători:
a)Exemple din sf. Scriptură-ne întâlnim atât în Vechiul cât şi Noul Testament-Astfel psalmistul David ne învaţă să fim recunoscători şi să mulţumim pururea lui Dumnezeu:,,Binecuvintează, suflete al meu,pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui(ps.102,2).Cu un alt exemplu din vechiul testament ne întâlnim în Decalog în care ni se spune că după ce Domnul L-a eliberat pe popor din robia egipteană i-a dat prin Moise cele zece porunci ,iar în porunca a patra îi spune ,,să nu uiţi pe Domnul care te-a scos din pământul Egiptului(deut.6,17),să nu zici în inima ta ,puterile mele şi tăria mâinilor mele,mi-au dobândit asemenea avuţii,ci adu-ţi aminte că Domnul Dumnezeul tău este acela care ţi-a dat putere ca să izbândeşti(deut.8,17-18).În Noul Testament sfântul apostol Pavel ne îndeamnă:,,da-ţi mulţumire pentru toate că aceasta este voia lui Dumnezeu(1 tes.5,18)
b)Exemple din viaţa noastră de zi cu zi –Motivele sau argumentele pentru care suntem datori să-I mulţumim lui Dumnezeu sunt nenumărate: Mai întâi trebuie să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat viaţă,de la El am primit un suflet care este capabil să judece,să gândească,să înţeleagă.Trăim pe pământ care ne pune la dispoziţie toate cele necesare vieţii-apă, aer ,lumină-pe scurt avem tot ce ne trebuie nu numai pentru nevoile, ci şi pentru plăcerile vieţii.Avem o familie frumoasă,suntem sănătoşi,avem bunuri :o casă în care locuim, mâncare,îmbrăcăminte şi Dumnezeu ne-a dat minte şi putere pentru a ni le face şi a le avea.Apoi trebuie să vedem şi să-I mulţumim să fim recunoscători că Dumnezeu ne-a păzit în noaptea ce a trecut şi ne dă timp de pocăinţă şi îndreptare,să-I mulţumim că ne-am odihnit şi putem merge la serviciu câţi oameni din cauza infirmităţilor nu pot să-şi câştige pâinea cea de toate zilele,şi sunt o povară pentru alţii şi pentru ei înşişi.Sau unii dintre semenii noştri nu au servici,ca să-şi poată câştiga pâinea cea de toate zilele pentru ei şi cei dragi.Dar cel mai mare dar pe care Dumnezeu ni l-a dat este Fiul Său-care a venit în lume ca lumea viaţă să aibă şi să aibă din belşug.Pentru că Iisus înviat ne-a împăcat pe noi oamenii cu Dumnezeu,iar după înălţarea la ceruri,a trimis pe sf. Duh,a întemeiat Biserica,sfintele Taine,preoţia căreia i-a dat dreptul să ierte păcatele tuturor celor ce se pocăiesc cu adevărat.Să nu uităm să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru că s-a făcut om pentru ca omul să se poată îndumnezeii(sf. Irineu),dar să nu uităm şi cuvintele sf Ioan Gură de Aur care a spus:,,fii totdeauna cu Dumnezeu dacă vrei ca Dumnezeu să fie cu tine”. Adevărata avere este recunoştinţa –să fii mulţumit cu ce ai.Se cuvine aşadar să fim recunoscători faţă de bunul Dumnezeu pentru toate binefacerile ştiute şi neştiute pe care le revarsă în orice chip asupra noastră,ne rugăm la sfânta şi dumnezeiasca Liturghie.
c)Să mulţumim şi să fim recunoscători şi faţă de:părinţi-care ne-au născut din punct de vedere trupesc şi sufletesc ,ne-au oferit frumuseţea copilăriei,ne-au purtat la şcoală,au investit ca să devenim oameni de omenie care să facem cinste Bisericii şi societăţii.Dacă ne gândim apoi la dascălii noştri care prin frumoasa şi sublima misiune dăltuiesc în sufletele copiilor,îi călăuzesc pe cărările ştiinţei şi ale bunelor purtări şi care sunt asemenea unei lumânări şi care s-au şi se străduiesc să le împărtăşească elevilor tot ce au avut mai bun din visteria cunoştinţelor lor.La medicii care ne-au scăpat de boală,ori chiar ne-au salvat propria viaţă,a noastră sau a celor apropiaţi,preoţilor care la fiecare predică ne îndeamnă să privim spre Dumnezeu şi să încercăm să fim mai buni.Recunoştiinţă şi dragoste trebuie să arătăm şi celor din jurul nostru,a societăţii în care trăim,bine ştiind că o relaţie normală nu se poate desfăşura decât în respect şi recunoştiinţă şi exemplele ar putea continua.În concluzie,prin exemplele ce ni le oferă sfânta scriptură,viaţa noastră de zi cu zi,dar şi a celor care ne-au făcut bine să medităm la rugăciunea de mulţumire şi preamărire adusă lui Dumnezeu de marele astronom Keppler,când spunea:,,Mare este Dumnezeul nostru şi mare este puterea Lui şi înţelepciunea Lui nu are margini.Lăudaţi—L pe El, Soarele şi Luna şi toate planetele ,în orice limbă ar răsuna lauda voastră.Şi tu suflete al meu cântă slavă Dumnezeului Tău în toată viaţa ta.De la El,prin El şi la El este tot ce există văzut şi nevăzut”.Amin!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5