Peste 1.100 de elevi din judeţ, beneficiari ai proiectului ”Skills for jobs”

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, în calitate de instituţie publică care gestionează piaţa muncii, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene - ISJ Bistriţa-Năsăud, ISJ Cluj, ISJ Bihor, ISJ Timiş, ISJ Hunedoara, ISJ Sălaj şi ISJ Maramureş şi în parteneriat cu Asociaţia Inceptus Romania implementează proiectul „Skills for Jobs” în cele 7 judeţe din regiunile N-V şi V, respectiv Timiş, Bihor, Bistriţa–Năsăud, Sălaj, Maramureş, Hunedoara şi Cluj.

La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud au fost înregistraţi în grupul ţintă, ca şi beneficiari eligibili, peste 1.190 elevi. Peste 400 dintre aceştia au completat deja chestionarul JVIS şi se bucură de rezultatele pe care acest test le oferă. Liceele din care fac parte elevii înregistraţi în grupul ţintă sunt: Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”, Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”, Colegiul Tehnic INFOEL şi Colegiul Naţional „Petru Rareş”.

Proiectul are o durată de 20 luni şi are ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor elevilor din clasele a IX-a şi a X-a privind orientarea profesională, în vederea corelării rezultatelor învăţării cu cerinţele de pe piaţa muncii şi creşterea nivelului de implicare, cooperare şi parteneriat a diferiţilor factori interesaţi în asigurarea unui proces eficient de tranziţie de la şcoală la viaţa activă.

"Parteneriatele încheiate cu inspectoratele şcolare judeţente, licee, universităţi şi diverşi angajatori urmăresc consolidarea legăturii dintre învăţământ şi piaţa muncii. În urma testării elevilor din grupul ţintă, aceştia vor fi consiliaţi în carieră sau în alegerea unei profesii, urmărindu-se diminuarea ratei şomajului şi reducerea diferenţelor dintre cerere şi oferta de pe piaţa muncii. Acest chestionar, JVIS, este un instrument destinat evaluării intereselor vocaţionale, creat de Douglas N. Jackson, unul dintre cei mai mari psihometricieni ai psihologiei contemporane şi va fi aplicat pe grupul ţintă din cadrul proiectului. JVIS este rezultatul aplicării unui număr de abordări noi şi unice în conceperea scalelor de interese vocaţionale, în scorarea acestora şi în raportarea scorurilor rezultate. Completarea acestui chestionar va oferi fiecărui elev din grupul ţintă oportunitatea de autocunoaştere a intereselor sale profesionale. Astfel, fiecare elev va beneficia de un raport complex, autocunoaşterea intereselor profesionale fiind una dintre componentele fundamentale ale cunoaşterii vocaţionale.

Serviciile de consiliere fac parte din categoria măsurilor active cu caracter preventiv menite să asigure – din timp - orientarea şcolară şi profesională a elevilor, în vederea creşterii şanselor lor de a intra pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă şi de a asigura tranziţia acestora la viaţa activă. Importanţa consilierii în alegerea traseului vocaţional al elevilor şi rolul determinant al acesteia pentru evitarea şomajului în rândul tinerei generaţii nu poate fi contestată. La fel de important este, însă şi momentul în care elevii beneficiază de această îndrumare.

Considerăm clasa a IX-a şi a X-a perioada oportună pentru focusarea elevilor asupra viitoarei cariere profesionale, pentru identificarea şi cristalizarea – la început – a intereselor vocaţionale, independent de sugestiile sau influenţele exterioare. Alegerea domeniului profesional trebuie să ia în considerare atât interesele şi aspiraţiile tinerilor, cât şi abilităţile şi competenţele acestora, fără a face abstracţie de contextul social, de cerinţele şi evoluţia pieţei muncii. Reacţiile elevilor participanţi la activitatea de consiliere din cadrul proiectului, prin aplicarea bateriei de teste JVIS (chestionar de interese vocaţionale) confirmă necesitatea oferirii unor servicii specializate în domeniul profesional elevilor, încă de la începutul ciclului preuniversitar. Atât elevii, cât şi părinţii acestora au apreciat modalitatea de evaluare a intereselor profesionale şi suportul oferit de către experţi pentru ghidarea în cadrul procesului de dezvoltare a carierei profesionale şi a abilităţilor de decizie”, ne comunică Daniel Don, manager de proiect.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj a semnat în cursul lunii septembrie 2014, contractul pentru achiziţionarea Chestionarului de Interese Vocationale îcadrul proiectului "Skills for Jobs", proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5