Pr. prof. Nicolae Feier: „Stai neclintit în credinţă şi fereşte-te de ispititori...”

Părintele profesor a scos anul acesta la Editura Karuna din Bistriţa o lucrare care ar fi necesitat măcar zece mii de exemplare, spre a fi lecturată nu doar de creştinii ortodocşi, ci de orice creştin, indiferent cărei denominaţiuni îi aparţine. Domnia sa vrea să ne dea acea lumină a minţii care discerne categoric adevărul spiritual de feluritele răstălmăciri care asediază cotidian omul obişnuit. De fapt, în răstimpuri, oamenii Bisericii şi înseşi Sinoadele aduc mereu puneri la punct, restabilesc adevărurile de credinţă, ce par multora ceţoase în vremuri de tulburare ca cele de acum.
Realmente am dorit să văd apărând o astfel de lucrare. Era imperios necesară. Ea îl va întări pe cel credincios în cele ce are, îl va feri pe omul obişnuit de „întrebările nebuneşti şi periculoase mai ales pentru cei care le pun” (cum spune Sf.Ap. Pavel în „Ep. către Timotei” şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii Universale).
De cinci secole, pe marea largă (marea -ca simbol al veacului acesta) au ieşit şi alte multe corăbii ce-şi zic salvatoare, fără stindardul Sf. Cruci şi clamează că salvează: poftiţi la noi! Abia tărziu, pasagerii din valuri realizează că acea corabie în care s-au urcat nu e salvatoare, ci este a unor piraţi care-l vor face rob la galere, şi-i vor închide toate orizonturile.
Cancelarul lui Henric al VIII-lea, filosoful Francisc Bacon şi mulţi alţii s-au împotrivit ca Biblia să fie la îndemâna oricui, nu fiindcă şi-ar pierde aşa-zisul „monopol”, ci ştiind că vor apărea mari rătăciri, după mintea şi cu deosebire interesele fiecăruia. Cinci secole de atunci arată că ei au avut –în mod tragic- dreptate. Când unii te „omoară” pe drumuri cu citate din Sfânta Scriptură, „care este opera unor oameni sfinţi ai Bisericii Apostolice Ortodoxe” (N. F.) şi pe care ispititorii „o folosesc acum împotriva Bisericii”(N.F.); , părintele profesor Nicolae Feier întreabă:”Te-ai lăsa operat de o persoană care spune că a citit de o mie de ori un manual de chirurgie, dar nu e medic? Nu cred, ci ai căuta un chirurg adevărat şi cât mai bun.” Şi potrivnicul ştie Biblia pe de rost, dar o răstălmăceşte. De altfel, cine crede că poate singur înţelege Sfânta Scriptură, „ignorând Scrierile Sfinţilor Părinţi din primul mileniu creştin” se înşeală pe sine şi pe alţii –avertizează autorul.
Un merit de seamă al lucrării este concizia absolut remarcabilă: problema ce se pune şi interpretarea corectă, uzitând nu doar de argumenze spirituale, ci şi de logica bunului simţ. Din cele 24 de titluri amintim fie şi în trecere câteva: ”Sf. Cruce, Altarul Marii Jertfe Mântuitoare”, „Doar o singură Biserică!”; „Vorbirea în limbi sau glosolalia”; „Sfântul şi Marele Mir”; „Despre preoţia Noului Testament”; „Avertismente Biblice”; „Dezbinarea –rod al Mândriei”; „Pomul vieţii veşnice- BISERICA lui HRISTOS”.; „Sfânta Taină a Euharistiei”.
Răspunsurile şi clarificările pe care le aduce părintele Nicolae Feier au o limpiditate de cristal, iar argumentaţia este mereu imbatabilă, aşa cum obişnuieşte disinsul autor în celelalte lucrări.
În zilele acestea, când ispititorii umplu uliţele smintind pe cei slabi, hulind pe Maica Domnului, preoţia, coborând demnitatea lui HRISTOS la simpla umanitate (oricât de remarcabilă), nesocotind Sf. Tradiţie şi Taina cea Mare a tuturor Tainelor: Sfânta Euharistie –fiecare creştin trebuie să fie pregătit în faţa ispititorilor şi a duşmanilor declaraţi ai Bisericii bimilenare.
Regretăm imens că spaţiul editorial nu permite o detaliere, rămânând doar ca o incitare ferventă spre lectură şi hrană spirituală aleasă. Părintele prof. Nicolae Feier ne întinde cu bogăţie un ospăţ al cuvintelor ziditoare de suflet.
Cu un stil alert, deja de mult bine conturat, lucrarea „Stai neclintit în credinţă...” atestă nu doar neclintita credinţă a autorului, ci şi o imensă cunoaştere în zona spiritualităţii a diverselor culte, o cultură granitică ce-i permite să aibă de călăuză Adevărul, iar Adevărul căruia-i slujeşte cu ardoare, „cu timp şi fără de timp” de o viaţă nu este vreo idee, vreun concept, ci este o persoană –HRISTOS, Împăratul veacurilor- Cel ce ne-a încredinţat că este „Calea, ADEVĂRUL şi Viaţa” vieţii noastre.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5