Pr. Vasile Beni: Ca să ne fie bine primit postul, doar trei lucruri trebuie să facem

Textul Evangheliei la Duminica din Lăsatul Secului pentru Postul Mare: ,,Zis-a Domnul: Dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, va ierta şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; iar dacă nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi întunecă feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor. Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău, Care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură, ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică şi unde furii nu le sapă şi nu le fură. Căci unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră (Matei 6,14-21).

          Dragii noştri credincioşi!       

Cu ajutorul bunului Dumnezeu, de mâine, începem o călătorie duhovnicească a cărei destinaţie este Învierea. De ce să iert? Cum să postesc? Cum să-mi adun comoară în ceruri? Ar fi cele trei învățături care se desprind din Evanghelia duminicii la Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paști.

     Un text al Evangheliei format doar din șapte versete, care face parte din Predica de pe Munte, atunci când Mântuitorul rostește rugăciunea Tatăl Nostru și Cele 9 Fericiri. Să ne oprim, așadar, pe rând, la cele trei învățături.

      De ce să iert. “Dragii mei, eu sunt om bătrân şi am experienţă de viaţă foarte bogată. Am mai spus-o o dată,  şi o repet, pentru că o predică este ca o lecţie la şcoală sau la universitate, o repeţi toată viaţa, cu nuanţe, cu îmbogăţiri, dar în realitate lecţia este aceeaşi - ca probă că peste ani ni se citesc aceleaşi Evanghelii în aceleaşi duminici. A fost un moment în viaţa mea în care nu puteam să iert pe cineva care îmi făcuse foarte mult rău, mă calomniase, mă vorbise de rău, îmi întinsese nişte curse din care să nu mai ies niciodată, cu viclenie, cu foartă multă viclenie. Şi mă rugam lui Dumnezeu să-mi dea putere să-l iert, dar nu găseam în mine această putere de a-l ierta în sinea mea, că altfel nu era vorba de răzbunare. Şi i-am spus duhovnicului meu. Şi duhovnicul mi-a spus: “Este foarte simplu ca să scapi, pentru că atunci când nu ierţi pe cineva, povara nu este a lui, ci este a ta, tu o duci în spinare. Omul pe care nu-l ierţi, sau duşmanul pe care nu-l ierţi, este ca o jivină pe care o porţi în spinare şi stă cu ghearele înfipte în grumajii tăi şi îi simţi greutatea şi îi simţi şi ghearele. E simplu. Scutură-te o dată din grumaji şi dă jivina jos şi vei vedea ce uşor şi limpede te simţi”. Şi am făcut aşa. M-am rugat lui Dumnezeu: “Doamne, dă-mi putere să scutur jivina”. Şi m-am scuturat şi-n câteva secunde n-am mai simţit-o. Iar eu am devenit un om liber, un om senin. Pentru că - îmi aduc aminte de vorba duhovnicului: ,,Nu el este cel pedepsit pentru că tu nu-l ierţi, ci tu eşti pedepsit de tine însuţi pentru că porţi această povară” – Iar dacă ne aducem aminte de rugăciunea “Tatăl nostru”- unde cerem “și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm, vom putea ierta mai ușor. E drept că a ierta înseamnă să trecem cu vederea faptele și vorbele celui care ne discreditează, ne compromite sau ne denigrează, dar atunci când iertăm ne asemănăm cu Dumnezeu, care ne iartă. Iar iertarea schimbă relațiile dintre oameni, care devin armonioase. Când iertăm nu beneficiază de roadele ei doar cel iertat ci și sufletul celui care iartă se eliberează de patimă, ură și răzbunare.

       Cum să postesc. Răspunsul ne este dat de un sfânt contemporan, părintele Iustin Popovici († 1979), canonizat în 2010 de Biserica Ortodoxă Sârbă: „Postul slăbeşte legătura omului cu pământul, cu cele pământeşti, şi întăreşte legătura cu cerul şi cu cele cereşti. Postind, omul consacră întreaga sa grijă, întreaga sa atenţie celui ce este nemuritor şi ceresc din el, sufletul. Condus de Duhul Sfânt, el introduce în profunzimile de taină, insondabile, ale sufletului său tot ceea ce este sfânt şi luminos, sfinţind şi luminând persoana sa, de sus. Acesta este motivul pentru care Domnul Hristos, după Botez, a instituit postul ca prim act de eroism duhovnicesc“.

Postul implică schimbarea vieţii. Postul nu este doar abstinenţa de la anumite mâncăruri, scopul său este curăţirea sufletului, căreia trebuie să-i slujească el. Iar curăţirea de patimi are un singur ţel, spune părintele Dumitru Stăniloae: „Cunoaşterea curată a lui Dumnezeu, a oamenilor şi a lucrurilor. E nevoie de calm, echilibru şi nepătimire pentru a vedea lucrurile aşa cum sunt ele în complexitatea lor. Înaintez astfel în cunoaşterea temeiurilor tainice ale persoanelor şi lucrurilor. Ascult cu atenţie tot ce spun ceilalţi. Îl cunosc pe Dumnezeu printr-o cunoaştere duhovnicească în care mintea mea, întărită de Duhul Sfânt, e receptivă într-un mod extrem de curat şi sensibilizat“.

Dacă reţinerea de la unele alimente este indispensabilă împlinirii postului, totuşi, acesta nu se reduce doar la ea. Sfântul Ioan Hrisostom explică: „Sunt suficiente postul trupesc şi semnele exterioare ale pocăinţei? Nu. Nu. Trebuie să fie schimbată viaţa. Vreţi o dovadă cu privinţă la aceasta? Ascultaţi ceea ce spune proorocul. După ce vorbeşte despre mânia divină şi postul ninivitenilor, el ne învaţă că Dumnezeu i-a iertat şi ne spune şi motivul. Dumnezeu a văzut faptele lor (Iona 3, 10), zice el. Şi care fapte? Postul lor? Îmbrăcăminte lor cernită? Nimic din toate acestea, pentru că el nici măcar nu le pomeneşte. În schimb, proorocul zice: «Toţi s-au întors din căile lor cele rele. Şi I-a părut rău Domnului de prezicerile de rău pe care le făcuse şi nu le-a împlinit». Vedeţi, nu postul i-a smuls din calea pieirii, ci schimbarea vieţii lor a potolit mânia Domnului şi El le-a fost astfel binevoitor. Dacă eu vă spun aceste lucruri, nu o fac ca să dispreţuiţi postul, ci dimpotrivă, ca să-l preţuiţi mai mult. Ceea ce ne face evident postul nu este abstinenţa faţă de hrană, ci fuga faţă de păcat. A nu vedea în post decât o privare de mâncare înseamnă a-i face o mare nedreptate. Dacă voi postiţi, arătaţi-o prin faptele voastre! Care să fie aceste fapte, mă veţi întreba? Dacă veţi vedea un sărac, aveţi milă de el; dacă-l vedeţi pe vrăjmaşul vostru, împăcaţi-vă cu el; dacă prietenul vostru săvârşeşte o faptă demnă de laudă, nu îi purtaţi deloc invidie; dacă ochii voştri văd o femeie frumoasă nu rămâneţi prizonieri acestei privelişti. Nu doar gura noastră trebuie să postească, ci şi ochii noştri, urechile noastre, picioarele, mâinile noastre, tot trupul nostru. Mâinile noastre să postească, adică ele să fie curate de orice furt, de orice folos obţinut necuvenit şi de orice avariţie. Picioarele noastre să postească, adică să se abţină de la alergarea spre spectacole neîngăduite. Ochii noştri să postească, adică să se obişnuiască ca niciodată să nu arunce priviri neruşinoase, ca niciodată să nu fie ţintuiţi în mod curios asupra celor indecente şi periculoase. De asemenea, urechile să postească, iar postul lor constă în a nu asculta bârfe, nici calomnii. «Să nu iei aminte la zvon deşert; să nu te uneşti cu cel nedrept, ca să fii martor mincinos», spune Scriptura (Ieşire 23, 1). Gura să postească abţinându-se de la orice cuvânt imoral şi nedrept. La ce bun să ne înfrânăm de la carnea păsărilor şi a peştilor, dar noi sfâşiem, dacă noi devorăm pe fraţii noştri?“

Și pentru că în perioada postului mare se rostește rugăciunea Sfântului Efrem Sirul haideți să încheiem zicând:

“Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al vorbirii în deşert nu le da mie! Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-le mie, slugii Tale!  Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu; că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin!”

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem un Post Binecuvântat și cu folos!

Pr. Vasile Beni

 

Comentarii

06/03/22 13:38
Tatiana Bodorin

Acest text merita împărtășit chiar și înaintea "Sfirsitului lumii". Păcat ca nu mă exprim cu usurintă în engleză, pentru că dacă aș face referință în limba română, n-ar avea răbdare nimeni cu mine, și probabil m-ar închide imediat, sub cine știe ce motiv. Putem merge pe lumea cealaltă, și să-l citim împăcați cu toții, acolo. Dar de ce nu ne-am împărtăși de pe acum, citindu-l. Eu îl conspectez de fiecare dată, și îl completez cu cuvintele care-mi sunt de învățătură personalizată, chiar dacă sper în adâncul meu, să nu fiu o astfel de problemă lumii. O problemă de memorie, o nedreptate, o rană interioară.... și veșnica luptă de unul singur în fața mulțimii de nemulțumiți ai soartei, care caută explicații, și găsesc în cele din urmă țapi ispățitori sau persoane poate prea entuziaste raportat la ceea ce pot face cu adevărat ca descoperire a celorlalți.

06/03/22 14:20
Tatiana Bodorin

”De ce sa iert”, un text deasupra căruia, intr-adevăr putem plânge cu lacrimi.

07/03/22 09:06
Maria Cătană

Doamne ajută ,Domnule Parinte.Mulțumim pentru îndemn și învățături creștine.Noi doi,eu și soțul ,ne confruntăm cu o mare greutate de ani de zile Prima dată 14 ani proces cu autoritațile apoi 10 cu un frate al soțui,indraznesc să vă spun că il cunoașteți,căci merge frecvent la biserică.Că nu este cinstit este problema lui.Dar noi?noi cum să putem ierta cănd este atăt de inverșunat și ne harțuieste de atătia ani?Domnule parinte Benii ,suntem bătrăni și bolnavi ,cum sa facem?Vă rog să imi iertați îndrazneala ,din disperare am scris.Doamne ajută!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5