Pr. Vasile Beni: Puterea cuvintelor

Textul Evangheliei la duminica a 21-a de după Rusalii: „Ieșit-a semănătorul să semene sămânța sa. Și, semănând el, una a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncat-o. Și alta a căzut pe piatră și, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. Alta a căzut între spini, iar spinii, crescând cu ea, au înăbușit-o. Iar alta a căzut pe pământul cel bun și, crescând, a făcut rod însutit. Acestea zicând, striga: Cine are urechi de auzit să audă! Și ucenicii Lui Îl întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta? El a zis: Vouă vă este dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți, în pilde, ca, văzând, să nu vadă și, auzind, să nu înțeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu; cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască; iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar, umblând cu grijile și cu bogăția și cu plăcerile vieții, se înăbușă și nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei care, cu inimă curată și bună, aud cuvântul, îl păstrează și rodesc întru răbdare. După ce a spus acestea, a strigat: Cine are urechi de auzit să audă!” (Luca 8, 5-15).

Dragi credincioşi!

Evanghelia acestei duminici ne descrie o pildă rostită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi - Dumnezeu Cuvântul - care este exeget al propriului Său cuvânt. Şi pentru că, aşa după cum am văzut, Mântuitorul a tâlcuit această pildă, mai departe aş dori să mă opresc asupra învăţăturii legate de cuvânt şi anume:

1.Câteva exemple despre puterea cuvintelor Dumnezeieşti.Cuvântul atotputernic al lui Dumnezeu nu poate fi comparat cu nimic. „Cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri şi pătrunde până la despărţitura sufletului de trup”(Evrei 4, 12). Iată şi câteva exemple scripturistice:

a.Saul mergea din Ierusalim spre îndepărtatul Damasc, pentru a-i prinde şi a-i pedepsi pe creştini cu moartea. Pe drum i-a apărut pe neaşteptate o lumină cerească şi a auzit cuvintele: „Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti?”( Fapte 9, 4). Cuvintele lui Iisus au schimbat sufletul, inima şi întreaga viaţă a lui Saul. Din cel mai aprig duşman al creştinilor a devenit“Vasul cel ales”, rămânând posterităţii marele Apostol Pavel.

b.Iisus Hristos trece pe străzile oraşului şi vede un om, numit Matei, care şedea într-un loc de unde aduna dările poporului. Iisus i-a spus: „Vino după Mine”(Matei 9, 9). Matei a renunţat la serviciul său de vameş, la casa, rudele şi prietenii lui şi a devenit Apostolul lui Hristos.

c.În Betania, un om mort de patru zile se afla în mormânt. Iisus Hristos S-a apropiat de mormânt şi a strigat cu voce puternică: „Lazăre, ieşi afară”(Ioan 11, 43). Lazăr cel mort a înviat şi a ieşit afară din mormânt.

d.În ziua Coborârii Duhului Sfânt, Petru a predicat prima dată în viaţa lui Cuvântul lui Dumnezeu şi trei mii de ascultători s-au botezat, au devenit creştini.

2.Puterea cuvintelor omeneşti. Cunoaştem fiecare dintre noi că prin cuvânt ne exprimăm sentimentele, gândurile şi dorinţele noastre, prin cuvânt putem să facem pe cineva să fie bucuros sau îl putem întrista. Prin cuvânt putem salva un suflet sau putem să-l aruncăm în deznădejde. Cuvântul îi poate apropia pe oameni sau îi poate îndepărta. Cuvântul este puterea prin care noi creăm sau distrugem. Cuvântul nostru poate crea cel mai frumos vis şi realitate, dar poate şi să distrugă tot ce există în jurul nostru. Cuvântul vorbit sau scris este atât de puternic încât un simplu cuvânt poate schimba o viaţă sau poate distruge vieţile a milioane de oameni. De aceea, este bine să fim atenţi întotdeauna la cuvintele pe care le rostim, dar mai ales la urmările lor. Cuvântul înseamnă expresie, putere, lumină sau întuneric. El poate fi o armă sau o floare. Poate lucra în slujba artei şi frumosului sau poate lovi.

3.O pildă despre puterea cuvintelor noastre. Odată un bătrân indian i-a destăinuit nepotului său un adevăr.

– Fiecare om duce mereu o luptă interioară. Aceasta se întâmplă din cauză că în interiorul nostru există doi lupi – a început înțeleptul indian.

– Cum doi lupi? – a întrebat băiețelul cu fața inocentă, care-i strălucea de o curiozitate autentică…

– Primul lup reprezintă răul care prin cuvintele noastre poate aduce: frica, furia, invidia, resentimentele, mândria, lăcomia, aroganța. Al doilea lup însă reprezintă binele care prin cuvintele noastre poate aduce: bucuria, pacea, iubirea, speranța, blândețea, bunătatea, generozitatea, adevărul și credința – a spus înțeleptul bătrân.

– Și… care dintre ei iese învingător, bunele? – a întrebat nepotul cu ochii plini de emoții.

– Va învinge acel lup pe care tu îl vei hrăni mai mult! – zâmbind, a spus înțeleptul indian.

Amin!

pr.Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5