Rânduri despre un istoric literar: George Vasile Raţiu

La simpozioane şi sesiuni de comunicări se adaugă, pe lângă satisfacţia omagierii unor personalităţi culturale, şi bucuria întâlnirii sau reîntâlnirii unor colegi preţuiţi. La Năsăud la Festivalul „Fire de tort”, ediţia din acest an m-am întâlnit cu prietenii mei scriitori năsăudeni şi bistriţeni. L-am reîntâlnit pe George Vasile Raţiu (n. 1935 în Prundu Bârgăului, jud. Bistriţa-Năsăud), profesor cu o remarcabilă activitate didactică şi publicistică, un cărturar care ilustrează în mod semnificativ istoriografia literară locală.

Această componentă a istoriografiei literare româneşti este minimalizată de unii pe nedrept, pentru că eu cred că o primă datorie a profesorului de limba şi literatura română este cunoaşterea tradiţiilor istorice şi literare locale. Regretatul Cornel Regman, un critic şi istoric literar de fineţe analitică, obişnuia să întrebe, la examenele de definitivat şi gradul II, pe profesorii de limba română ce cunosc despre literatura şi despre scriitorii locului unde profesează. Era mâhnit că foarte puţini erau în stare să răspundă la această întrebare, şi ne arăta virtuţile pedagogice ale unei asemenea cunoaşteri.

George Vasile Raţiu ar fi bucurat pe profesorul examinator printr-o informaţie cvasi-exhaustivă despre literatura ţinutului năsăudean. Dintr-o bibliografie mai cuprinzătoare, am să menţionez numai cărţile pe care a avut bunăvoinţa să mi le trimită sau să mi le dăruiască în asemenea întâlniri, cărţi care ilustrează dominanta preocupărilor de istorie literară ale lui George Vasile Raţiu: Mihai Eminescu la Bistriţa (istorie literară), Bistriţa, Editura Răsunetul, 1997, George Coşbuc şi Valea Bârgăului, Editura George Coşbuc, Bistriţa, 1996, Elena Coşbuc, oaspete al Văii Bârgăului, Editura Alethera, Bistriţa, Însemnări despre scriitori. La masa lui Coşbuc, Editura Mesagerul, Bistriţa, 2003.

Sunt numai patru cărţi dintr-o bibliografie ce însumează alături de scrieri de istorie literară şi volume de proză, aproximativ douăzeci de titluri. Pe pagina de gardă a cărţilor trimise sau dăruite a aşternut cu o admirabilă caligrafie rânduri de generoasă apreciere şi de caldă prietenie. Când am citit cărţile lui George Vasile Raţiu, m-am gândit la adevărul spuselor lui Neculce care credea, şi pe bună dreptate, că „n-or fi ştiind istoricii cei străini toate câte s-au tâmplat pe locurile noastre, tot mai bine ştiu oamenii locului”. Şi cronicarul continuă că oamenii locului scriu şi cu mintea şi cu sufletul.

Aşa scrie George Vasile Raţiu despre mezinul familiei Eminovici, căpitanul Eminescu, cel care şi-a petrecut ultimii ani la Bistriţa şi unde a şi fost înmormântat, despre George Coşbuc şi rudeniile sale de pe frumoasa Vale a Bârgăului, despre văduva lui Coşbuc, Elena, sora editorului C. Sfetea, care a întreţinut cultul pentru poetul Baladelor şi idilelor; George Vasile Raţiu ştie că atunci când e vorba despre mari scriitori nici un amănunt biografic nu e lipsit de importanţă.

Cu un titlu atât de simplu, Însemnări despre scriitori, altă carte a lui George Vasile Raţiu, are un cuprins esenţial şi adaugă la profilul istoricului literar pe lângă o eseistică bine scrisă şi bine informată o memorialistică revelatoare. Aici şi conţinutul şi genul speciilor de istorie literară sunt variate şi alternează, atrăgându-l pe cititor spre o lectură captivantă: paginile despre Bălcescu la Palermo sunt un reportaj literar, cele despre Andrei Mureşanu un dens articol de istorie literară, în care în puţine pagini avem o foarte exactă biografie a poetului deşteptării naţionale, şi regret că atunci când am alcătuit un corpus de documente literare, Pagini vechi şi noi despre Andrei Mureşanu, am omis, dintr-o vinovată lipsă de informare, acest articol care îşi găsea un loc pregnant în capitolul Biografia.

Dar cartea aceasta îl aduce în faţa cititorului pe memorialistul literar, care a văzut sau a stat de vorbă cu scriitori importanţi din a doua jumătate a veacului trecut şi acum. În secvenţe puternic vizualizate, bine puse în scenă, cu notarea unei convorbiri perfect plauzibile aceste întâlniri sunt reînviate. Aici George Vasile Raţiu este şi scriitor – pentru că paginile acestea au vioiciunea şi prospeţimea stilistică din povestirile şi romanele sale.

Ion BUZAŞI

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5