Suntem mândri de ei ! Bistriţenii Bogdan Moloman și Ciprian Ureche au publicat „Noul Cod civil. Despre familie” la prestigioasa editură Universul Juridic

foto: Paul Dolean

După o muncă de câţiva ani a apărut lucrarea „Noul Cod civil. Cartea a II a – Despre familie (art. 258 534). Comentarii, explicaţii şi jurisprudenţă” scrisă de Bogdan Dumitru Moloman (inspector principal – Autoritatea tutelară – Primăria municipiului Bistrița) și Lazăr-Ciprian Ureche, avocat în cadrul Baroului Bistrița-Năsăud.
Lucrarea este publicată la prestigioasa editură bucureșteană Universul Juridic, editură care a devenit în 15 ani un actor important al pieţei de carte juridică din România.
Izvorâtă din zvâcnirile interioare ale autorilor, fără intenţie de vanitate, lucrarea se doreşte a fi un punct de reper menit să clarifice anumite incertitudini născute din aspiraţia aplicabilităţii fidele a normelor juridice în concordanţă cu năzuinţa legiuitorului.
Creată cu abnegaţie, prin îmbinarea fericită a experienţei practice dobândite prin exercitarea activităţilor profesionale ale autorilor, cu pasiunea pentru dispoziţiile dreptului familiei, „Noul Cod civil. Cartea a II a – Despre familie (art. 258 534). Comentarii, explicaţii şi jurisprudenţă” reprezintă, fără echivoc, cel puţin un argument pentru purtarea unor discuţii constructive pe marginea temei şi a implicaţiilor sale.
Lucrarea constituie repercusiunea tuturor frământărilor la care autorii au fost supuşi în exercitarea atribuţiilor, dată fiind sensibilitatea tuturor cauzelor din paleta generoasă oferită de dreptul familiei ca ramură a dreptului civil; ea a luat naştere din credinţa legitimă a autorilor că protejarea drepturilor şi intereselor minorului nu se poate realiza printr o inconsecvenţă a aplicării legii de către instanţele judecătoreşti.
Având în vedere faptul că societatea în care trăim este copleşită de multitudinea legiuirilor care sunt într o continuă metamorfozare, care, indubitabil, îngreunează asimilarea acestora de către cetăţeni, autorii au menționat faptul că, prin această lucrare, au dorit să contribuie la asigurarea unei certitudini şi siguranţe în domeniul dreptului familiei.
Lucrarea reprezintă o explicaţie teoretică amănunţită a textelor Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată), Cartea a II a „Despre familie” (art. 258 534), fiind fructificate lucrările doctrinare, practica judiciară şi legislaţia apărute până la data de 01 ianuarie 2016. Explicaţiile teoretice aferente fiecărui articol au fost dublate de evocarea numeroaselor decizii de speţă şi de unele reflecţii personale, autorii încercând să valorifice şi experienţa acumulată ca practicieni ai dreptului. Analiza critică a unor materiale studiate a îngăduit autorilor să şi fundamenteze temeinic concluziile şi să identifice aspecte noi, originale, menite să faciliteze interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor Noului Cod civil, iar acolo unde a fost cazul, au fost formulate şi propuneri de lege ferenda. De asemenea, înainte de a analiza în profunzime fiecare articol aferent Cărţii a II a „Despre familie” din Noul Cod civil, pentru a se putea observa, încă din primele rânduri, asemănările şi/sau diferenţele, autorii fac trimiteri atât la vechea legiuire, cât şi la legislaţia conexă.
Lucrarea este utilă celor care doresc să aprofundeze această parte a Noului Cod civil (studenţi, masteranzi, doctoranzi), dar se vrea un instrument util şi pentru teoreticienii şi practicienii dreptului civil, respectiv ai dreptului familiei.
La redactarea celor 880 de pagini ale lucrării, în cele aproximativ 1400 de note de subsol, au fost citate peste 570 de lucrări, respectiv: tratate, cursuri, monografii, studii, articole, note, dicţionare, comentarii de practică judiciară.
Prefața lucrării a fost elaborată de doamna judecător dr. Gabriela Cristina FRENȚIU, președinte Secția I civilă a Tribunalului Bistrița-Năsăud.
Extras din Prefață: „Scrisă cu generozitatea celor care culeg şi sintetizează informaţii pentru a le transmite apoi mai departe, într o viziune proprie, lucrarea se adresează deopotrivă teoreticienilor şi practicienilor dreptului, dar în acelaşi timp şi studenţilor ori absolvenţilor facultăţilor de drept care se pregătesc să acceadă în una din profesiile juridice. (…) Lucrarea este bine structurată, pe lângă comentariile şi explicaţiile fiecărei norme, autorii redând legislaţia conexă, jurisprudenţa instanţelor naţionale la care au avut acces, jurisprudenţa instanţei constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. Unde a fost cazul, au fost relevate opinii personale, dar şi scurte elemente de drept comparat. Întrucât una dintre principalele deficienţe cu care se confruntă sistemul judiciar român, cu incidenţă asupra calităţii actului de justiţie şi a credibilităţii justiţiei, este practica judiciară neunitară şi aplicarea neunitară a legislaţiei în vigoare, autorii au încercat să contribuie la cristalizarea unei jurisprudenţe care să constituie un ghid de orientare pentru teoreticienii şi practicienii dreptului. Lucrarea are un caracter preponderent aplicativ, autorii reuşind să reunească teoria şi practica în materia dreptului familiei, ca fundament pentru o reală documentare ştiinţifică. Exprimarea este clară, concisă, iar structura lucrării permite identificarea cu uşurinţă a problematicilor abordate. Chiar dacă explicaţiile prezentate, opiniile exprimate, soluţiile redate nu vor fi unanim acceptate, cu siguranţă vor suscita discuţii şi dezbateri interesante într o materie în continuă adaptare la realităţile vieţii sociale”.
Cartea a fost lansata sub sloganul: fight less, read more ! Ea se poate achizitiona de pe siteul librariei UJmag www.ujmag.ro si, in curand, se va gasi in librariile din toata tara.
Îi felicităm pe tinerii autori, care au deja o carieră în spate, în domeniul juridic, fiind cunoscuţi pentru editările lor de până acum în revistele de specialitate, şi le dorim mult succes în continuare !

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5