Vasile Laba: Bistriţa Bârgăului are cel mai mare buget din toate timpurile, de 62,8 milioane lei! Reţele de apă şi canalizare, drumuri asfaltate, grădiniţă, cămin cultural şi incluziune socială

Comuna Bistriţa Bârgăului este, putem spune, în şantier, asta după ce o serie întreagă de investiţii se află în derulare, cu finanţare din fonduri europene, guvernamentale sau din bugetul local. „Avem nenumărate proiecte în implementare, în diferite stadii, de la documentaţie tehnică până aproape de finalizare ca execuţie. Bistriţa Bârgăului are cel mai mare buget din toate timpurile, nu mai puţin de 628 miliarde lei vechi. E şi o mare responsabilitate, pentru a putea duce toate lucrurile la bun sfârşit”, ne-a declarat primarul Vasile Laba.

         De fapt, administraţia locală din Bistriţa Bârgăului îşi reconfirmă expertiza în atragerea finanţărilor europene, fapt dovedit atât în exerciţiul financiar 2007-2014, dar şi pentru perioada 2014-2020. Numeroase proiecte din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală au primit deja finanţare europeană, mai mult, a semnat şi pentru un proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Primele rezultate încep să se vadă, în asfaltări, dispensar uman, extinderi reţele de apă etc.

         „În prezent, lucrăm la extinderea reţelelor de apă către grupuri de case care nu erau încă branşate, cu fonduri de la bufetul local. Trebuie să realizăm aceste traversări înainte de modernizarea drumului judeţean 172D, Poarta Transilvaniei, firma începând deja execuţia. De asemenea, suntem spre finalizarea investiţiei de la dispensarul uman, se lucrează intens şi la edificarea Căminului Cultural din Colibiţa, la asfaltările de străzi printr-un proiect european pe Submăsura 7.2. Am terminat documentaţia şi pentru proiectul cofinanţat pe Măsura 4.2 pentru reţea de apă şi apă uzată, avem şi cele două proiecte de modernizare a drumurilor forestiere, fiecare de câte 1,5 milioane euro. Vremea ne permite şi suntem angrenaţi şi în activitatea de împădurire, cu silvicultorii de la Ocolul Silvic. Sunt multe proiecte în derulare, plus problemele curente, un astfel de exemplu fiind oierii din comună care reclamă faptul că nu au unde-şi păşuna animalele”, ne-a precizat primarul Vasile Laba.

      Pentru proiectul  finanţat prin Măsura 7.2, în valoare de un milion de euro, care vizează modernizarea a 11 străzi din centrul de comună şi din Colibiţa, pe o lungime de aproximativ 7 km, asfaltarea a început încă de anul trecut. Pentru alte tronsoane, modernizarea drumului se va face după execuţia lucrărilor de canalizare, asta pentru a avea reţelele de utilităţi de la a la z.

         De altfel, Primăria Bistriţa Bârgăului are în derulare şi un proiect de extindere a reţelei publice de apă şi apă uzată menajeră, prin Măsura 7.2, în valoare de 1,5 milioane euro. Potrivit edilului comunei, proiectul prevede extinderea reţelei de apă pe o lungime de 19 km şi a celei de canalizare pe un tronson de 9 km, dar şi construcţia unei staţii de epurare. Documentaţia tehnică este în etapa finală de elaborare, şi apoi se va putea trece la procedura de achiziţii publice pentru execuţia lucrărilor.

         Tot din fonduri europene sunt finanţate şi două proiecte pe Submăsura 4.3 din cadrul PNDR 2014-2020 care vizează modernizarea drumurilor forestiere. Ambele proiecte au o valoare de câte 1,5 milioane euro. Un proiect are în vedere modernizarea unor drumuri forestiere pe o lungime de 16 km, cel de-al doilea însumează 12 km. În principal, este vorba despre pietruiri, amenajări de podeţe, de colmatări de şanţuri, nu neapărat asfaltări, asta pentru că, remarca primarul Vasile Laba, nu i se pare normal „să nu ai rezolvată problema asfaltului în comună şi să pui asfalt şi şanţuri betonate prin pădure”. Unul dintre proiecte, se află în etapa finală de elaborare a documentaţiei tehnice, cel de-al doilea este în procedură de achiziţie publică pentru proiectul tehnic, ulterior demarând licitaţiile pentru execuţia lucrărilor.

        La Căminul Cultural din Colibiţa, se lucrează din plin, ajungându-se deja la acoperiş. Administraţia bârgăuană a dat ordinul de începere a lucrărilor la acest obiectiv de investiţii încă de anul trecut. Proiectul este finanţat prin Submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, valoarea acestuia fiind de aproximativ 400.000 euro.

Grădiniţă cu program prelungit, construită din fonduri europene

         Primăria Bistriţa Bârgăului va edifica o grădiniţă cu program prelungit, în regim de înălţime parter plus etaj, pe un teren din spatele administraţiei locale. Proiectul este finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi are o valoare de 448.000 euro, cu cofinanţare de la bugetul local.  Primarul Vasile Laba a  semnat în luna martie contractul de finanţare pentru o investiţie importantă în infrastructura educaţională, durata de implementare fiind de 2 ani.

         De altfel, comuna Bistriţa Bârgăului a fost prima localitate rurală care a beneficiat de finanţare prin Programul Operaţional Regional în Transilvania de Nord, în exerciţiul financiar trecut, reuşind să atragă peste 4 milioane lei pentru modernizarea Şcolii Gimnaziale nr. 2 din comună.

 

Proiect de 4,4 milioane euro, pentru incluziunea socială a peste 772 de locuitori din comună

La finele lunii martie, la Primăria Bistrița Bârgăului a avut loc  conferința de lansare a proiectului „Investiția în Oameni = Viitorul Comunei Bistrița Bîrgăului”, în care parteneri sunt FDRY Bârgău-Călimani, comuna Bistriţa-Bârgăului, Şcoala Gimnazială nr. 1 Bistriţa Bârgăului, Asociaţia Internetnică Dumitriţa şi Asociaţia de Dezvoltare EQ.

Proiectul „Investiția în Oameni = Viitorul Comunei Bistrița Bârgăului” se implementează pe o perioadă de 36 de luni, respectiv martie 2018 – martie 202, şi este co-finanţat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate. Valoarea totală a proiectului este de 20.438.092,20 lei, din care finanțare nerambursabilă 20.305.100,66 lei.

 „Este poate cel mai greu proiect pe care îl avem în derulare la Bistriţa Bârgăului, asta pentru că sunt foarte mulţi oameni implicaţi în diverse acţiuni, de la programe de formare profesională, consiliere profesională, dar şi încadrare pe bază de subvenţii. Putem să ne confruntăm cu probleme şi atunci riscăm să blocăm bugetul şi implicit celelalte investiţii”, ne-a precizat primarul Vasile Laba.

        Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de incluziune socială a 772 locuitori din comunitatea marginalizată Bistrița Bîrgăului, județul Bistrița Năsăud, prin implementarea unor măsuri integrate în domeniile educației, ocupării, socio-medical, locuirii și siguranței locative în scopul reducerii gradului de sărăcie și marginalizare.

Concret, acest proiect va veni în sprijinul acelor oameni care au nevoie de ajutor și consiliere pentru a reduce riscul de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate. De asemenea, va determina  creșterea accesului și participării la educaţie a 111 elevi aflați în risc de săracie şi excluziune socială din comunitatea marginalizata Bistriţa Bârgăului, prin implementarea unor programe educaţionale de reducere a părăsirii timpurii a școlii și de prevenire a abandonului școlar; creșterea capacității de inserție profesională şi a accesului la piața muncii a 504 persoane din comunitatea marginalizată Bistriţa Bârgăului, prin participarea acestora la programe integrate de ocupare - formare profesională, consiliere profesională, mediere și plasarea pe piaţa muncii a 194 persoane, cu subvenționarea locurilor de muncă pentru facilitarea integrării acestora pe piața muncii, la creşterea nivelului de ocupare a 140 persoane din comunitatea marginalizată Bistrița Bârgaului, prin participarea acestora la programe de dezvoltare şi susținere a antreprenoriatului în vederea ocupării pe cont propriu. Vor fi subvenționate 30 de afaceri. Prin implementarea acestui proiect, 108 persoane din comunitatea marginalizată Bistrița Bârgaului vor beneficia de măsuri de îmbunătățire a condițiilor de locuit. Nu în ultumul rând,  a pentru 40 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată se va acorda asistență juridică pentru reglementările de acte.

         În 18 aprilie, a avut loc o întâlnire pentru înscrierea beneficiarilor la cursurile de calificare derulate prin proiect: lucrător comercial, bucătar, cameristă, administrator pensiune turistică, lucrător instalator pentru construcții, tâmplar manual, zugrav/ipsosar/tapetar/vopsitor, croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă, îngrijitor bătrâni la domiciliu și competențe antreprenoriale. De altfel, în luna aprilie se dorește demararea cursului de lucrător comercial.

 

Două proiecte cu finanţare guvernamentală pentru comuna Bistriţa Bârgăului

         Două proiecte sunt în implementare la Bistriţa Bârgăului prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

         Un prim proiect, pentru care a fost deja făcută recepţia lucrărilor, vizează extinderea reţelei de canalizare pe str. Tapiţerilor, pe un tronson de 1,5 km. Strada va fi asfaltată pe acel proiect cu finanţare din fonduri europene. Valoarea proiectului de extindere a reţelei de apă uzată a fost de circa 540.000 lei.

         Dotarea Dispensarului Uman din localitate cu aparatură şi echipamente medicale reprezintă cel de-al doilea proiect, în valoare de 450.000 lei, derulat prin PNDL etapa a II-a. La Bistriţa Bârgăului, este aproape de finalizare un dispensar medical nou, astfel că dotările sunt binevenite din fonduri guvernamentale. Truse, ecograf, oftalmoscop, echipamente ORL etc. vor fi achiziţionate pentru cele 3 cabinete medicale, termenul de depunere a ofertelor apropiindu-se de final.   

         Bistriţa Bârgăului se va înfrăţi cu comuna Danu din Raionul Glodeni

         Primăra Bistriţa Bârgăului se va înfrăţi cu comuna Danu din Raionul Gloderni, o delegaţie bârgăuană urmând să se deplaseze în Republica Moldova. Comuna Danu are o populaţie de aproximativ 3000 de locuitori, având în componenţă 3 sate, Nicolaevca, Danu, Camencuţa. Localitatea se află la distanța de 7 km de orașul Glodeni și la 177 km de Chișinău. Satul Danu a fost menționat documentar în anul 1629.

Altfel, săptămâna trecută, primarul Vasile Laba, a avut onoarea de a primi o delegaţie din satul Opaci, Raionul Căuşeni, din Republica Moldova. Alături de primarul Gheorghe Tărâţă, au fost consilierii locali Constantin Lungu, Andrei Mocan, Filip Ivantoc, Condratie Petruşca, prof. Veronica Popov, Angela Blaj - sef grădiniţă şi Anca Tătaru, agent economic. „A fost un schimb de experineţă util. Le mulţumim pentru interesul acordat comunei noastre şi, de ce nu, să învăţăm unii de la alţii”, a declarat primarul Vasile Laba.

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5