Vezi lista produselor şi serviciilor agricole pentru care se aplică TVA de 9%!

sursa: agrointel.ro

Din 1 august , TVA-ul este 9% pentru livrările de îngrășăminte și pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii specifice sectorului agricol.

Iată lista produselor și serviciilor pentru care se aplică TVA de 9%!

 • îngrășăminte care se încadrează la codurile NC 3101 00 00 – 3105 90 80;
 • pesticide care se încadrează la codurile NC 3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 99 10;
 • semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării care se încadrează la codurile NC 0601, 0602, 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10, 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10, 1008 21 00, 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209.
 •  prestări de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, respectiv:
  1. fertilizat
  2. arat
  3. discuit sau grăpat
  4. pregătit pat germinativ cu combinator și modelat sol
  5. semănat sau plantat
  6. tăvălugit
  7. stropit, prăfuit – combatere boli și dăunători, erbicidat
  8. tratarea semințelor utilizate la înființarea culturilor agricole, cu produse de protecție a plantelor
  9. recoltat sau dislocat culturi
  10. colectarea și balotarea materialului vegetal, prin presare în baloți
  11. tocat resturi vegetale
  12. prășit culturi

13. executat sau deschis rigole în vederea modelării solului la legume
14. nivelatul terenului agricol, prin care se asigură o suprafață cat mai plană terenului de cultură,
prin reducerea abaterilor de microrelief provocate de celelalte lucrări agricole
15. plantatul în biloane la cartof și legume
16. răritul și decoletarea la sfecla de zahăr
17. înșirat, balotat, păpușit la tutun
18. cosit
19. greblat
20. lucrări de însilozare şi depozitare a furajelor în ferme zootehnice
21. scarificare, respectiv afânare adâncă pe soluri compactate
22. desfundat terenul la adâncimi mari, pentru a favoriza creșterea rădăcinilor
23. săpat gropi pentru plantarea pomilor
24. tocat coarde, crengi
25. lucrări de colectare, sortare, condiționare, etichetare la legume și fructe
26. operațiuni de montare a spațiilor protejate, respectiv sere și/sau solarii
27. curăţarea vegetaţiei nedorite şi distrugerea muşuroaielor de pe păşuni şi fâneţe
28. supraînsămânţări pe pajişti, amenajare surse de apă pentru animale pe pajişti, parcelarea
pajisţilor

29. lucrări specifice de evacuare a dejecțiilor și de asigurarea furajelor în, sau din fermele
zootehnice
30. dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea în fermele zootehnice
31. tunsul oilor
32. sortarea, marcarea şi ambalarea ouălor
33. curăţatul copitelor sau ongloanelor la animale
34. decolmatat sau curățat canale de irigații și/sau de desecare

Taxarea inversă pentru cereale se menține până la finele lui 2018

Conform Codului fiscal se aplică taxare inversă pentru livrarea de cereale și plante tehnice mentionate în continuare, care figurează în nomenclatura combinată stabilita prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun:

Cod NC Produs
1001 10 00 Grâu dur
1001 90 10 Alac (Triticum spelta), destinat însămânțării
ex 1001 90 91 Grâu comun destinat însămânțării
ex 1001 90 99 Alt alac (Triticum spelta) și grau comun, nedestinate însămânțării
1002 00 00 Secară
1003 00 Orz
1005 Porumb
1201 00 Boabe de soia, chiar sfărâmate
1205 Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate
1206 00 Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate
1212 91 Sfeclă de zahăr

Taxarea inversă pentru cereale și plante tehnice se aplică până la 31 decembrie 2018 inclusiv.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5