Începem anul cu taxe şi impozite majorate

De ieri, s-au deschis agenţiile fiscale, inclusiv pentru plata impozitelor şi taxelor locale. Nu doar impozitele şi taxele locale au suferit o majorare între 15 - 60%, ci şi taxele pentru eliberarea certificatelor, a vizelor şi a autorizaţiilor. Potrivit unei hotărâri a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie trebuie să plătească taxa respectivă la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban oscilează între 4- 10 lei, în funcţie de suprafaţă, astfel pentru o suprafaţă de până la 150 de metri pătraţi inclusiv, se achită o taxă de 4 lei, iar la suprafeţele de peste 1000 de metri pătraţi, o taxă de 10 lei + 0,01 lei/ mp. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 6 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0, 1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 7 lei.

Pentru cei care se află în situaţia de a chita taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor, trebuie menţionat că sumele datorate se stabilesc pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de către persoana care solicită avizul şi se plătesc înainte de emiterea avizului, în termen de 15 zile.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5