Jurnalul de Lechinţa: Ţigău – satul oamenilor harnici

Şedinţa Consiliului Local
Luni, 27 iulie 2015, a avut loc şedinţa Consiliului Local Lechinţa, având următoarea ordine de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la 30.06.2015; Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015; : Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Lechinţa să voteze în cadrul Adunării Generale A.D.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud, modificarea tarifelor practicate de Operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. şi prevăzute în formularul 13- Oferta financiară, parte integrantă din Contractul de concesiune nr. 187/17.02.2014 şi respingerea solicitărilor Operatorului respectiv, reducerea cuantumului redevenţei, reducerea cuantumului penalităţilor şi îngheţarea penalităţilor de întârziere a plăţii redevenţei; : Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a terenului în suprafaţă de 80 m.p. teren situat în intravilanul comunei Lechinţa, str. Independenţei, lângă staţia PECO, cuprins în domeniul public al comunei Lechinţa, în vederea amenajării unui punct de informare şi încasare facturi; : Proiect de hotărâre privind aprobarea de masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Lechinţa pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă cetăţenilor comunei Lechinţa, locatari ori proprietari ai unor imobile afectate în timp de acţiunea factorilor climaterici, incendii, devenite improprii pentru locuire; : Proiect de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit intern; : Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei comunei Lechinţa pentru funcţionarea compartimentului de audit intern înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene Bistriţa-Năsăud a Asociaţiei Comunelor din România; Discutarea cererilor; Diverse.

Ţigău – satul oamenilor harnici
Ascunsă parcă între dealuri, localitatea Ţigău este renumită prin hărnicia celor ce vieţuiesc aici. De secole, români şi maghiari îşi trăiesc împreună bucuriile, viaţa în ansamblu, cu greutăţile inerente, cu munca câmpului, cu petreceri etc. Sunt 178 de gospodării, nu toate locuite, în care se munceşte zi şi noapte. Cei de aici n-au astâmpăr, brăzdează câmpul, au activităţi de familie, fac comerţ. Sunt pomii-viticultori, mecanizatori, horticultori, meseriaşi. Am ajuns într-o dimineaţă de iulie, când nu se instalaseră canicula, şi prin sat, o linişte deplină. Doar lătratul câinilor ori glasul gâştelor tulbura liniştea aşezării. Către cooperativă, zăresc un bătrân. Stă la umbră şi-mi zice că satul îi la lucru, că vine soarele mai în jos şi nu mai pot sta în câmp. Într-adevăr, sătenii, câţi mai trăiesc aici, sunt în livezi ori în grădinile de legume. Petraş Szekei Radu are în jur de 45 de ani şi poate fi un exemplu pentru fermieri. Are o livadă de vreo 4 hectare, întreţinută şi lucrată ca pentru expoziţie. Pomii, aliniaţi, bine întreţinuţi, terenul cosit, semn că fermierul ştie şi respectă întrutotul tehnologia. Şi se aşteaptă la o producţie pe măsura efortului şi a investiţiei făcute. În Ţigău, Laura Mathe, cultivă legume, aşa cum fac mulţi dintre consăteni, iar produsele proaspete ajung zilnic pe piaţa Bistriţei. Sunt căutaţi ţigăuanii pentru calitatea legumelor. Dar d-na Laura cultivă şi trandafiri, pe care, cu dragoste îi oferă doritorilor. Ţigăul este şi un sat mecanizat. Dacă în localitatea vecină, Chiraleş, spre exemplu, există doar 3 tractoare, în Ţigău sunt 24 cu întreaga gamă de utilaje necesare. Se cultivă peste 20 de hectare de cereale păioase, ceva mai multe hectare cu prăşitoare, există vii şi livezi cu pomi. În sat am auzit vorbindu-se în cuvinte frumoase despre Veronica Vereş, specialistă în mase plastice, despre Pap Irimie – comerciant, despre fierarul-potcovar, despre Pavel Iuşan, un gospodar de toată isprava şi omenia.
O mai veche doleanţă a sătenilor, crescători de animale, este pe cale să se realizeze, şi anume introducerea apei potabile. Am aflat că în perioada următoare vor începe branşările la reţeaua de apă potabilă, aşa că apa la robinet va fi în perioada următoare o certitudine. La care trebuie să adăugăm modernizarea şi asfaltarea drumului comunal, cu şanţuri şi podeţe, toate acestea vor conferi localităţii un statut cu totul special. Iar hărnicia şi bogăţia gospodarilor vor putea fi mai uşor evidenţiate.

Consilierii noştri
Secretar al Comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local Lechinţa – Liviu Man – se implică, în cunoştinţă de cauză şi bine documentat în tot ce are legătură cu cheltuirea banilor publici. Fiind şi un reprezentant al satului Sâniacob, de unde-şi are rădăcinile (tatăl acestuia fiind de-a lungul multor ani „primarul” aşezării), se implică cu dragă inimă în rezolvarea doleanţelor consătenilor. Când a fost vorba de modernizarea drumului şi introducerea apei potabile – obiective aflate în stadiu de finalizare, consilierul Liviu Man a fost în frunte, implicându-se cu toată priceperea lui. Şi a ştiut să facă în aşa fel încât lucrările să fie urgentate spre folosul sâniecobenilor. În Lechinţa, locuieşte pe strada Spitalului (se înţelege că demult nu mai există spital), o stradă modernizată de curând. Asfaltată, cu şanţuri betonate, cu multă verdeaţă. În vecinătate se află grădiniţa nouă. A urmărit îndeaproape cum se munceşte aici, pe şantier, fiind mulţumit de seriozitatea şi operativitatea meşterilor domnului Zoly. Într-adevăr, noul local arată ca o bijuterie, fiind un cadou plăcut pe care primarul Romeo Florian şi consilierii îl vor oferi celor mici în toamnă, la deschiderea noului an de învăţământ.
Consilierul Liviu Man a avut şi iniţiative legislative locale, iniţiative referitoare la acordarea titlului de Cetăţean de onoare, la denumirea străzilor. Şi mai are o dorinţă: să se amenajeze, vizavi, pe malul apei, un parc cu bănci, alei, pentru bătrânii care ar dori să se odihnească la umbra copacilor. O idee la care consilierul Liviu Man ţine foarte mult. De peste 30 de ani, în acelaşi loc de muncă, în silvicultură, Liviu Man este şi un gospodar desăvârşit, cultivă cereale păioase şi prăşitoare, legume, are o livadă cu pomi fructiferi, creşte animale, este un gospodar în adevăratul sens al cuvântului. Aşadar, în legislativul din Lechinţa există un consilier-gospodar, printre mulţi alţii, care-şi imprimă personalitatea în tot ceea ce priveşte bunul mers al treburilor din comună.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5