Meditaţie la Duminica a 12-a după Rusalii

Dumnezeu răspunde la toate întrebările omului şi care nu sunt puţine,important e însă să-L auzim

Mitropolitul de vrednică pomenire Antonie al Ardealului mărturiseşte într-una din predicile sale,că atunci când era profesor la seminarul monahal de la Mănăstirea Slatina(jud.Suceava),prin anii 1950-1953,când încă nu se înteţise prigoana comunistă asupra mănăstirilor,a adresat elevilor următoarea întrebare:,,Dacă ar învia un mort şi ar spune aşa:vă dau voie să-mi puneţi o singură întrebare,una nu două,fiindcă numai la una pot să vă dau un răspuns,ce întrebare i-aţi pune?”A doua zi elevii au venit cu diferite întrebări.Unii au spus că l-ar întreba despre cum este Dumnezeu,cum conduce lumea,cum judecă ,cum iartă etc.Alţii altfel de întrebări.Au fost unii care au propus întrebări naive,înguste neesenţiale.Cei mai mulţi au spus,însă că l-ar întreba:Ce să fac?Ce mă sfătuieşti să fac pentru a vieţui liniştit aici,dar şi dincolo,în aşa fel încât să nu-mi pară rău c-am trăit,dar nici că am murit?”Am început cu această evocare,pentru că ea conţine întrebarea esenţială din evanghelia de astăzi.
Evanghelia acestei duminici ne prezintă un dialog al omului cu Dumnezeu,constând din întrebări şi răspunsuri reciproce.Când omul întreabă şi răspunde Dumnezeu,când Dumnezeu întreabă şi răspunde omul.Dar să ne oprim asupra textului evangheliei:,,Şi, iată, venind un tânăr la El, I-a zis: Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică? Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. El I-a zis: Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb; Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte? Isus i-a zis: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăţia cerurilor. Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii s-au uimit foarte, zicând: Dar cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputinţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă”(Mt19,16-26).Acesta este textul evangheliei şi pentru a fi mai uşor de înţeles această meditaţie m-aş opri la cel puţin două lucruri:întrebări şi răspunsuri
1)Întrebări:-Învăţătorule ce bine să fac ,ca să moştenesc viaţa veşnică ?textul evangheliei ne spune că un tânăr care era şi bogat era preocupat de viaţa veşnică.Întrebarea pe care tânărul i-o adresează lui Iisus se referă la o faptă sau o poruncă specială,pentru că întreabă ce trebuie-şi nu ştim ce înţelegea dar vedem că în final renunţă foarte uşor la ea .Care porunci ?-Şi Iisus îi repetă poruncile:să nu ucizi ,să nu furi,să nu trăieşti în desfrânare,să-ţi cinsteşti părinţii,să nu fii martor mincinos.Iar toate aceste porunci fac referire la relaţiile sau raporturile om=om.Tânărul răspunde că toate acestea le-a păzit şi încă din tinereţe,adică era corect,era moral,era iubitor şi cinstitor de părinţi.Şi dialogul s-ar fi putut opri aici,dar tânărul îL mai întreabă pe Iisus :ce-mi lipseşte?-şi de aici urmează cea de-a doua parte a cuvântării pe care am intitulat-o:
2) Răspunsuri-dacă vrei să fii desăvârşit vindeţi averile,împartele săracilor şi apoi vino şi îmi urmează Mie.Dar cuvântul lui Iisus pare greu de înţeles şi greu de îndeplinit.Pentru că tânărul nu era pregătit şi dintr-un tânăr entuziast devine prăbuşit.Şi a plecat întristat pentru că avea multe avuţii.Nu l-a mai întrebat nimic pe Iisus,de unde am putea învăţa că nu poţi trece dincolo dacă rămâi aici,iar viaţa veşnică nu e o continuare materială.Rămas singur cu apostolii Iisus face o constatare:cu greu v-a intra un om bogat în împărăţia lui Dumnezeu.
Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi,prin care tânărul este eroul acestei pericope,ne face să ne punem câteva întrebări:
-câţi tineri din societatea noastră mai respectă,în totalitate poruncile lui Dumnezeu:îşi cinstesc părinţii ,nu fură, nu urăsc
-câţi dintre tinerii de azi se gândesc că trebuie să facă mai mult de cât au făcut până acum în planul spiritual al propriei mântuiri
-câţi îşi mai pun astăzi întrebarea:oare ce se v-a întâmpla cu mine după moarte.Sunt întrebări pe care ar trebui să şi le pună tinerii şi nu numai ei ci şi noi fiecare în parte.De aceea ca mesaj al acestei evanghelii sau mesajul acestei evanghelii l-aş îndrepta către cei tineri-pentru că tânărul îi adresează lui Iisus trei întrebări:
-ce să fac ?-era bogat dar îşi doreşte ceva care să-l împlinească mai mult.El observă că dincolo de trecător e ceva netrecător.Şi voi, nu odată dragi tineri v-aţi pus şi voi întrebări vouă sau altora-ce să fac:este întrebarea tinereţii,ce să fac să mă realizez professional,să-mi întemeiez o familie.Sunt aspiraţiile fiecărui tânăr şi nu numai,de aceea trebuie să-L întrebaţi pe Iisus-aţi făcut-o?-Care porunci ?-acelea care te fac moral, cinstit-astfel încât prin comportamentul tău să nu faci pe nimeni să sufere.Care porunci ?-întreabă-L tot pe Iisus.-Ce-mi lipseşte ?-nu multe .În cartea proverbelor din vechiul testament ni se spune:,,fiule dă-mi inima ta Mie şi ochii tăi să găsească plăcere în căile Mele”(proverb 23,26).Amin!
pr.Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5