Noutăţi pentru mămicile care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului

Prelungire de termen pentru depunerea actelor pentru schimbarea modului de acordare a indemnizaţiei pentru mame. Ministerul Muncii a anunţat că mamele care primesc acum indemnizaţia de 600 lei vor putea depune cererea de schimbare a modului de calcul pentru cea cu 85% din venit până pe 30 iunie 2009. Până atunci respectivele mămici vor continua sa primească lunar cei 600 de RON pana la recalcularea indemnizaţiei, pentru ca apoi să beneficieze ulterior şi de diferenţa de bani. Documentele prin care mamele care iau in prezent indemnizaţia de 600 lei pentru creşterea copilului îşi manifestă dorinţa de a primi indemnizaţia recalculată conform noii legi vor putea fi depuse până pe 30 iunie la birourile Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale.

Până în acest moment la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale au fost depuse peste 200 de cereri pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi aproape 300 de cereri pentru recalcularea cuantumului.

„Toate cererile depuse pentru recalculare, în perioada 1 ianuarie-16 februarie, vor fi soluţionate iar mămicile îşi vor primi banii în cursul lunii martie. Peste 50 de tătici au depus şi ei cereri pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului. Cea mai mare indemnizaţie ajunge undeva în jurul sumei de 4.000 lei, iar media este de peste 1.000 de lei”, ne-a precizat Maria Oltean, director executiv Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Bistriţa-Năsăud.

Conform oficialilor Ministerului muncii după recalcularea cuantumului, mamele vor primi şi diferenţele de sume începând cu ianuarie 2009. Trebuie amintit şi faptul că la sfârşitul anului trecut, premierul Boc a anunţat că indemnizaţia pentru creşterea copilului este, începând cu 1 ianuarie 2009, o valoare cuprinsă între 600 şi 4.000 de lei, nivelul maxim fiind plafonat la aproximativ trei salarii medii nete pe economie.

Ce trebuie sa conţină dosarul mamei

Dosarul cu acte prin care se solicită schimbarea modului de calcul a indemnizaţiei trebuie depus personal sau prin poştă, cu solicitare de confirmare de primire. Documentele necesare pentru recalcularea cuantumului indemnizaţiei prin aplicarea procentului de 85% asupra mediei veniturilor realizate în ultimele 12 luni înainte de naşterea copilului, sunt: o cerere care să cuprindă numele şi prenumele mamei, codul numeric personal, adresa, atât a persoanei beneficiare, cât şi a copilului pentru care se primeşte indemnizaţia, copie după certificatul de naştere al copilului şi după buletinul mamei şi o adeverinţă din care sa reiasă valoarea veniturilor profesionale realizate în ultimele 12 luni înainte de naşterea copilului.

Instituţia care ţine evidenţa acestor venituri poate fi angajatorul, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în cazul persoanelor care au beneficiat de indemnizaţie de şomaj), Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (pentru persoanele care au beneficiat de concedii medicale în ultimul an înainte de naştere), Casa Judeţeană de Pensii (în cazul beneficiarilor pensiei de invaliditate), respectiv autoritatea fiscala la care se depune declaraţia de venit.

Actele necesare mamelor care solicită pentru prima data indemnizaţia de creştere a copilului sunt: formularul tipizat prin care se solicită indemnizaţia, copia actului de identitate al mamei, copia certificatului de naştere al copilului, copia altor acte doveditoare care atesta filiaţia copilului, o adeverinţă privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi veniturile realizate în ultimele 12 luni înainte de naşterea copilului.

Cine poate primi indemnizaţia pentru creşterea copilului

Mamele pot primi indemnizaţia pentru creşterea copilului numai dacă în ultimul an înainte de naştere au realizat un venit profesional care poate fi socotit drept venit supus impozitului pe venit. Astfel, conform Ministerului muncii, pe lista de venituri care sunt luate în calcul pentru acordarea indemnizaţiei se află următoarele: veniturile comerciale, cele din prestări servicii, din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, arhitect etc.

De asemenea sunt luate in considerare sumele obţinute din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente, respectiv brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemănătoare. În plus, se iau in calcul şi veniturile provenite din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturi, cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole, precum şi din valorificarea produselor agricole.

Pentru mamele salariate, adeverinţa de venit este eliberată de la locul de muncă, iar în cazul în care mama este liber profesionistă, are o firmă, face parte din categoria celor care îşi câştigă existenţa din agricultură, şi are alte venituri în afară de salariu (cum ar fi dividende, acţiuni etc.) adeverinţa va trebui să fie vizată de agenţia fiscală de care aparţine. Banii vor fi primiţi prin card, daca aşa doresc solicitanţii, sau prin mandat poştal, la domiciliu.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5