Părintele Vasile Beni: Crucea în ortodoxie este personalizată pentru că îl are tainic pe Hristos în ea

Crucea în ortodoxie nu este văzută niciodată ca un simplu obiect,ea este personalizată pentru că îl are tainic pe Hristos în ea.

Înălţarea Sfintei Cruci este cea mai veche sărbătoare ortodoxă închinată Sfintei Cruci, fiind trecută în rândul praznicilor împărăteşti. Ea se prăznuieşte în fiecare an la 14 septembrie.Această sărbătoare aminteşte de două evenimente din istoria lemnului Sfintei Cruci şi anume:                          

1. Descoperirea între anii 326-335, la stăruinţa Sfintei Elena, mama împăratului Constantin cel Mare a Crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos. La 14 septembrie 335 a avut loc sfinţirea monumentalei biserici a Sfântului Mormânt, zidită de Constantin cel Mare şi tot în această zi Patriarhul Macarie al Ierusalimului, a înălţat crucea în faţa mulţimilor de credincioşi, care s-au perindat prin faţa ei, atingând-o şi cinstind-o cu toată sfinţenia.Al doilea eveniment pe care ni-L aminteşte praznicul Înălţării este aducerea Sfintei Cruci, luată de către regele Chosroes, al Perşilor, la 614 şi aşezarea din nou în biserica Sfântului Mormânt, de către împăratul Heraclius, la 629. În 14 septembrie, patriarhul Zaharia al Ierusalimului a înălţat-o din nou, spre vedere şi cinstire, în faţa credincioşilor. Toate rânduielile liturgice şi toate rugăciunile încep şi se termină în biserica ortodoxă cu semnul crucii.Semnul Sfintei Cruci ne aduce aminte de tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi şi, totodată, de tot ceea ce noi înşine trebuie să facem pentru El.De aceea pe mai departe m-aș opri asupra patru învățături și haideți să le luăm pe rând:                                             

1)Temeiuri din Noul Testament pentru a cinsti sf.Cruce                     

a)Crucea este altarul divin real și istoric al creștinismului, altar pe care Domnul Hristos S-a adus, "o dată, jertfă, ca să ridice păcatele multora" (adica ale acelora care voiesc să se mântuiască) (Evrei 9, 28). Crucea este, deci jertfelnicul lui Hristos, jertfelnic pe care El a fost și Jertfa sângeroasă, și Arhiereul Care a adus-o, "pentru toți, spre iertarea păcatelor". Jertfa sângeroasa de pe cruce, se prelungeste, până la sfârșitul veacurilor, în Biserică, prin Sfânta Liturghie, ca jertfă nesângeroasă .             

b) Crucea este "puterea lui Dumnezeu" (I Cor. 1, 18), pentru cei ce voiesc să se mântuiască, adica pentru cei ce cred. Cu puterea divină a crucii se laudă Sfântul Apostol Pavel, în slăbiciunile sale omenești și în necazurile și strâmtorările pe care le îndură (cf. Gal. 6, 14). Ea este "pecetea divină" de pe fața dreptcredincioșilor, pecete prin care aceștia au scăpat și scapă de urgiile vrajmașilor văzuti și nevăzuți. Cu acest lucru ne întâlnim în Vechiul Testament, unde se descrie nimicirea locuitorilor Ierusalimului: "...Treci prin mijlocul cetății, prin Ierusalim și însemnează cu semnul crucii" (adică cu litera "Tau", care, in alfabetul vechi, grec, avea forma unei cruci (+), pe frunte, pe oamenii care gem si plâng"... "dar să nu vă atingeți de nici un om care are pe frunte semnul "+". (Iezechiel 9, 4-6)                 c) Crucea este semnul Fiului Omului, la a doua venire-când Mântuitorul a fost întrebat care vor fi semnele celei de-a doua veniri a Lui,dar și care vor fi semnele că se apropie sfârșitul lumii,Acesta le-a zis:,,atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului”(Matei 23,30),adică sfânta Cruce.Aceste cuvinte ne arată că însuși Domnul nostru Iisus Hristos confirmă valoarea sau importanța sf.Cruci,în iconomia divină,în istoria mântuirii neamului omenesc,și aici ,în mod special cinstea ei cea mai mare,la Judecata din urmă.                                                                              

2)Care sunt înțelesurile însemnării credincioșilor cu sfânta Cruce                                                                                       

a)Dogmatic-istoric-care ne învață cât se poate de scurt și de limpede,întreaga istorie a mântuirii neamului nostru omenesc,istorie care este rezumată în Crez.Făcând semnul Sfântei Cruci, mărturisim credinţa în Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel răstignit pe Cruce, şi credinţa într-un Dumnezeu în trei ipostasuri. Într-adevar, când facem semnul Sfântei Cruci, rostind numele celor trei ipostase: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, mărturisim un singur Dumnezeu în trei feţe dumnezeieşti; iar semnul Crucii ne aduce aminte că Fiul lui Dumnezeu, făcut om, ne-a mântuit răstignindu-Se pe Cruce. Aşadarsemnul Sfântei Cruci este oarecum o învăţătură pe scurt a credinţei creştine                                                        b) Înțelesul dogmatic-moral-cele două degete lipite în podul palmei,înfățișează pe de-o parte pe Adam și Eva care cu smerenie și pocăință se pleacă sfintei Treimi,iar pe de altă parte,înseamnă și cele două firi,cu care Fiul lui Dumnezeu a coborât pe pământ,firea dumnezeiască și firea omenească.Iar când ne facem semnul sfintei Cruci ne îndreptăm mâna dreaptă la frunte și zicem: zicem In numele Tatălui- arătând cinstirea pe care I-o acordăm l –a Dumezeu Tatăl,apoi ducem  mâna la piept si zicem și al Fiului-arătând coborârea pe pământ a  Acestuia ca să ne mântuiască,apoi in partea dreaptă și stângă a umerilor  zicând și al Sfântului Duh,arătând că impăcarea noastră cu Tatăl și Fiul se  face prin harul Sf. Duh.Sfantul Vasile cel Mare zice:il chemăm pe Tatăl  care pe toate le rânduiește,pe Fiul care pe poate le săvârșește și pe  Duhul  SfântAcareApeAtoateAleAplinește.  Pe scurt spus, crucea creștină, fie că este construită din vreun material, fie ca este schițată, cuviincios, de către creștini, pe fața lor, este semnul de aducere aminte și de mărturisire ale celor mai însemnate momente din istoria mântuirii noastre: căderea in păcat a lui Adam, coborârea pe pământ a Domnului Hristos, jertfa Sa pe Cruce, înălțarea Sa la ceruri.                                                                           

3)Ce ne învaţă Sfinţii Părinţi despre semnul crucii?-Crucea ocroteşte de relele trupeşti. Semnul crucii a cruţat de nimicire pe cei întâi născuţi ai Israelului, fiindcă semnul făcut pe stâlpii şi pe pragurile uşilor, pe lângă care îngerul morţii a trecut fără să bată, închipuia semnul crucii. Acesta era semnul care vindeca pe cei muşcaţi de şerpi, fiindcă şarpele de aramă ridicat în pustie de Moise, care salva pe oameni numai uitându-se la el, preînchipuia semnul Sfintei Cruci. Nu putem cunoaşte un imn mai frumos închinat Sfintei Cruci decât al Sfântul Ioan Gură de Aur care zice: „Crucea este nădejdea creştinilor, învierea morţilor, călăuza celor deznădăjduiţi, cârja de sprijin a celor ologi, mângâierea celor săraci, frâul celor bogaţi, pierzania celor mândri, pedeapsa făcătorilor de rele, biruinţa asupra diavolului, învăţătura celor tineri, susţinerea celor lipsiţi, cârmaciul corăbierilor, nădejdea naufragiaţilor, zidul de apărare al luptătorilor. Crucea este părintele celor orfani, apărătoarea fecioarelor, sfătuitoarea iubitorilor de dreptate, liniştea celor întristaţi, apărătoarea celor mici şi slabi, înţelepciunea bărbaţilor, ultimul gând al bătrânilor, lumina ce luminează în întuneric, măreţia şi strălucirea conducătorilor credincioşi, libertatea robilor, slava muncilor, doctorul celor bolnavi, pâinea celor flămânzi, izvor a toată înţelepciunea şi acoperământ celor goi".Crucea, zice Sfântul Ioan Damaschin, este pavăza, arma şi semnul de biruinţă împotriva diavolului", iar Biserica noastră cântă: "Doamne, armă asupra diavolului crucea Ta ai dat-o nouă, că se îngrozeşte şi se cutremură, necutezând a căuta spre puterea ei". Mulţi sfinţi obişnuiau să alunge gândurile rele din cugetul lor făcând numaidecât semnul crucii.                                                                                         

4)Proprietăţile semnului crucii, studiate ştiinţific-Oamenii de ştiinţă ruşi au dovedit experimental proprietăţile miraculoase ale semnului crucii şi al rugăciunii. "Am stabilit că obiceiul facerii semnului crucii deasupra mâncării şi băuturii, înainte de masă, are un profund sens mistic. În spatele lui este un folos practic: mâncarea este purificată efectiv instantaneu. Este un mare miracol, ce se întâmplă fizic în fiecare zi", a declarat fizicianul Angelina Malakhovskaya, citat de Agenţia Interfax.Malakhovskaya a studiat puterea semnului crucii timp de 10 ani. Ea a descoperit, în special, proprietăţile bactericide unice ale apei după ce este binecuvântată cu o rugăciune ortodoxă şi cu semnul crucii.Oamenii de ştiinţă au studiat impactul rugăciunii "Tatăl nostru" şi al semnului crucii asupra bacteriilor patogene. Mostre de apă din diferite surse - fântâni, râuri, lacuri - au fost folosite în cercetare. Toate mostrele conţineau anumite bacterii. S-a observat că dacă se rosteşte rugăciunea domnească şi se face semnul curcii asupra apei, numărul de bacterii dăunătoare scade de şapte, zece, sute chiar mii de ori. Experimentele au fost făcute astfel încât să se excludă posibilul impact al sugestiei mentale. Rugăciunea a fost spusă atât de credincioşi, cât şi de necredincioşi, iar numărul bacteriilor, indiferent de mediu, a scăzut. Oamenii de ştiinţă au mai dovedit efectul benefic al rugăciunii şi al semnului crucii asupra oamenilor. S-a stabilit că presiunea sângelui tuturor celor supuşi la teste s-a îmbunătăţit. S-a mai observat că dacă semnul crucii este făcut neîngrijit, şi fără să atingă punctele corespunzătoare - centrul frunţii, centrul plexului solar şi umerii -, rezultatele pozitive ale testelor sunt mai slabe sau chiar absente.De aceea să încercăm să ne facem acest semn pentru că prin el noi îl mărturisim pe Tatăl,pe Fiul și pe Duhul Sfânt.Amin!

 

Pr.Vasile Beni

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5