Pr. Vasile Beni despre Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Dragii noştri credincioşi!

În fiecare an, la data de 8 noiembrie, îi pomenim şi îi sărbătorim pe sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, împreună cu soborul tuturor puterilor cereşti, praznic închinat celor mai cunoscuţi dintre îngeri, cel mai des invocaţi în Sfânta Scriptură.

Conform Sfintei Scripturi şi Sfintei Tradiţii, Puterile cereşti netrupeşti se împart în nouă cete: Serafimii, Heruvimii, Tronurile, Domniile, Puterile, Stăpâniile, Începătoriile, Arhanghelii şi Îngerii.

Arhanghelii sunt „cei dintâi dintre îngeri“, ei fiind vestitori pe pământ pentru voia lui Dumnezeu, împlinitori ai voii lui Dumnezeu, teofori sau purtători ai harului şi lucrării lui Dumnezeu, fiind cele şapte duhuri care stau în faţa Tronului lui Dumnezeu: Mihail, Gavriil, Rafail, Salatiil, Uriil, Gudiil şi Varahil, primii doi dintre aceştia fiind cei mai cunoscuţi.

Sfântul Arhanghel Mihail -în ebraică, numele lui înseamnă „Cine este ca Dumnezeu”,  este îngerul dreptăţii şi al adevărului, simbolizând legea, fiind cel care a pus capăt căderii îngerilor răi, cel care i s-a arătat lui Iacov când fugea de mânia fratelui său Isav şi a vrăjitorului Valaam, care voia să blesteme poporul Israel, şi unul din cei care i-au vestit lui Lot pierirea Sodomei şi Gomorei. De asemenea el este cel care a venit şi l-a întărit pe Iosua, fiul lui Navi, înainte de începerea cuceririi Canaanului.Arhanghelul Mihail l-a păzit pe Daniel în groapa cu lei. Iar la sfârşitul veacurilor, el împreună cu toată ceata arhanghelilor, va suna din trâmbiţă chemând lumea la judecată.

 În iconografia ortodoxă, Arhanghelul Mihail este reprezentat purtând în mână o sabie de foc, pentru că el pedepseşte păcatul, nedreptatea şi îi apără pe cei drepţi.

Sfântul Arhanghel Gavriil, numit şi înger al harului, este cel care reflectă în firea şi în lucrarea sa bucuria şi blândeţea lui Dumnezeu, este binevestitorul Naşterii Domnului şi al celui mai important prooroc – Sfântul Ioan Botezătorul, el i-a tâlcuit proorocului Daniel viziunile, a vestit naşterea Fecioarei Maria şi a hrănit-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu în Sfânta Sfintelor. Conform mărturiilor cronicarilor, Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a prăvălit piatra de la uşa mormântului Mântuitorului şi a şezut deasupra ei.

Sfântul Arhanghel Gavriil este ocrotitorul familiilor, mamelor, fecioarelor, copiilor, părinţilor care dau naştere copiilor, îi cresc în credinţă şi îi pregătesc pentru mântuire şi pentru viaţă veşnică. El este şi ocrotitor al monahilor şi monahiilor, al celor care vieţuiesc în mănăstiri şi în sihăstrie sau în pustie.

Arhanghelul Gavriil este reprezentat în iconografia noastră purtând în mână o floare de crin alb, ca simbol al purităţii, al bucuriei şi binecuvântării, pentru că el aduce neamului omenesc vestea cea bună a întrupării Fiului lui Dumnezeu, care aduce mântuirea.

Concluziv fiind am putea spune că sfinţii Îngeri sunt pomeniţi săptămânal, în fiecare zi de luni, dar şi la fiecare Sfântă Liturghie, fiindcă ei se roagă împreună cu Biserica întreagă înaintea Tronului Preasfintei Treimi. Ei îi păzesc şi călăuzesc pe oameni pe calea mântuirii, fiindcă fiecare om primeşte la Botez un înger păzitor, care îl îndeamnă tainic în conştiinţă să săvârşească binele, să facă voia lui Dumnezeu. Amin!                                                    

Mulţi şi binecuvântaţi ani sărbătoriţilor!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5