Executivul şi legislativul năsăudean

Au înfiinţat Grupul mixt de lucru pentru romi

Aleşii locali năsăudeni au dezbătut şi aprobat în unanimitate înfiinţarea Grupului mixt de lucru pentru implementarea Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor din urbea lor, care depăşesc numărul de 300. De asemenea, în şedinţa de consiliu local, legislativul a aprobat şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestui grup care va propune şi va urmări realizarea acţiunilor şi proiectelor de interes public comunitar, în domeniile sectoriale prevăzute în Strategia Guvernului României.

Acest grup este condus de un preşedinte – ing. Ovidiu Victor Maghiar, viceprimarul oraşului, un vicepreşedinte – Alina Maria Frişan – domeniul sectorial de consiliere pentru romi, doi secretari – Elvira Bârlădeanu – din cadrul biroului de Asistenţă socială, autoritate tutelară, securitate socială, sănătate, protecţia copilului şi Luminiţa Plaviuc – Partida Romilor, domeniul sectorial privind protecţia copilului şi violenţa domestică, precum şi un număr de 15 membri din domeniile sectoriale: educaţie, cultură şi culte, locuinţe, stare civilă – administraţie publică, urbanism şi realizarea lucrărilor publice, tehnic – investiţii, justiţie şi ordine publică – respectarea legalităţii, comerţ – servicii – economie – protecţia consumatorului, sănătate publică, învăţământ – cultură – culte - educaţie, ordine publică - pază, economie - securitate socială, adică reprezentanţi ai diferitelor structuri sociale cu abilităţi în domeniu.

Grupul mixt de lucru pentru romi se va întruni trimestrial sau de câte ori o va impune situaţia. Proiectele iniţiate de grupul mixt vor fi supervizate – din punct de vedere financiar şi al expertizei, de către Comisia judeţeană pentru romi, care le vor înainta pentru avizare, comisiilor ministeriale, pe cele zece domenii sectoriale cuprinse în strategie.

Toate hotărârile Grupului mixt pentru romi se adoptă prin consens. În cazul în care nu se ajunge la consens, diferendele vor fi propuse spre soluţionare Comisiei mixte judeţene aprobate în acest sens.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5