Breviar astrist – aprilie 2016

Pentru astriștii năsăudeni, evenimentul cel mai important al lunii aprilie era organizarea serbărilor dedicate Academiei Române, la împlinirea a 150 de ani de la înființarea acesteia, serbări organizate și găzduite de astriștii năsăudeni, în cinstea faptului că numeroși astriști ai Țării Năsăudului, de-a lungul timpului, au primit înalte demnități și titluri academice. De aceea, pentru editarea în timp util a volumului pregătit de profesorul Ioan Seni, președintele Despărțământului ASTRA Năsăud, Academia Română la 150 de ani (1866-2016). Academicienii năsăudeni se aduc binemeritate mulțumiri editurii Napoca Star din Cluj-Napoca, director Dinu Virgil și finanțatorilor acestui volum: Biblioteca Județeană – director Ioan Pintea, Centrul Județean de Cultură – director dr. Gavril Țărmure și Primăria Năsăud – primar Mircea Romocea, prin Casa de Cultură Năsăud – manager Silviu Rus, gazda acestor manifestări.

În 8-9 IV avea loc Adunarea ASTREI Iași la care au participat și astriștii năsăudeni: Ana Filip - Salva, Floarea  Pleș - președinta ASTREI oraș Năsăud, Ioana Lăpușneanu - Năsăud, Gabriela Herța - Romuli, Ioan Seni – președintele Desp. Năsăud al ASTREI.  Raveca Vlașin din Dej. Pe lângă ordinea de zi obișnuită, cu rapoartele anuale și proiectele ASTREI Iași, monitorizate de președinta Areta Moșu, au fost admirați pentru expunerile lor: Dr Petru Guran – secretar de stat cu problemele românilor de pretutindeni, prof. univ. dr. Gh. Iacob, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași (conferința: Strategia națională a României în secolele XIX-XXI. Problema identității), dr. Mircea Cristian Ghenghea – Universitatea „Al.I. Cuza”, cercetător dr. Dan Gabriel Sîmbotin – Academia Română, filiala Iași, care s-au referit la raporturile dintre ASTRA și Academia Română, respectiv la activitățile educative ale ASTREI contemporane. Au fost prezentate numeroase cărți și reviste, din țară și de peste Prut. Situația ASTREI năsăudene a fost prezentată de ec. Floarea Pleș și profesorul Ioan Seni, care, prezentându-și cartea despre ..Academicienii năsăudeni, s-a referit la năsăudenii cu demnități academice.

În 10 IV astriștii năsăudeni l-au sărbătorit pe profesorul Romulus Berceni, la împlinirea frumoasei vârste de opt deceni, prilej potrivit pentru a-i aprecia activitatea și cărțile editate în ultimii ani. Diploma jubiliară i-a fost înmânată de Ioan Mititean – președintele Ligii Scriitorilor, filiala Năsăud. Aprecieri esențiale au făcut pr. dr. George Celsie și prof. Ioan Seni iar corul „Laudatio” din care face parte, i-a întreținut atmosfera de sărbătoare.

11 IV: Teatru la Casa de Cultură Năsăud, unde năsăudenii au admirat piesa Colecționarul de prieteni, pusă în scenă de trupa maestrului Misirianțu, de la Teatrul de Stat din Cluj-Napoca. Managerul Casei de Cultură – Silviu Rus a asigurat condiții din cele mai bune pentru confortul artiștilor oaspeți și a spectatorilor năsăudeni.

În 16 IV avea loc Adunarea ASTREI Dej la care au participat și astriștii năsăudeni: Ioan Mititean, Ovidiu Maghiar, Gabriela Herța, Ioana Lăpușneanu și Ioan Seni. Năsăudenii au admirat conlucrarea dintre ASTRA Dej – președinte ec. Dr. Gavrilă Radu și autoritățile locale, reprezentate de primarul Costan Morar. Au admirat conferința profesorului dr. Teodor Ardelean – președintele ASTREI Maramureș și director al Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare, conferință ce s-a referit la demnitățile academice primite de numeroși astriști, la nivel național. Au admirat rapoartele, activitatea și discuțiile astriștilor dejeni, dorința lor de a se manifesta pe planul culturii locale și naționale. Cuvinte ziditoare au rostit preotul Ioan Morar – președintele ASTREI Gherla, arhimandritul Nicolae – starețul Mănăstirii Nicula, Vasile Iuga – directorul editurii „Bogdan Vodă”, alți profesori sau intelectuali dejeni... Ioan Mititean le-a prezentat și oferit cartea Pagini de ziar, pagini de carte, vol. XVIII, 2015, iar profesorul Ioan Seni, cartea Academia Română la 150 de ani (1866-2016) Academicienii năsăudeni, 2016, referindu-se la astriștii năsăudeni care au primit demnități academice, dar mai ales la problemele actuale ale Țării, abordate în comun de ASTRA și Academia Română.

17 IV:  Prin grija profesorului Cornel Pop, care instruiește și corul „Laudațio” din Năsăud, câțiva dintre coriștii năsăudeni: Sorin Găzdac, Ioan Frieș, George Dohotar și Ioan Seni au însoțit Corala „Andrei Mureșanu” din Bistrița în programul liturgic prestat la Mănăstirea Nicula din Gherla - stareț Preot Arhimandrit Nicolae. Cuvântul ziditor l-a rostit profesorul pr. dr. Alexandru Moraru de la Facultatea de Teologie a UBB Cluj-Napoca. Atât dirijorul arhidiacon Cornel Pop, cât și starețul și profesorul universitar au primit cartea profesorului Ioan Seni referitoare la academicienii năsăudeni...

18 IV: Muzeul Grăniceresc găzduia expoziția de pictură religioasă a profesorului Daniel Paneș din Feldru. La vernisare au vorbit laudativ profesorul Lucian Bichigean, dr. Lucian Vaida,  Ioan Nistor, preoții Triandafil Teodorescu, Ioan Ilis și George Toader, din Feldru, profesorul Mihalache-Gava Mircea și Lucreția Mititean. Expoziția a fost dedicată sărbătorilor pascale din acest an. Felicitări Daniel, felicitări copiilor pe care-i educi..      În aceeași seară, maestrul Misirianțu, cu trupa sa de actori din Cluj-Napoca a prezentat la Casa de Cultură, un program vesel și relaxant de teatru, întitulat Improvizacii.

23 IV: Lansarea volumului Academia  Română la 150 de ani (1866-2016) Academicienii năsăudeni, autor prof. Ioan Seni, s-a bucurat de o prezență de excepție. De la stânga la dreapta: Ioan Pintea – director Biblioteca Județeană, prof. univ. dr. Ironim Marțian – Cluj-Napoca, dr. Gavril Țărmure – director CJC BN, ec. Floarea Pleș - președinte ASTRA oraș, prof. Ioan Seni – președinte Desp. ASTRA Năsăud, academician Dumitru Protase, prof. Mircea Romocea – primar, prof. dr. Teodor Ardelean – director Bibl. Jud. „Petre Dulfu”, președinte ASTRA  Baia Mare, Alexandru Pugna, vicepreședinte CJ BN, col. dr. Vasile Tutula, Cluj-Napoca. În spiciurile lor au elogiat trecutul Năsăudului, valoarea școlilor sale, patrimoniul moștenit de generațiile prezente și viitoare, datoria recunoștinței pentru acest patrimoniu... Analizând cartea, au evidențiat criteriile după care a fost structurată: a) academicieni absolvenți ai Gimnaziului Grăniceresc sau a actualului Colegiu Național „George Coșbuc” - 17; b) academicieni absolvenți ai altor școli năsăudene (Normala, Triviala, „Vasile Nașcu”) – 4; c) academicieni legați de Năsăud prin rudenii apropiate sau conjunctural – 4; d) academicieni aparținând altor localități din județ - 10; Cuvinte mărinimoase au rostit și primarul Mircea Romocea, președinta Floarea Pleș, managerul Casei de Cultură – Silviu Rus, directorul ziarului „Răsunetul” – Menuț Maximinian (care l-a propus pe academicianul Dumitru Protase – membru de onoare al județului, pe anul 2016, anul jubiliar al Academiei Române), Ioan Mititean, care a oferit autorului Ioan Seni și Diploma Ligii Scriitorilor, filiala Năsăud, Mircea Daroși, Romulus Berceni... Acțiunea a fost susținută de Casa de Cultură, Intex Năsăud, Blacteea, Axa, Plastinvest, Alimex Salvan, Ana Filip - Salva, Rodica Fercana – Bistrița, Ștefan Ghioc - Năsăud. Cartea lansată este un bun câștigat atât pentru ținutul năsăudean, cât și pentru întregul județ. Prin comenzi suplimentare la editură, fiecare bibliotecă școlară sau comunală, în limita a 600-700 lei se poate dota cu peste 50 de exemplare în inventar, ceea ce ar acoperi pe plan local, necesitățile prezente și viitoare de informare pe această temă. Galeria academicienilor năsăudeni găzduită de Casa de Cultură poate atrage un număr sporit de turiști, mai ales dacă va fi dotată cu instalații moderne prin care, apăsând pe un buton ales, să poți vedea și auzi aspecte concrete din viața oricărui academician preferat. Acest model poate fi util și pentru Centrul Turistic al orașului Năsăud sau pentru Muzeul Grăniceresc ori Clolegiul Național „George Coșbuc”.  Parcul central al orașului sau parcul Colegiului ar putea găzdui în viitor o galerie de busturi, reprezentându-i pe academicienii năsăudeni. Organizarea la Năsăud a unei tabere naționale sau internaționale de sculptură ar putea rezolva această problemă într-o singură vară... Depinde totuși de calitatea și voința edililor locali aleși de coorășenii noștri, depinde de sursele de finanțare găsite (proiecte...).

26 IV: Bucuria astriștilor năsăudeni a fost deosebită, când la Biblioteca  Jud. s-a inaugurat noul corp de clădire, cu sala de conferințe „Gavril Scridon”, cu sala de lectură „Liviu Rebreanu”, mediateca și alte spații care vor contribui la modernizarea acțiunilor educative promovate de această instituție. Acest succes demonstrează cu 

argumente concrete, felul cum CJ s-a aplecat spre domeniul CULTURII, domeniu în care s-a investit și în care au fost promovați intelectuali deosebit de valoroși, care-și pun în evidență înaltul lor profesionalism prin tot ceea ce proiectează și realizează. Între numeroșii bistrițeni, măiereni, beclenari, bârgăuani ș.m.a. s-au aflat și năsăudenii Ioan Seni, Ioan și Lucreția Mititean, Mircea Daroși, Romulus si Valeria Berceni, bucuroși inclusiv de lansarea volumului Locuri şi monumente literare din judeţul Bistriţa-Năsăud, album îngrijit de David Dorian, de vernisarea  expoziției stradale Liviu Rebreanu, și de vizitarea Clubului cărții COOȘBUC. O expoziție stradală cu postere reprezentând academicienii năsăudeni s-ar putea realiza și la Năsăud, anual, de Zilele Academiei Române, în luna aprilie, spre beneficiul orașului și al întregului ținut...

Despărțământul Năsăud al ASTREI aduce calde mulțumiri celor care orientează 2% spre această societate culturală, având C.U.I. 18062707 și cont bancar la BCR Năsăud: RO94 RNCB 0040148332330001

 

Prof. Ioan Seni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5