Cardul de sănătate devine obligatoriu din 1 mai, şi nu 1 aprilie. Noi precizări despre cardul de sănătate

Cardul naţional de sănătate va deveni unicul instrument de validare a serviciilor medicale acordate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, începând cu 1 mai 2015, ne anunţă prin intermediul unui comunicat de presă, Camelia Ilişuan, preşedinte CJAS BN.

Până în mai, utilizarea cardului naţional de sănătate se va face în paralel cu actualul sistem de validare a serviciilor medicale. Cardurile naţionale de sănătate nedistribuite şi predate de către operatorul de servicii poştale la Casa de Asigurări de Sănătate sunt distribuite asiguraţilor de către casele de asigurări de sănătate, prin prezentarea acestora la sediul casei de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul.

"Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita-Nasaud a distribuit aproximativ 1500 de carduri naţionale de sănătate din totalul de 13.600 carduri returnate. Asiguraţii pot verifica online, pe site-ul casbn.ro, dacă există cardul lor de sănătate la sediul casei de asigurări. În cazul în care nu se regăsesc pe listele publicate pe site, înseamnă că li se va emite şi vor primi ulterior cardul, deoarece procesul de tipărire şi de distribuire a cardului de sănătate continuă. Săptămâna viitoare vor fi emise alte aproximativ 14.000 de carduri pentru asiguraţii care nu au intrat încă în posesia cardului naţional de sănătate”, spune Camelia Ilişuan, preşedintele CJAS BN.

Potrivit actului normativ, serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în condiţiile actelor normative în vigoare, fără a fi necesar cardul naţional de asigurări sociale de sănătate. Cardul va fi folosit și de către furnizorii de servicii medicale, medicamente sau dispozitive medicale.

Persoanele care vor împlini vârsta de 18 ani după 1 februarie2015 sau dobândesc calitatea de asigurat prin plata contribuţiei ulterior acestei date şi, ca urmare, nu li s-a emis încă un card naţional de sănătate, vor face dovada calităţii de asigurat în baza unei adeverinţe de asigurat eliberată de casa de asigurări de sănătate. Această adeverinţă este valabilă până la data la care asiguratul intră în posesia cardului, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii acestuia.

Persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă primirea cardului naţional, vor depune o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens la casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidenţă, însoţită de cardul naţional, în situaţia în care acesta a fost distribuit. Aceste persoane vor face dovada calităţii de asigurat pe baza adeverinţei de asigurat, având o valabilitate de trei luni, eliberată la solicitarea asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă. Cardurile naţionale de sănătate nedistribuite şi predate de către operatorul de servicii poştale la casele de asigurări de sănătate urmează a fi distribuite asiguraţilor de către casele de asigurări de sănătate, fie prin prezentarea acestora la sediul casei de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, fie prin intermediul medicilor de familie, cu ocazia primei prezentări în vederea acordării unui serviciu medical. Pentru obţinerea acestei adeverinţe, asiguratul va depune o declaraţie pe propria răspundere că refuză cardul de sănătate din motive religioase sau de conştiinţă şi va depune, la casa de asigurari, cardul de sănătate, în cazul în care i-a fost distribuit. Menţionăm faptul că această alternativă presupune deplasarea periodică a asiguratului la casa de asigurări pentru a solicita adeverinţa de asigurat.

Cardurile nerecepţionate sau returnate de către asiguraţii care le refuză vor rămâne la casa de asigurări, de unde le pot ridica oricând, în cazul în care revin asupra deciziei de a nu deţine acest card.

"Activarea cardului de sănătate se poate face la oricare dintre furnizorii de servicii medicale, medici de familie, spitale, laboratoare, pe măsură ce asiguraţilor le sunt necesare serviciile medicale respective. Nu există o data limită de activare a cardului. În principal, activarea înseamnă schimbarea codului de siguranţă prestabilit cu un cod de siguranţă personal şi nedivulgabil”, subliniază preşedintele CJAS BN.

Actul normativ reglementează şi modul de eliberare a unui nou card, în cazul pierderii, distrugerii sau a modificării datelor personale.

"În această situaţie este stabilită o procedură simplificată, care presupune un singur drum la casa de asigurări pentru a depune o cerere-tip, copie de pe CI şi actele doveditoare pentru plata contravalorii cardului şi a cheltuielilor de distribuire prin servicii poştale. Plata se va efectua la sediul casei de asigurări, iar cheltuielile sunt identice cu cele efectuate de CNAS şi MS pentru primul card. După depunerea documentelor, asiguratul va primi acasă, în termen de 30 de zile, noul card. Între timp, cardul va apărea inactiv în sistem, iar asiguratul va beneficia de servicii medicale în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate. Data de la care se vor putea primi cereile eliberare ale noului card, în cazul pierderii, distrugerii sau a modificării datelor personale, va fi comunicata ulterior prin mijloacele mass-media”, explică Camelia Ilişuan, preşedinte CJAS BN.

Cardul naţional, împreună cu prescripţia electronică şi cu dosarul electronic al pacientului, face parte din proiectul "Platforma informatică a asigurărilor de sănătate - PIAS". 

Autorităţile cred că atât cardul, cât şi prescripţia electronică reprezintă măsuri pentru eliminarea fraudei din sistem şi pentru verificarea reţetelor.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5