PROASPĂT DOCTOR ÎN TEOLOGIE: PREOT DAN ELIODOR MOLDOVAN

Drumul spre cunoaştere, spre emancipare intelectuală şi spirituală este unul anevoios, complicat, dar la capătul lui se vede fericirea. Avea mare dreptate omul de ştiinţă german Alexander von Humbold (1769-1859), al cărui nume a fost luat de o universitate din Berlin, când a spus că „e o mare fericire să lărgeşti hotarele cunoaşterii omeneşti”.

Pe un astfel de drum s-a înscris şi tânărul preot Dan Eliodor Moldovan când a decis să pregătească un înalt titlu academic: acela de doctor în teologie.

În data de 17 noiembrie 2011, în Aula Nicolae Ivan a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj, a susţinut examenul final pentru finalizarea mai multor ani de pregătire sârguincioasă, sistematică, profundă.

Alături de familia sa şi de câţiva prieteni i-am fost alături în această zi, când, între două avioane a susţinut teza cu o temă foarte interesantă şi nouă din punct de vedere al cercetărilor teologice: Tradiţia “Cinei Domnului” între exegeză şi Wirkungsgeschichte…”

Comisia de doctorat a fost alcătuită din importante personalităţi ale vieţii teologice:

*preşedinte : preot Conf. univ. dr. Ştefan Iloaie, consilier cultural al Mitropoliei Clujului ;

*conducător teză : preot Prof. univ. dr. Stelian Tofană;

*referenţi: -preot Prof.univ. dr. Vasile Mihoc, Universitatea “Lucian Blaga”-Sibiu;

-preot Conf. univ. dr. Constantin Preda, Universitatea Bucureşti;

-preot Prof. univ. dr. Ioan Chirilă, decanul Fac. Teologie Ortodoxă Universitatea “Babeş-Bolyai”-Cluj-Napoca;

Teza de doctorat a fost structurată pe 7 capitole mari : 1.-Hermeneutica sensului ; 2. –Coordonate hermeneutice în ortodoxie ; 3. –Wirkungsgeshichte ca fenomen şi componentă în interpretarea Sfintei Scripturi ; 4. – « Masa » şi « Cina euharistică »- o perspectivă Wirkungsgeschichte ; 5. –Tradiţia « Cinei Domnului » şi Wirkungsgeschichte ; 6. –Teologia relatărilor de instituire a Euharistiei ; 7.-Evaluare finală.

Candidatul a făcut un rezumat al conţinutului tematic insistând pe explicarea termenilor, în special pe cel de Wirkungsgeschichte, termen german de dată mai recentă prin care se încearcă explicarea evenimentelor şi ideilor biblice prin prisma evoluţiei istorice a acţiunii acestora asupra atitudinii oamenilor cărora se adresează.

Termenul Wirkungsgeschichte vine de la două cuvinte germane :

-Wirkung care înseamnă acţiune, influenţă, înrâurire; efect, rezultat, impresiune – de aici şi verbul wirken care înseamnă a face, a produce efect.. ; (în germană litera w se citeşte ca v românesc, nu ca în engleză) ;

-Geschichte (citit geşihte), care înseamnă istorie ;

Aşadar termenul Wirkungsgeschichte se referă la istoria efectului, a rezultatului şi se aplică, în teologie, pentru a urmări modul în care învăţăturile biblice au produs/produc efecte.

Susţinerea Tezei s-a bazat pe o sumă de informaţii provenite dintr-o bibliografie vastă, informaţii selectate cu mare grijă şi probitate şi sintetizate cu originalitate, motiv pentru care referenţii au adus laude candidatului, subliniind valoarea ştiinţifică şi practică a lucrării.

În final au avut loc intervenţii din partea audienţei, intervenţii care au mers pe aceeaşi linie a evidenţierii valorii acestei lucrări. Subsemnatul a intervenit şi cu părerea că această nouă teorie-metodă (aici au fost discuţii) numită Wirkungsgeschichte ar trebui preluată şi de către domeniul învăţământului şi educaţiei, întrucât şi oamenii şcolii trebuie să urmărească eficienţa, istoria rezultatului..., întrucât activitatea de formare religioasă, instructiv-educativă, morală se face nu numai în sincronie ci se vede în diacronie, bază pe care se creează acea imagine, concepţie despre lume numită în filosofia germană ca Weltanschauung.

Tânărul preot Dan Eliodor Moldovan (născut la Beclean în 12.08.1973), căruia i s-a acordat Titlul de Doctor în Teologie cu calificativul Magna cum laude, a urcat pe treptele devenirii umane şi ale îndumnezeirii, a sa Wirkungsgeschichte (din punct de vedere pedagogic) s-a concretizat la data de 17 noiembrie 2011.

Acest Titlu este rezultatul unei munci pe care a început-o încă din şcoala generală. Între anii 1989-1994 a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox din Cluj, iar în perioada 1994-1998 a fost student al Facultăţii de Teologie Ortodoxă (secţia Pastorală) din Cluj. Concomitent a frecventat şi un Modul pedagogic pentru învăţământul religios, după care între anii 2002-2004 a pregătit şi a susţinut Master la Facultatea de Teologie din Cluj cu lucrarea « Interpretarea Sfintei Scripturi în viaţa liturgică a Bisericii, între tradiţie şi critica modernă ». În anul 2004 a publicat volumul „Cercetarea nou-testamentară“ , Editura Alma Mater dib Cluj.

Acesta a fost doar începutul evoluţiei şi devenirii lui Dan Eliodor Moldovan. A urmat cursuri de limba engleză şi germană după care a ales pregătirea în străinătate, în Elveţia. A fost Student Erasmus la Universitatea din Berna (2005-2006), Student la Facultatea de Teologie din Berna, studiu aprofundat-Exegeza Noului Testament ; a frecventat cursuri de limba germană pentru studii universitare (Freiburg).

Ţelul avansat a fost cel de a pregăti doctoratul, din 2007 devenind Doctorand la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Luzern (Elveţia), la profesorul Walter Kirchschläger, prietenul şi colaboratorul conducătorului ştiinţific din Cluj, domnul Stelian Tofană.

Tânărul preot Dan Eliodor Moldovan, descendent pe linie paternă al unei vechi familii de preoţi din Prundu Bârgăului (Vrăsmaş) are deja şi o bogată activitate profesională : profesor de religie la Liceul « Radu Petrescu » din Prundu Bârgăului (1998-2005), preot în Parohia din Colibiţa (2001-2005), supervizor şi traducător în tabere de copii, catehet în Cantonul Solothurn, iar din decembrie 2006 este preot al comunităţii ortodoxe române din Lucerna-Elveţia.

Tânărul preot Dan Eliodor Moldovan, conjudeţeanul nostru, şi toţi tinerii ca el, merită felicitări pentru vrednicie, stăruinţă, capacitate şi câştigarea unui astfel de titlu academic, cum este cel de doctor în teologie.

Titus Wachsmann-Hogiu

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]