Dan Popescu

Sfinţi sunt „prietenii lui Dumnezeu” şi sunt cei care în viaţa pământească au trăit într-un înalt grad de perfecţiune morală...
03/03/2015 - 13:14 · 0 comentarii
Limba română se găseşte într-un permanent proces de internaţionalizare, firesc de altfel, la acest proces fiind supuse toate...
02/28/2015 - 21:10 · 1 comentariu
Sat românesc în nord-estul Câmpiei Transilvaniei, între dealuri blajine, pajişti în geana soarelui şi solide păduri de...
02/25/2015 - 15:31 · 0 comentarii
Răscumpărarea înseamnă felul cum omul se ridică prin Hristos în înaintarea sa spre reânnoire şi sfinţenie. Ea este actul...
02/20/2015 - 10:48 · 0 comentarii
Urcuşul niciodată terminat în cunoaşterea lui Dumnezeu este totodată un urcuş niciodată terminat în desăvârşire sau în...
02/09/2015 - 10:54 · 0 comentarii
Recent, cunoscuta editură Karuna, din Bistriţa, în faţa unui auditoriu colorat, l-a relansat pe celebrul filosof anticreştin...
01/31/2015 - 20:45 · 0 comentarii
Iisus Hristos are scop ultim victoria asupra morţii şi comuniunea desăvârşită a omului cu Dumnezeu cel personal, infinit...
01/27/2015 - 10:40 · 0 comentarii
Iisus Hristos este Învăţătorul sau Proorocul suprem prin Persoana Sa, ca Învăţător nu este ca oricare om, iar ca Prooroc...
01/19/2015 - 14:04 · 0 comentarii
Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat şi S-a făcut om din Fecioara Maria, Născătoare de Dumnezeu, realizându-se astfel uniunea...
01/17/2015 - 20:36 · 0 comentarii
Ideea de genialitate în sistemul filosofic al lui Schopenhauer ocupă locul central. Geniul este mintea aplicată exclusiv la...
01/14/2015 - 11:16 · 0 comentarii
Fiul lui Dumnezeu S-a născut şi S-a făcut om din Fecioara Maria, Născătoare de Dumnezeu, realizându-se astfel uniunea...
12/18/2014 - 18:49 · 0 comentarii
La Rodna, în largul hol al Căminului Cultural, a avut loc vineri 12 decembrie, vernisajul unei expoziţii de pictură pe sticlă al...
12/13/2014 - 17:46 · 0 comentarii
Iisus Hristos se naşte din Fecioara Maria ca om şi este Dumnezeu, aşadar din „Fecioară se naşte Fiul lui Dumnezeu însuşi ca...
12/09/2014 - 14:32 · 0 comentarii
Prin prof. Ana Berengea ajung automat la fratele ei, rodneanul Florea Guşă, artistul pictor şi poet, plecat dintre noi...
12/05/2014 - 19:29 · 0 comentarii
Sfântul Grigorie vede amestecul dintre bine şi rău în fructul păcatului, în faptul că păcatul are în sine, la început, o...
12/05/2014 - 19:22 · 0 comentarii
Adam a fost făcut de Dumnezeu având toate puterile spirituale, fizice, morale pentru atingerea scopului pentru care a fost...
12/01/2014 - 13:53 · 0 comentarii
Lumea a fost creată de Dumnezeu din nimic datorită bunăvoinţei Sale, având drept scop comuniunea cu El. Prin lumea...
11/27/2014 - 18:55 · 0 comentarii
Dogma Sfintei Treimi stă la temelia tuturor mărturisirilor de credinţă ale Bisericii şi constituie adevărurile învăţăturii...
11/24/2014 - 15:49 · 0 comentarii

Pagini

Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5